måndag, maj 30, 2016

0 Utdelningar och aktieköp i maj

Nu tjuvstartar vi lite med månadens summering, det bör inte komma in någon mer utdelning och något mer köp den här månaden blir det nog inte. Maj är en fantastisk utdelningsmånad och förra året gav maj rekordhög utdelning för oss. Årets majmånad blev ännu en rekordmånad med utdelningar från totalt 15 bolag, och flera av bolagen har dessutom höjt utdelningen rejält.

Månadens utdelningar


 • OHI : 354
 • Realty Income: 50 
 • HCP : 153 
 • DNB : 267 
 • ATEA : 849 
 • AKER : 307 
 • NWH : 268
 • Investor : 40
 • HM : 253
 • Atlas Copco : 28
 • Industrivärden : 25
 • Nolato : 500
 • Gränges : 76
 • Starbucks : 43
 • Zalaris : 218
 • TOTALT : 3431 SEK

En utdelning på totalt 3431 SEK innebär en ökning med 15% jämfört med 2015.

Motivationshöjande graf
Rullande 12 månaders utdelning fortsätter att stiga med obruten styrka. Varje månad ökar utdelningarnas andel av kassaflödet, och även en månad när månadssparandet får stå tillbaka så räcker det nu till betydande inköp. Hur det ser ut om några år kan man bara drömma om, men känslan är redan nu mycket trevlig!

Månadens köp

Den här månaden blev det inte så mycket köp som planerat, aktieköp alltså. (Tyvärr) blev det istället dubbla bilköp, vilket påverkade kassaflödet negativt. på ett kännbart vis. På lång sikt (vi är väl alla långsiktiga?) så innebär dock bilköpen att det blir betydligt mindre utgifter per månad framöver, vilket självklart innebär mer pengar till pengamaskinen!

Aktieköpen som faktiskt har skett har handlat om mindre positioner i FireEye samt Zalaris, och innebär i praktiken bara några tior extra i årlig utdelning.

Nu hoppas vi att det blir lite bättre kassaflöde i juni så att vi kan fortsätta bygga på pengamaskinen i den takt vi vill. Vi har några nya uppslag för köp som vi gärna börjar med så snart som möjligt :)


söndag, maj 15, 2016

0 Cyber Security, en växande marknad - ökar i FireEye


IT-säkerhet ansvarar för att skydda en organisations (företags, myndighets, etc) värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara. IT-säkerhet ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och liksom det totala ramverket skall hantera skydd mot allehanda hot och faror mot organisationen och dess verksamhet, det vill säga bland annat katastrofer, främmande makter och individer, medarbetare och dåligt utformad verksamhet, som av någon anledning kan skada organisationen. IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av IT.

Ovanstående är saxat direkt från Wikipedia och beskriver i runda slängar vad FireEye sysslar med. Bolaget är inte lika känt bland privatpersoner som mer namnkunniga klassiska konkurrenter som exempelvis Cisco, McAffee och Symantec, men man har skapat sig en betydande position med vad man kallar "Adaptive Defense". Utan att ens försöka beskriva hur det rent tekniskt går till så handlar det förenklat om ett globalt nätverk av virtuella maskiner som identifierar attacker tidigare än vad traditionella metoder klarar av. Enligt FireEye innebär detta att man kan stoppa attacker innan de har blivit skadliga, och på så sätt skyddar man sin verksamhet från avbrott eller stöld effektivt.

Kort om bolaget

FireEye grundades 2004 i Kalifornien och har drygt 3.500 anställda och över 4.000 kunder. Bolaget är verksamt inom IT-säkerhetsområdet och har säkerhetsprodukter för datacenter, företagsnätverk och mobila endpoints. Bolaget är noterat på Nasdaq och värderas idag till dryga 2 miljarder dollar. Bolaget går mer och mer mot en prenumerations-modell vad gäller intäktssidan, dvs man köper en prenumeration som man löpande betalar för att få del av säkerhetsprodukterna.

FireEye är långt ifrån att klara kriterierna som vi normalt ställer på bolag som platsar i våra portföljer. Exempelvis så har man ännu inte presterat någon vinst, och det dröjer enligt bolagets egna prognoser ett par år till innan man kan visa positivt resultat. Den främsta orsaken till detta är att man satsar på tillväxt och det kostar väldigt mycket i form av R&D och marknadsföring. 

2014 var marknadsföringsposten lika stor som omsättningen (runt $400M). Med en omsättningsökning under 2015 på 50% så minskar andelen markant, men trots det så ligger rörelsemarginalen 2015 på -81%, vilket kan jämföras med 2014 då den var -113%.

Förutom att bolaget går back rejält så saknas ytterligare en komponent som normalt sett är ett krav för att platsa i någon av våra portföljer. Bolaget delar givetvis inte ut några pengar, och det vore väldigt dumt att sia om eventuella utdelningar i framtiden.

Marknaden för IT-säkerhet

Varför är vi då så intresserade av bolaget trots att de bryter mot våra två huvudregler vinst och utdelning? Jo vår spaning handlar om att flera trender pekar på att det blir allt viktigare med storskaliga, globala säkerhetssystem för att hålla IT-system världen över säkra. Enligt IT-säkerhetsbranschen så kommer tillväxten att ligga på cirka 10% årligen fram till 2020, men frågan är om det inte är i lägsta laget?

Några exempel på trender vi tror kommer att driva tillväxt:

E-Handel: I takt med att allt mer handel flyttas från butiker till nätet så ökar behoven av att säkra upp sin dagliga verksamhet på nätet. Det vore ju en total katastrof för ett online-företag om enda säljkanalen slutar fungera på grund av en säkerhetsbrist, och det är där som FireEye och liknande företags tjänster kommer in. Även företag som inte är Internetbaserade kan drabbas av attacker riktade mot delar av dess IT-system. Den amerikanska jätten Target blev under 2013 av med mer än 40 miljoner kunders kreditkortsuppgifter, något som kostade enorma summor att hantera. I värsta fall kan en liknande händelse vara spiken i kistan för vilket bolag som helst.

Krigföring via Internet: Elektronisk krigföring är inget nytt påhitt, det har funnits länge men har historiskt setts ur ett elektromagnetiskt perspektiv, dvs att man med radiovågor stör ut motståndarens möjlighet att använda telekommunikationsutrustning eller motsvarande. I och med Internets intåg har en ny form av krigföring uppkommit. Nationer världen över, även Sverige, satsar mer och mer på både defensiva och offensiva åtgärder för krigföring över nätet. Man kan misstänka att herravälde över information på nätet är att likställa med senaste decenniernas värde i att ha herravälde över luftrummet. FireEyes produkter är här en del av det defensiva försvaret.

Sjukvård och integritet: En stark trend inom sjuk- och hälsovård är att mer och mer flyttar ut på nätet. Det kan handla om allt från att diagnoser görs centralt på data som lagras på nätet, till att patientjournaler görs nåbara både för patienter och andra sjukvårdsinrättningar. Sedan 2009 har man beräknat att över 133 miljoner människor har drabbats då deras sjukjournaler har stulits via en mängd attacker.

Smart infrastruktur: Mer och mer av våra samhällsbärande infrastrukturer såsom elnät, vattenförsörjning, skatteinbetalning(!), banktjänster osv flyttas även de ut på nätet. Fördelarna är många, men risken för otillbörlig manipulation och sabotage ökar. Vi har i Sverige råkat ut för flera attacker det senaste året som vi medborgare har drabbats av, bland annat var Swedbank drabbade i höstas och under våren har flera av våra nyhetskanaler blivit attackerade.

Smarta uppkopplade fordon: Alla fordonstillverkare säger samma sak; våra fordon kommer vara uppkopplade mot nätet och en mängd nya tjänster kommer att revolutionera bilåkandet inom de närmaste åren. Uppdateringar av fordonsmjukvaror över nätet kommer att bli standard, även för autonoma fordon. Integriteten kommer att vara av högsta vikt, vilken tillverkare kommer överleva ett fall där alla dess kunders bilar blir obrukbara över natten på grund av en cyberattack?

Slutsats


Vi fortsätter att öka vår sedan tidigare lilla post i FireEye. Hur spännande det än låter med cyber security och hur mycket vi än tror att just FireEye kan vara och förbli en stark spelare så handlar det ändå bara om småpengar i sammanhanget. Det är väldigt svårt att värdera riskerna, vad är det exempelvis som avgör att inte konkurrenten Palo Alto Networks blir den stora vinnaren, eller varför inte någon av de redan väletablerade drakarna inom området? Kommer man verkligen kunna sluta spendera nära på hela omsättningen i R&D och marknadsföring, eller behövs dem för att hantera nya utvecklingar inom området?

Anledningen till att vi passade på att köpa lite extra nu var att aktien tappade 19% dagen då FireEyes VD annonserade att han skulle ta över ordförandeklubban istället. Marknaden värderade detta negativt, medan vi istället ser det som positivt då samtidigt tog in ytterligare en expert inom området som ny VD; grundaren av Mandiant Corp, Kevin Manda.

Vi tog då tillfället i akt för att öka på positionen, och händer det något liknande framöver så är vi nog inte sena med att öka ytterligare.

Slutligen vill vi dock avråda alla med svagt hjärta att köpa stor andel aktier i ett bolag likt FireEye, volatiliteten är inte att leka med och det är som sagt mycket svårt att avgöra om de konkurrensfördelar man har kommer att bestå.


tisdag, maj 03, 2016

0 Aprilrapport - dåligt väder men utdelningsrekord!

Det blir bara roligare och roligare att summera ihop månadens utdelningar. April är ju något av en supermånad för svenska utdelningsinvesterare, och även om vi har mycket stor andel utländska innehav så betyder den svenska utdelningssäsongen betydligt högre utdelningar än under resten av året.

Årets april gav den högsta utdelningen sedan starten. Med en utdelningsökning från förra året på närmare 100% så uppgick den till totalt 3145 kronor. Av de elva bolagen som delade ut så gav Gjensidige överlägset mest, detta efter att bolaget höjt utdelningen med dryga 25% sedan 2015.

Vi är nu inne på sextonde månaden i rad med konstant ökande utdelningar. Nästa månad kommer bli tuff då en del majutdelningar i år kom in redan i april och då vi har sålt av (den då) högutdelande BHP Billiton.

Målet är att konstant öka utdelningarna jämfört med samma månad året innan.

Månadens utdelningar


 • Realty Capital : 50:-
 • Vestas : 305:-
 • Orkla : 76:-
 • Gjensidige : 1389:-
 • Northwest Healthcare : 262:-
 • Bank of Nova Scotia : 212:-
 • Canadian Imperial Bank of Commerce : 90:-
 • Ratos : 269:-
 • BHP : 199:-
 • Beijer Alma : 114:-
 • HiQ : 179:- 


Månadens aktieköp

Under månaden har vi ökat på innehaven i Zalaris, Biogen Inc, samt HM. Vi har även initierat en position i Qualcomm. Inköpen ger sammanlagt 600 kronor mer i årlig utdelning, allt för att göra månadssummeringarna roligare och roligare :)


söndag, maj 01, 2016

0 Uppföljning av Magic Formula Hedge - april

April var i princip en status quo-månad för strategin. Börsen har knappt rört sig sedan förra uppdateringen, och skillnaden mellan toppbolagen (MF Topp) och omx har inte varit särskilt stor. Det var nära att månaden blev ytterligare en plusmånad för MF Hedge, men det slutade med 0.1% nedgång för strategin.


StartAugSepOktNovDecJanFebMarApr
MF topp0.0%-5.5%-4.6%3.6%7.2%10.0%1.1%3.1%4.7%4.40%
MF botten0.0%-8.8%-7.0%-1.4%-0.6%-3.0%-11.3%-3.8%-4.9%-4.3%
MF Hedge0.0%3.2%2.5%5.0%7.8%13.0%12.4%6.9%9.6%8.7%
MF Hedge OMX0.0%2.2%5.3%7.3%8.9%14.6%15.5%9.7%13.4%13.3%
OMXSPI0.0%-7.7%-9.9%-3.7%-1.7%-4.7%-12.7%-6.6%-8.7%-8.9%

Åtta månader senare så ligger fortfarande strategin i täten, men den formidabla styrkan i början har inte visat sig sedan nyår. Det blir intressant att se vad som händer när vårens utdelningar har kommit ut och sommarsäsongen är ett faktum, kommer då styrkan i toppbolagen att åter visa sig igen?