lördag, februari 28, 2015

0 Utdelningar i februari 2015

Utöver de månatliga utdelarna i portföljerna (O samt NWH) så delade även Starbucks, HCP och Omega Healthcare Investor Inc ut. OHI delade ut  $0.53 per aktie, vilket ger cirka 5.1% i direktavkastning. OHI är en amerikansk REIT - Real Estate Investment Trust som vi köpte in under hösten 2014. Sektorn gick mycket bra under slutet av 2014, men har blivit lite pressade under vårkanten på grund av diskussioner kring höjda räntor i USA.

Jämfört med februari 2014 så har utdelningarna ökat med 386%, en mycket trevlig utveckling :)

Utdelningar i februari


 • Totalt : 754:-
 • OHI : 327:-
 • HCP : 151:-
 • O : 49:-
 • NWH : 192:-
 • SBUX : 35:-

 • Utdelningsökningar i februari


 • Inga aviserade utdelningsökningar i portföljbolagen

 • Nuvarande yield och yield on cost


 • Yield : 4.4%
 • YoC : 5.1%

 • Nuvarande 12-månaders rullande utdelning


 • 5827:- (5228:-)

  Föregående månad inom parentes
 • måndag, februari 23, 2015

  2 Köpt Bank of Nova Scotia

  Idag köptes 23 aktier i Bank of Nova Scotia in till den långsiktiga utdelningsportföljen. Bolaget, vars nuvarande direktavkastning är 4.29%, delar ut 66 cent fyra gånger per år (Januari, April, Juli, Oktober).

  Med nuvarande kurs innebär detta en ökning av årsutdelningen med 437 SEK. Köpet gjordes på den amerikanska börsen då courtaget är mycket lägre än att köpa aktien direkt på Toronto Stock Exchange.

  Vi välkomnar ett stabilt utdelningsbolag in i gemenskapen :)

  För den som vill veta lite om resonemanget bakom köpet så kan man läsa här, här och här.

  söndag, februari 22, 2015

  2 Jämförelse mellan Canadian Big Five

  Det börjar nu närma sig tiden på månaden då vi gör våra månatliga aktieköp och då passar det bra att göra en liten summering av minianalyserna av de Kanadensiska storbankerna. Att det blir något av bolagen som köps in är helt säkert, men frågan är alltså vilken som får äran att bli först in i portföljen?

  Jag har under månaden gått igenom alla fem bankers senaste årsredovisningar och har försökt att tränga in i varje bolags unika verksamhet, allt för att avgöra vilken eller vilka som passar bäst in i vår portfölj. En slutsats jag har kommit till är att historiskt sett så har alla fem varit mycket stabila i orostider. Om man nu är just oroad för att sektorn kan få det tufft inom närtid, då är det ju synd om man väljer ett ruttet bär ur korgen. Men jag kan nog inte påstå att jag har hittat det ruttnande bäret, jag tycker att alla fem har styrkor (och svagheter) som väl balanserar upp jämförelsen inbördes.

  Jag har såklart någon favorit trots min generella åsikt om att alla fem banker är välskötta och mycket stabila. Framförallt handlar det då mer om objektiva data som är svåra att bortse ifrån, än om de skillnader i verksamheterna som faktiskt finns.

  BankYieldUtd tillväxt 10 årp/eKapitaltäckningK/I10 år CAGR
  Royal Bank Of Canada3.99%8.30%12.719.90%61.80%7%
  Toronto-Dominion Bank3.63%8.60%13.079.40%65.00%11%
  Bank of Nova Scotia4.21%6.60%11.8710.80%53.90%8%
  Bank of Montreal4.08%4.10%12.2510.00%61.60%7%
  Canadian Imperial Bank of Commerce4.65%4.10%12.0810.30%58.40%7%

  I tabellen ovan har jag grönmarkerat de bästa värdena och rödmarkerat de sämsta. Tanken är att visualisera de faktiska skillnader på nuvarande värdering och tidigare utveckling som utkristalliserats. Det är såklart inte helt rättvist att välja den "bästa" banken givet den här tabellen, men för mig ger den en ganska bra helhetsbild. För mig som långsiktig och utdelningsinvesterare så ser jag helst att utdelningstillväxten både har varit god, men framförallt vill jag se att det finns bra förutsättningar för det även i framtiden.

  Här tycker jag personligen att Bank of Nova Scotia på pappret sticker ut på den positiva sidan. Nej, de har inte visat någon direkt monstertillväxt på utdelningsfronten, 6.60% är egentligen under mitt krav för utdelningstillväxt som jag har satt till 7%, men jag tror att de har god möjlighet att faktiskt kunna nå det inom kort till medellång sikt. Med högst kapitaltäckning och lägst kostnader för intäktssidan så ser det även bra ut vad gäller stabiliteten.

  Om utspädningen av aktier som jag skrev om i minianalysen av BNS tar slut, och om den mer internationella bredden på verksamheten skyddar banken mot de just nu Kanadaspecifika riskerna, så ser både värdering av aktien och nivån på direktavkastningen bra ut enligt mina mått.

  Utöver BNS har jag svårt att se någon solklar andrahandsfavorit, men jag tycker att de alla är bra bolag. Möjligen kan jag tänka mig att sprida ut riskerna om jag vid senare tillfälle vill exponera mig ännu mer mot Kanda. Troligen skulle jag då välja en av bankerna med mer fokus inom Kanadas gränser.

  tisdag, februari 17, 2015

  0 Minianalys - Canadian Imperial Bank of Commerce

  Nu har det blivit dags för den minsta av de fem största. Det är då Canadian Imperial Bank of Commerce som står på tur. CIBC skapades när Imperial Bank of Canada och The Canadian Bank of Commerce gick samman 1961. Båda bolagen har en lång historia, där sistnämnda grundades 1867.
  Trots att banken är den minsta så sysselsätter man ändå 40.000 världen över, och har över 11 miljoner kunder. Banken har historiskt sett haft mycket goda finanser och 2012 så utnämnde Bloomberg CIBC som världens tredje starkaste bank.

  Bolagets verksamhet

  Affärsområdena börjar (föga förvånande) kännas bekanta när man läser om de Kanadensiska bankerna, de har alla mer eller mindre liknande verksamheter och fördelning av bolagets intäkter och kunder. Det man möjligen kan säga att CIBC sticker ut lite grann är att bolaget har en mycket tung förankring just i Kanada.

  Retail & Business Banking

  Den överlägset största delen av CIBCs intäkter, runt 65%, kommer från reguljär bankverksamhet inom Kanada. Förutom att erbjuda bankkonton, transaktionskonton och försäkringar så ingår även investeringsrådgivning. Enligt årsrapporten från 2014 så jobbade närmare 22.000 av företagets anställda här. 2014 ökade omsättningen inom området med 1.5% medan nettovinsten ökade med 4.4% till 2419 miljoner CAD.

  Wealth Management

  Liksom övriga storbanker handhar även CIBC investeringslösningar för institutioner och mycket förmögna privatinvesterare. 1.500 jobbar här, främst i Kanada och USA. Nettovinsten ökade 2014 med 22% (419 miljoner CAD), främst på grund av en högre omsättning.

  Wholesale Banking

  Banken erbjuder integrerade kredit- och kapitalmarknadsprodukter till företag, institutioner och internationella kunder världen över.

  Aktiens utveckling

  Efter finanskrisen stod aktiekursen i princip stilla på samma nivåer ända fram till 2012. Tuffare krav har ställts på bankerna och CIBC kämpade lite i motvind under den här perioden med frysta nivåer på utdelningarna. 2013 började kursen röra sig positivt och aktieägarna fick då se en total avkastning på 18.41%. 2014 fortsatte mycket starkt och inklusive utdelningar fick aktieägarna se 20.87%. 

  På 10 år har dock utvecklingen varit mediokra 34%, utdelningar borträknade. Finanskrisen var hård även mot Kanadas starkaste banker. Men med utdelningarna inräknade och återinvesterade så har CIBC avkastat 111% under samma 10-årsperiod, något som verkligen visar styrkan med starka utdelningsbolag. 

  Utdelningar

  Även CIBC stoltserar med en väldigt lång utdelningshistorik. Sedan bolaget delade ut första gången 1868 så har det varit årlig utdelning till aktieägarna. Även om det inte är rekord bland Big Five så är 146 år utan att missa en enda utdelning mycket imponerande.

  RankBankDirektavkastning
  1Swedbank5.52%
  2Nordea5.27%
  3SEB4.70%
  4Canadian Imperial Bank of Commerce4.65%
  5SHB4.36%
  6Bank of Nova Scotia4.21%
  7Bank of Montreal4.08%
  8Royal Bank Of Canada3.99%
  9Toronto-Dominion Bank3.63%

  CIBC placerar sig högt på listan vad gäller direktavkastningen, och stoltserar med saftiga 4.65% just nu. På 15 år så har direktavkastningen bara varit högre vid ett tillfälle, och det var vid finanskrisen som den steg ända upp till 10%. 

  Utdelningshistorik sedan 2000. Graf från CIBC fact sheet.

  Den ackumulerade utdelningstillväxten sedan 2000 ligger på 7.73%, vilket är något lägre än konkurrenternas nivåer. Som synes i ovanstående graf så låg utdelningen på samma nivå under nästan fyra år. Bolaget har starka finanser och delar ut en rimlig andel av vinsten vilket gör att man med stor sannolikhet kan fortsätta dela ut generöst till sina aktieägare. Men det finns vissa orosmoment på det korta perspektivet.

  Utdelning och vinst per aktie. Graf från www.gurufocus.com

  Man kan här se att banken vid fyra tillfällen sedan 2003 har haft en utdelning som överstigit årsvinsterna. Det är alltså nästan vart tredje år som vinsterna inte har räckt till utdelningen. Två av åren gick även banken med förlust. Jag är inte överdrivet orolig för detta i det långa loppet, men en eventuell huskris kombinerat med låga oljepriser lär peta ner vinsterna under nuvarande utdelningsnivå. Det är då tryggt att veta att det finns en stor kassa i bolagets balansräkning.

  När vi ändå pratar om kassan i sammanhanget så är det värt att notera att Basel III kräver att man har minst 7% i kapitaltäckning, här har CIBC just nu 10.3%. Faller man under den minsta nivån så begränsas möjligheterna till utdelning. Då detta är nya regler så återstår det att se hur en eventuell kommande bankkris skulle slå just på utdelningarna. Tanken med reglerna är att bankerna ska stå starka i hård blåst, men det kan då komma att gå ut över aktieägarna.

  Slutsats

  Canadian Imperial Bank of Commerce är definitivt en trevlig kandidat för den som vill exponera sig mot den Kanadensiska bankmarknaden. Banken har möjligen haft en lite tråkig tillväxt på utdelningarna under senare år, men å andra sidan så är direktavkastningen betydligt högre i dagsläget. Skulle utdelningarna frysa ett eller ett par år så skulle 4.65% direktavkastning kännas helt ok trots allt. Jag tycker att banken förtjänar att vara en av slutkandidaterna för månadens inköp.

  söndag, februari 15, 2015

  0 Minianalys - Bank of Montreal

  Bank of Montreal, Kanadas fjärde största bank och Nordamerikas tionde största bank, grundades redan 1817 i Montreal. Detta gör banken till den allra äldsta i Kanada, med det officiella banknumret 001. Om två år firar banken därmed 200-årsjubileum!

  BMO är betydligt mindre än de tre tidigare bankerna som jag har skrivit om. Totalt har företaget 46.000 anställda och 12 miljoner kunder, varav cirka 7 miljoner av dessa är inom Kanadas gränser.

  Bolagets verksamhet

  BMO har tre huvudaffärsområden som agerar främst inom Kanada och USA, men bankens affärer sträcker sig även in i Europa och Asien.

  Private and Commercial Banking

  Det här är det största affärsområdet för BMO. Cirka 56% av 2014 års intäkter kommer från bankverksamheten i Kanada och USA. Den Kanadensiska delen slog under 2014 vinstrekord med totalt 2.08 Miljarder CAD i vinst. Det var en ökning på 11% från året innan. I USA har BMO cirka 2 miljoner kunder och här är man främst starka inom vanliga sparkonton.

  Wealth Management

  En femtedel av bolaget intäkter härstammar från rådgivningsverksamhet kring investeringar samt olika former av försäkringsprodukter. Kunder är allt från 'vanliga sparare' till ultrarika och institutioner. Verksamheten är global och bolaget är här aktivt i Kanada, USA, Europa och Asien. 

  Capital Market

  BMO erbjuder ett komplett utbud finansiella tjänster till företag, institutioner och statliga kunder. 2400 anställda på 29 kontor världen över jobbar inom området.

  Bolagets värdering 

  BMO värderas just nu till ett p/e på 12.25, vilket placerar banken ungefär på snittet bland de Kanadensiska Big Five-bankerna.

  RankBankp/e
  1SEB11.42
  2Bank of Nova Scotia11.87
  3Canadian Imperial Bank of Commerce12.08
  4Bank of Montreal12.25
  5Royal Bank Of Canada12.71
  6Toronto-Dominion Bank13.07
  7Swedbank13.38
  8Nordea13.78
  9SHB15.98

  Sett ur ett historiskt perspektiv så ligger p/e på en rimlig nivå idag, men det är inget kanonläge om man enbart ser det ur ett p/e-håll.

  Historiskt p/e sedan 2006. Graf från www.gurufocus.com


  Utdelningar

  När man tittat på utdelningshistoriken för Bank of Montreal så får man nästan hålla sig i ett räcke för att inte få svindel. Bolaget har delat ut utan avbrott i 185 år! Detta är helt otroligt om man tänker på allt som har hänt i världen sedan dess. 1829 började bolaget att dela ut till sin aktieägare, det är så långt tillbaka som året innan Aftonbladets första nummer gavs ut.

  Kommer bolaget fortsätta dela ut även framöver? Jag vågar nog sticka ut hakan och säga att de kommer göra det, även 20+ år framåt, vilket är min investeringshorisont. Självklart kommer det att komma tillfällen då det ser mörkt ut, men med en sådan stark historia så har man bevisat sig kunna hantera mycket tuffa tider utan att för den delen ställa in utdelningar.  

  Vinst- och utdelningsutveckling sedan 1996.Graf från www.gurufocus.com

  Man kan se att utdelningarna mycket väl täcks in av vinsterna, något som känns tryggt för den som vill ha ökade utdelningar i framtiden. Utdelningsandelen ligger oftast under 50%. Bolagets utdelningspolicy säger just att utdelningen ska ligga på mellan 40-50% av vinsten.

  Vad som är värt att notera i grafen ovan är att den visar utdelningar i Amerikanska dollar, inte Kanadensiska. Då den amerikanska valutan har stärkts så ser det ut som att utdelningarna har sänkts under 2014, något som inte stämmer om man tittar på ursprungsvalutan.

  Utdelningstillväxten har på de senast 5 åren varit ganska medioker. Det ligger nästan i linje med den Kanadensiska banksektorn i stort, men det kan vara värt att notera att BMO historiskt sett haft en långsammare tillväxt än sina närmaste konkurrenter. Senaste 10 årens CAGR för utdelningen hamnar på 5.9%

  Idag handlas BMO till en direktavkastning på 4.1% 

  Slutsatser 

  Ytterligare ett utdelningsmonster till bank alltså. Det är svårt att blunda för den imponerande utdelningshistoriken. Leker man med tanken att en ursprungsaktie har ärvts från generation till generation så är vi nu inne på den 8'e generationen som varje år får se utdelningar på aktien. 

  Skulle mitt enda mål med mina placeringar vara att säkerställa en stabil utdelning, utan krav på utdelningstillväxt, då skulle BMO vara ett givet kort i portföljen. Jag tycker dock att utdelningstillväxten ser lite tråkig ut, och i kombination med att bolaget för tillfället inte ser särskilt billigt ut värderingsmässigt så avvaktar jag. Jag tror då mer på Bank of Nova Scotia för tillfället.

  lördag, februari 07, 2015

  0 Minianalys - Bank of Nova Scotia


  Bank of Nova Scotia (Scotiabank) bildadess 1832 i Halifax,   Nova Scotia. Sedan starten för över 180 år sedan har banken vuxit till att bli den tredje största banken i Kanada, med verksamhet i över 55 länder. Banken har mer än 86.000 anställda och 21 miljoner kunder. Banken marknadsför sig själva som Kanadas mest internationella bank, något som vi får se om det speglar sig i verksamheten vad det innebär för riskerna kring alltför koncentrerad verksamhet inom Kanada som jag tidigare har skrivit om. 

  Bolagets verksamhet

  Banken har fyra huvudaffärsområden, där drygt hälften av alla intäkter kommer från Kanada. En stor del av den internationella verksamheten utgörs av USA (cirka 7%) men bolaget har även betydande verksamheter i Latinamerika och viss del i Asien.

  Canadian Banking
  I Kanada agerar Novascotia som en helkundsbank för företag. Banken har över 1000 kontor och 7.8 miljoner företagskunder. Verksamheten ökade under 2014 intäkterna med 5% och har under året haft en Return on Equity på 31%.

  International Banking
  Scotiabank kallar sig som bekant för den mest internationella banken i Kanada, och det är tydligt när man granskar just den delen av verksamheten. Marknaderna som man fokuserar främst på är Latinamerika, Karibien, Centralamerika samt Asien. Totalt har man här 14 miljoner kunder, vilket är en betydande andel av bankens totala antal kunder.

  Tittar man närmare på vilka områden man satsat mest på så är det Latinamerika och Centralamerika som då står för 90% av intäkterna. Banken framhåller den här delen av verksamheten som en form av säkerhet mot eventuella oroligheter i Kanada-verksamheten. Men en så pass tung viktning mot Sydamerika kan i sig vara en risk, ta Venezuela och dess valuta som ett avskräckande exempel.

  Resultatet för affärsområdet 2014 var blandat, valutaeffekter och engångshändelser har påverkat resultaten och det är svårt att se någon direkt riktning. Intäkterna minskade totalt med 4%, medan visnten steg med 1%. Det är alltså inga superresultat, men banken satsar på framtida intäkter och köper här marknadsandelar genom företagsförvärv.

  Global Wealth and Insurance
  Det tredje affärsområdet är också delvis internationellt. Man satsar här på att ge rådgivning kring pensioner, investeringar, försäkringslösningar och kapitalförvaltning åt framförallt mycket förmögna personer och institutioner. Det handlar då även om krediter, billån och liknande verksamhet. Intäkterna från verksamheten steg med 52% under 2014.

  Global banking & Markets
  I det fjärde affärsområdet erbjuder banken sina tjänster till större bolag, investerare och statliga institutioner.

  Aktiens utveckling

  Jag har här valt att jämför hur aktiekursen har hängt med konkurrenterna, både inom Kanada men även jämfört med några av våra svenska banker. Jag har då valt att titta på två tidsperioder, en som spänner från strax innan finanskrisen till idag, och en som vi ser utvecklingen tre år bakåt.

  Kursutveckling från början av 2008. Graf från Avanza.
  Under finanskrisen så ser vi att de kanadensiska aktierna alla tog ungefär lika mycket stryk. De fick se en dryg halvering av börsvärdet på mindre än ett halvår. Vad som är intressant att notera är hur Swedbank formligen krossades under samma period. Det är ett exempel på hur agnarna sållas från vetet. Det var som bekant ytterst nära en konkurs för Swedbank, något som undveks med hjärtat i halsgropen. Efter den akuta krisen så ser det ungefär likadant ut mellan alla inblandade banker fram tills idag. De kanadensiska bankerna har dock alla haft en något sämre utveckling än de svenska.

  Kursutveckling sedan 2011. Graf från Avanza.
  Tittar vi lite närmare på de senaste tre åren så är det tydligare att den Kanadensiska bankmarknaden inte har gått lika starkt som i Sverige. Kanada är råvarutungt och en amatörgissning är att den något dystra utvecklingen på de flesta råvaror (som Kanada har) har lagt en sordin även på bankverksamheten. Sedan oljepriset började sin krasch i mitten på 2014 så ser vi att de kanadensiska bankerna har gått kräftgång, och under de senare månaderna har kurserna rent av fallit, medan de svenska fortsätter stiga.

  Vi kan även se att Scotiabank under de senare åren underpresterat även i jämförelse med sina Big Five-kompisar. Hur kan det komma sig funderade jag på.


  Svaret kan möjligen finnas i antalet aktier som bolaget har  gett ut. Under de senaste fyra åren har antalet aktier ökat med 20%, vilket spär ut varje akties värde med lika mycket. Kanske kan man se en viss avmattning mellan 2013 och 2014. Jag har sökt information om varför bolaget har gett ut så mycket nya aktier utan att finna några svar.

  Utdelningar

  Fallande aktiekurser gör dock att utdelningsinvesterare som letar kvalitetsbolag får lite extra glimmer i ögonen, och det är därför jag själv har börjat kika just på banksektorn i Kanada. För även om kurserna uppenbarligen har halkat efter de svenska bankerna, så finner jag en lockelse i den otroligt starka utdelningshistorik som uppvisas här. 

  Scotiabank har inte missat en enda utdelning sedan 1833! På deras hemsida kan man se historiken årligen sedan 1892 (Utdelningshistorik). Som vanligt så innebär detta inga som heslt garantier om framtida utveckling, men jag är beredd att chansa på att bolaget kommer göra allt i sin makt att bibehålla utdelningarna och även fortsätta öka dessa.

  Idag är direktavkastningen 4.16%, vilket är i det högre spannet historiskt sett. Tittar man 15 år tillbaka så ligger den årliga utdelningsökningen på i snitt cirka 10%. Utdelningsökningen har under de senaste tre åren mattas av något, vilket troligen har med den lite vikande marknaden att göra. 

  Kostnad / Intäkt

  Ett populärt sätt att mäta en banks förmåga att tjäna pengar är att jämföra hur mycket kostnader banken har relativt intäkterna. Jag har nedan listat Big Five i jämförelse tillsammans med fyra svenska banker. Återigen slås jag av hur bra våra svenska banker står sig i en direkt jämförelse. Den positivt lagda kan ju se detta som en framtida möjlighet för de som idag ligger sämre till.

  RankBankK/I
  1SHB45.20%
  2SEB45.40%
  3Swedbank45.00%
  4Nordea49.10%
  5Bank of Nova Scotia53.90%
  6Canadian Imperial Bank of Commerce58.40%
  7Bank of Montreal61.60%
  8Royal Bank Of Canada61.80%
  9Toronto-Dominion Bank65.00%

  Slutsats

  Det var trevligt att bekanta sig med Bank of Nova Scotia. Såklart blir jag imponerad av utdelningarna, men jag tycker också att det är intressant med den lite bredare exponeringen utanför Kanada. Jag är dock inte helt överens om att riskerna är mindre med bolaget bara för att de har en mycket starkare internationell prägling än konkurrenterna. Jag skulle istället säga att det är lite andra risker man utsätter sig för. Framförallt så är Kanada i sig ett av de mest stabila länderna rent politiskt sett. Jag har svårt att uttala mig lika positivt om den politiska stabiliteten i Sydamerika. Risken att regeringen lägger sig i och förändrar marknaden måste ses som oändligt mycket större i Peru än i Kanada.

  Det är nu andra gången som Novascotia placerar sig högst i den inbördes rankingen, tidigare på kapitaltäckningsgraden och nu även på K/I. Bolaget ligger på listan över tänkbara köp i februari.

  tisdag, februari 03, 2015

  0 Minianalys - Toronto-Dominion Bank

  Nästa kanadensiska bank under luppen blir den Torontobaserade banken Toronto-Dominion Bank. Banken bildades 1955 när de två bankerna Bank of Toronto samt Dominion Bank slogs samman. De två bankerna grundades i sig redan i mitten av 1800-talet.

  Banken har totalt 88.000 anställda och sammanlagt 23 miljoner kunder världen över. Market Cap ligger enligt senaste redovisningen på 102 miljarder CAD vilket gör banken till den andra största i Kanada, strax efter Royal Bank of Canada.

  Bolagets verksamhet

  Toronto-Dominion Bank har tre huvudaffärsområden, alla inom Nordamerika. Bolaget har de senaste fem åren haft en kumulativ vinsttillväxt på 11.5%, medan Earnings Per Share har haft en kumulativ tillväxt på 9.8%. Utan att ha undersökt saken noggrannare så antar jag att skillnaden beror på ökat antal aktier på marknaden.

  Canadian Retail
  Den allra största delen är in- och utlåning till privatkunder och småföretag inom Kanada. Runt 65% av vinsten kommer från den sektorn. Främst handlar det då om huslån, billån, kreditkort och dylikt. Bolaget har här även försäkringsverksamhet för liv och egendom. Runt 40.000 av bolagets anställda jobbar inom detta område. Området går bra och vinsten har på de senaste fem åren ökat med över 50%.

  USA Retail
  USA-marknaden är främst fokuserad på östra delarna av landet från New York längst med kusten ner till Florida. Man samarbetar här strategiskt med TD Ameritrade. Totalt står verksamheten för runt en 25% av bolagets vinst och här jobbar runt 26.000 medarbetare. Vinsten inom USA har ökat rejält på senare år och har i princip fördubblats på fem år.

  Wholesale
  Toronto-Dominion Bank sysslar även med in- och utlåning till andra banker, större företag och institutioner. Affärsområdet står för 10% av bolagets vinst.

  Aktiens avkastning

  Sett de senaste 10 åren så har avkastningen varit god, detta trots att aktien tappade 60% av värdet under finanskrisen.

  Diagram från bolagets årsrapport 2014

  Utdelningar

  Här imponeras man igen av de kanadensiska Big Five-bankerna. Bolaget har oavbrutet delat ut i 159 år! Detta är mycket imponerande och gör varje utdelningsinvesterare extra uppmärksam. Nu har jag tyvärr inte hittat statistik längre tillbaka än 1994, men sedan dess har utdelningen ökat varje år förutom mellan 2009-2010. Utdelningstillväxten från 1994 har varit 12% årligen. Utdelningsandelen ligger runt 50% och direktavkastningen på 3.7%

  Graf från bolagets årsrapport 2014

  Framtida utmaningar

  Egentligen gäller samma risker som för Royal Bank of Canada. Framförallt är de den höga belåningen till privatkunder som oroar. Med så stor andel av intäkter från just den riskgruppen så ligger banken illa till om det verkligen är en bubbla som brister. Effekten av "oljekrisen" verkar handla om risken att privatkunderna kan få svårt att betala räntor och amorteringar om oljebolagen säger upp sin personal, mer än att företaget har lån till just dessa oljebolag.

  Hur mycket stryk Toronto-Dominion klarar av vid en sådan kris är svårt att avgöra, men kapitaltäckningsgraden kan ge en viss hint om hur pass motståndskraftig en bank är för plötsliga kreditförluster. Här blir det lite intressant om man är van vid att titta på dessa siffror för svenska banker. Swedbank, SEB och SHB ligger runt 20%, medan Toronto-Dominion Bank har en kapitaltäckningsgrad på 9.4%, faktiskt lägst av de fem stora kanadensiska bankerna. Men ingen av de fem kommer i närheten av de svenska bankerna, som efter senaste krisen har ökat täckningsgraden rejält.

  RankBankKapitaltäckning
  1SHB21.50%
  2SEB19.00%
  3Swedbank18.40%
  4Nordea15.70%
  5Bank of Nova Scotia10.80%
  6Canadian Imperial Bank of Commerce10.30%
  7Bank of Montreal10.00%
  8Royal Bank Of Canada9.90%
  9Toronto-Dominion Bank9.40%

  Slutsats

  Kanadensiska bankmarknaden har länge ansetts som en av de säkraste i världen, och Toronto-Dominion Bank ingår definitivt i skaran av de mest ansedda bankerna. Med den otroligt långa utdelningshistoriken, samt den under de senaste 20 åren mycket fina utdelningstillväxten, så kan det vara ett attraktivt läge för inköp nu när direktavkastningen ligger på 3.7%

  Men det är inte helt riskfritt. Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad över skillnaden i kapitaltäckningsgrad jämfört med våra svenska banker. Kapitaltäckningen är till för att skapa stabilitet, men det är ju just det som anses vara de kanadensiska bankernas starkaste kort. Frågan jag ställer mig är; om en svart svan seglar in över Kanada, vilken av Big Five-bankerna står säkrast mot eventuellt statligt övertagande? Jag vet såklart inte, men med den lägsta kapitaltäckningen samt mycket stark viktning mot privatkunder inom Kanada så känns det inte som att just Toronto-Dominion Bank är den säkraste av de fem.  

  söndag, februari 01, 2015

  1 Minianalys - Royal Bank of Canada

  Royal Bank of Canada är Kanadas största bank, med totalt 16 miljoner klienter och över 78.000 anställda världen över. Banken placerar sig på 12'e plats i världen gällande börsvärde, och har sin verksamhet i 40 länder. Banken bildades 1864 i Halifax och har nu sitt säte i Montreal. Det operativa huvudkontoret ligger däremot i Toronto.

  Bolagets verksamhet

  På inkomstsidan står Kanada för cirka två tredjedelar, USA för en femtedel och resten övriga världen. Royal Bank of Canada har som mål att inom Kanda  "...be the undisputed leader in financial services". På den globala marknaden är man lite mera försiktig och kallar sig där för "...leading provider of capital markets, investor and wealth management solutions". Då Kanada står för en så pass betydande del av bankens intäkter så känns de uttalade riskerna kring överbelånade kanadensiska hushåll och eventuella oljebolagskonkurser som reella hot i närtid.

  Vad gäller själva verksamheten så kan den delas upp i fem segment, där "personal & commercial banking" står för mer än hälften av intäkterna. Man har även en ganska betydande del av intäkterna från kapitalmarknaden, framförallt för stora företag och institutioners räkning. Ett sidospår för den intresserade kan vara att läsa boken Flash Boys där man får en liten insikt i bankens förehavande inom just det affärsområdet. Boken är för övrigt mycket läsvärd även om man inte är intresserade av just RBC.

  SegmentDel av intäkterROE
  Personal & Commercial banking51.00%29.00%
  Capital markets23.00%19.20%
  Wealth management12.00%49.70%
  Insurance9.00%19.80%
  Investor & Treasury services5.00%14.10%

  Return On Equity (ROE) är mycket god inom flera av segmenten.

  Utdelningar

  Bolaget delade ut första gången 1870 och har inte missat en enda utdelning sedan dess. Det innebär att man har genomlevt flera världskrig, recessioner och depressioner utan att för den delen dra in utdelningarna. Med den långa historiken så kan man anta att bolaget kommer att göra allt för att inte ställa in några utdelningar i framtiden. Bolaget höjer årligen sin utdelning, men har under flertalet tillfällen fryst höjningarna för att hantera sämre tider. Senast detta skedde var under finanskrisen då utdelningen stod stilla på samma nivå från 2008 till 2011.

  Tabell från årsrapporten 2014

  Tittar man lite noggrannare på de tio senaste åren så har utdelningarna haft en kumulativ tillväxt på över 10% årligen, trots åren efter finanskrisen där utdelningen låg på samma nivå under tre års tid.

  Bolaget har som mål att dela ut 40-50% av den årliga vinsten och 2014 delades 47% av vinsten ut till aktieägarna. Utdelningsökningen 2014 landade på 12%. Direktavkastningen är just nu 4.2%

  2014 års resultat

  2014 var ett mycket bra år för bolaget. Net income steg med 8.4% medan revenue ökade med 11.4% från 30.7 miljarder CAD till 34.1 miljarder CAD. Det ligger någorlunda i linje med senaste fyra årens resultat. Vinsten per aktie steg under året med 9.2% till 6.00 CAD per aktie.

  Hur ser riskerna inför framtiden ut?

  Det är egentligen här som den mest intressanta, mens som vanligt så är framtiden svårare att uttala sig om än historiska resultat. Banksektorn i Kanada har under början av 2015 haft det riktigt tufft. I princip alla banker har reviderat ner sina prognoser inför året som helhet med ett riktvärde på vinsttillväxt på cirka 3%.

  Framförallt är det det kraftiga prisfallet på olja som ställer till det. Risken är hög att flera oljebolag får problem med sina lån vilket kan leda till kreditförluster för bankerna. Som en sidoeffekt så drabbas även oljebolagens anställda då många har fått gå från sina jobb. Har man då höga huslån, vilket är fallet i Kanada, så ökar kreditriskerna ytterligare för bankerna. Utöver ovan nämnda problem så spår man ökade räntor framöver, vilket även leder till minskad konsumtion hos hushållen. 

  Hur Royal Bank of Canada kan parera detta återstår att se. Flera av konkurrenterna har redan börjat dra ner på antalet anställda, kanske detta även sker hos RBC inom kort. Att RBC har så pass stor del av intäkterna just från Kanada oroar lite.

  Slutsats

  En kanadensisk bank är just nu en kombination av en defensiv placering (stabil utdelning, starka finanser) och lite av en krutdurk på grund av de de ökade riskerna inom finanssektorn just i Kanada. RBC har kanske lite för mycket av sin verksamhet i Kanada för att det ska kännas helt tryggt, men samtidigt så har man under så lång tid bevisat sig kunna hantera kriser mycket bra. 

  Som en långsiktig investering så känns det helt rätt, speciellt om man kan köpa in sig på bra nivåer vad gäller direktavkastningen. Men man får nog vara beredd på att utdelningen kan komma att ligga stilla på samma nivåer ett tag, samt att de senaste 10 årens utdelningstillväxt kan komma att mattas av. Då bolaget är så pass starkt i Kanada redan så krävs det att den internationella delen tar ordentlig fart för att tillväxttakten inte ska sakta in. 

  Med alla risker och fördelar beaktade så är bolaget definitivt på min kanske-lista för nästa köp.

  0 Kanadensiska bankaktier

  I väntan på att oljepriset ska vända, alternativt att oljebolagen tappar rejält mycket mer än vad som har skett, eller om dollarn plötsligt skulle bli mycket billigare, så har jag börjat intressera mig mer av den kanadensiska banksektorn. Den har länge ansetts som en mycket stabil sådan framförallt om man ser på utdelningshistoriken på de fem största bankerna (Big Five). De fem bankerna har alla delat ut i mer än 140 år, och den som har längst utdelningshistorik har delat ut 185 år!

  För tillfället ser bankerna dock ut att vara pressade, framförallt av att mycket lån har gått till den nu krisande oljeindustrin, men även på grund av skenande skuldsättning hos befolkningen. Den ökade skuldsättningen beskylls främst på ökande huspriser med en eventuell husbubbla som möjlig konsekvens. Risken är alltså att det inte är så ljus framtid som bankerna står inför och detta syns tydligt på aktiekurserna. Detta har lett till att direktavkastningen har börjat närma sig aptitliga nivåer för min del!

  Bankerna jag kommer att analysera lite mera under de närmsta veckorna är:

  BankDirektavkastningUtd-andelÅr med utdMarket Cap CAD
  Royal Bank of Canada4.18%47.00%144103 miljarder
  Toronto-Dominion Bank3.72%43.00%159102 miljarder
  Bank of Nova Scotia4.32%53.00%18274 miljarder
  Bank of Montreal4.28%52.00%18547 miljarder
  Canadian Imperial Bank of Commerce4.67%51.00%14635 miljarder

  Som synes så är det inga små banker det rör sig om, och med en så imponerande utdelningshistorik som de visar upp så är det klart att en direktavkastning på över 3.5% är lockande. Hur det står till med finanserna och riskerna framöver framgår ännu inte av min korta genomgång av senaste årsrapporterna men jag hoppas kunna få bättre grepp om det inom kort.