fredag, januari 16, 2015

0 Valutarisk - regression to the mean?

Jag har många gånger funderat på hur man ska hantera inköp av aktier i andra valutor då valutakurserna spelar en central roll för om nuvarande aktiepris är högt eller lågt historiskt sett. En aktie som kostar 100 dollar vid två olika tillfällen kan ju betyda allt från 600 till 1000 kronor beroende på när i tiden man köpt aktien.

Men innebär en högt värderad utländsk valuta då att det per definition är dyrt för oss att köpa den? Svaret är givetvis nej, för om valutakursen skulle frysa, alternativt fortsätta stiga, i all evighet, ja då får vi ju tillbaka samma summa, eller mer, vid en försäljning på 100 dollar.

Att förutspå varåt valutan är på väg i det korta perspektivet är för mig en omöjlighet. Jag har ingen som helst möjlighet att värdera sannolikheten att en utländsk valuta kommer stärkas eller försvagas emot den svenska kronan. Det är helt enkelt för mycket som man inte kan förutspå som styr valutorna. Ett tydligt exempel på detta är händelsen i Schweiz i går, vem kunde förutspå det? (inte jag i allafall)

I boken "Tänka snabbt och långsamt" så skriver författaren mycket om "regression to the mean". Slarvigt uttryckt så handlar det om att allt återgår till det normala när nuvärdet skiljer sig från det normala. Jag har tänkt mycket på i vilka situationer som detta är applicerbart i de fall där jag både yrkesmässigt eller privat värderar ett dataset för att försöka spå in i framtiden.

Kan detta kanske appliceras på valutarisken, och i såna fall hur? Om teorin stämmer in på valutor så borde eventuella över- och undervärderingar av valutor att justeras med tiden mot genomsnittet.

Min teori med detta är att jag i såna fall ska justera de krav jag har på direktavkastning att alltid se till att värdera in kursavvikelserna i dem. Alltså, om en valuta är 10% övervärderad så höjer jag kravet med 10%, och vice versa om den är undervärderad.

Nedan är en tabell över snittkurserna för varje valuta sedan 20 år tillbaka. Källa: SCB.

ÅrUSDCADEURNOK
19957.15.29.21.13
19966.74.98.41.04
19977.65.58.61.08
19988.05.48.91.05
19998.35.68.81.06
20009.26.28.41.04
200110.36.79.31.15
20029.76.29.21.22
20038.15.89.11.14
20047.35.79.11.09
20057.56.29.31.16
20067.46.59.31.15
20076.86.39.21.15
20086.66.29.61.17
20097.66.710.61.22
20107.27.09.51.19
20116.56.69.01.16
20126.86.88.71.16
20136.56.38.61.11
20146.96.29.11.09
20158.126.789.411.07
20 år snitt7.66.19.11.13
10 år snitt6.976.479.301.16
över/under14.17%4.52%1.13%-8.29%


Jag väljer att titta på genomsnittet de senaste 10 åren som det värde som kursen kommer att sträva mot. Just nu är då amerikanska dollarn övervärderad med 14%, kanadensiska dollarn med 4.5% samt euron övervärderad med 1%. Den norska kronan däremot är undervärderad med cirka 8%

Slutsats

Om teorin gäller även för valutakurser så verkar det lättare att göra en bra affär om man just nu handlar norska aktier istället för amerikanska. För om allt återgår till sitt "10-årsnormala" så innebär det att alla amerikanska aktier kommer att tappa 14% i aktievärde, samt utdelningsvärde, utan att aktiekurserna i sig ändras.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar