måndag, augusti 22, 2016

0 Magic Formula - augustiköpen

Då var det äntligen dags för månadens aktieköp till MF-portföljen, månaderna känns verkligen långa när man bara gör ett köp i månaden. Den här gången vaskades två MidCap industribolag fram, två bolag som vi faktiskt haft i portföljen tidigare i år.

Månadens köp

B&B Tools

Bolaget beskriver sin egen verksamhet som att de förser industri- och byggsektorn i norra Europa med förnödenheter och komponenter. Som amatörbyggare på vårat hus har vi bland annat kommit i kontakt med ett av B&B Tools varumärken - utmärkta skruvar gjorda av Essve. Industrikomponenterna har vi däremot inga erfarenheter av, men sektorn står för ungefär 55% av omsättningen och är därmed den största av verksamheterna.

Return On Capital : 14%
Earnings Yield : 10.2%

Beijer Alma

Här har vi ytterligare ett väldiversifierat industriföretag vars målsättning är att äga, förvärva och utveckla företag med god tillväxtpotential. Största verksamheten är fordonsrelaterad och den står för cirka 32% av bolagets omsättning.

Return On Capital : 26%
Earnings Yield : 7.4%

Förklaring av portföljsidan

På vår portföljsida så har nu Magic Formula-portföljen fått ett lite ändrat utseende. Då vi med vår kvantitativa strategi hoppas se en överavkastning mot index så har vi lagt till en kolumn som visar hur varje aktie faktiskt har gått jämfört med index från inköpsdatumet. Ett negativt värde innebär att aktien gått sämre än index, och ett positivt att en överavkastning mot index har skett. Portföljen består enbart av bolag från Large och Mid Cap, men indexet vi har valt att jämföra mot är OMXSPI. Det blir kanske inte helt rättvisande då det indexet enbart är Large Cap, men det är det vi anser är mest rättvisande givet hur vi annars skulle investerat.

Jämförelsen är gjord utan utdelning, men med 24 bolag i portföljen så hamnar direktavkastningen tillräckligt nära snittet för att det ska vara irrelevant.

Nedan är en ögonblicksbild av portföljen just nu. Vi började med "nya" MF-strategin i juni, vilket gör att det nu finns många lediga positioner att fylla det närmsta året. Den gulmarkerade kolumnen visar avkastningen jämfört med index sedan köp. Vi kan se att av de sex bolagen så har endast 2 överavkastat än så länge. Snittet på de sex bolagen ligger nu på -0.6%.lördag, augusti 06, 2016

0 Avslutar försöket med Magic Formula Hedge

Nu har det gått ett år sedan vi på påbörjade ett försök att skapa en hedge-variant av Magic Formula. Tanken var att finna en metod där man i perioder nyttjar en eventuell överavkastning mot OMX för att på så vis även få ett positivt resultat i en bear-marknad.

Kortfattat så innebär metoden att man köper Bear OMX x1 för halva kapitalet, och köper de högsta rankade bolagen enligt Magic Formula för resterande kapital. Teoretiskt får man (efter avgifter för blankningsprodukten) ett resultat som motsvarar den överavkastning som Magic Formula ger.

Läs gärna mer i originalinlägget http://framtidsplanen.blogspot.se/2015/09/magic-formula-experiment-med-hedge.html


Resultatet

Under de 12 månader som experimentet har pågått så har det varit ganska stökigt på marknaden, vilket i sin tur har varit perfekt för att få en känsla för hur metoden fungerar i olika börstemperament. Som synes i grafen nedan så fick hedge-varianterna är smakstart i och med förra årets dramatiska nedgång i slutet av augusti.

Under senhösten och fram till nyår så kämpade toppbolagen på riktigt bra samtidigt som OMX låg och skvalpade runt nollan. Detta innebar att absolutavkastningen var positiv trots att börsen i sig var neutral.

Efter nyår så växlade vi bolag i Magic Formula-portföljen. VI valde även att här gå in med en riktig portfölj och inte bara en teoretisk uppföljning av metoden. Tyvärr får man nästan säga, för det som hände i jan/feb i år var inte nyttigt för de annars överavkastande bolagen. Vi fick en dålig start då det visade sig att OMX var snabbare att återhämta sig än de bolag vi hade i portföljen. Februari gav då en negativ avkastning. Mars var sedan inte fantastisk heller med en nedgång på totalt 0.1%.

Perioden från april fram till slutet av testet har däremot gått mycket bra. Magic Formula-bolagen har återigen visat sig överavkasta mot OMX. Vi själva har valt att under sommaren växla om mot fullinvesterat mot Magic Formula, och har därför inte några pengar i hedge-metoden längre.
StartAugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJul
MF topp0.0%-5.5%-4.6%3.6%7.2%10.0%1.1%3.1%4.7%4.40%10.9%12.6%14.3%
MF botten0.0%-8.8%-7.0%-1.4%-0.6%-3.0%-11.3%-3.8%-4.9%-4.3%-0.3%-0.7%-1.0%
MF Hedge0.0%3.2%2.5%5.0%7.8%13.0%12.4%6.9%9.6%8.7%13.2%15.3%17.4%
MF Hedge OMX0.0%2.2%5.3%7.3%8.9%14.6%15.5%9.7%13.4%13.3%18.0%19.2%20.5%
OMXSPI0.0%-7.7%-9.9%-3.7%-1.7%-4.7%-12.7%-6.6%-8.7%-8.9%-5.1%-4.6%-4.1%

Slutsatser

Vårat minitest har visat att det är möjligt att en strategi likt den vi har valt skulle kunna ge en nästintill absolutavkastning jämfört med index, men det är många frågetecken som gör att man nog bör passa sig ändå för att följa strategin rakt av.

För det första så är timingen när man växlar mellan de olika strategierna (ren Magic Formula vs Magic Formula med Hedge) helt avgörande för slutresultatet. Att vi råkade starta i precis rätt tillfälle är bara en slump, även om vi nu valde att följa Moving Average 50/200 som en triggersignal. Hade vi startat bara en månad senare så hade metoden gett en betydligt lägre avkastning än om vi hade behållit bolagen i portföljen utan någon hedge.

För det andra så är tidsperioden vi har tittat på alldeles för kort för att säga något alls om hur strategin fungerar i det långa loppet. Troligen är det så att man kan skydda sitt kapital ganska bra om man med hjälp av strategin inte ligger fullinvesterad på långa positioner när nästa 50%+ sättning sker på börsen. Men det kommer med en försäkringsrisk, man riskerar istället att missa en stor del av avkastningen de gånger då man aktiverar hedge-varianten vid fel tillfällen.

Med detta sagt så är vi fortfarande nyfikna på metoden och under hösten ska vi fila lite extra på en mer analytisk metod som passar vårat månadssparande bättre och kanske kommer vi då att aktivera hedge-metoden nästa gång triggersignalen aktiveras.