söndag, oktober 01, 2017

0 Månadsrapport samt tankar kring portföljerna

September är slut och jösses vilken återhämtning vi såg på börsen. Stark månad trots att Trump & Kim gjort allt de kunnat för att oroa omvärlden. OMX har under månaden återtagit dryga 7%, trots dödskors och alla stjärntecken som pekat på att september skulle bli en dålig månad.

Framtidsplanens två portföljer har också återhämtat sig bra under månaden. Magic Formula-portföljen gick upp med 6.86%, och vår större utdelningsportfölj med dryga 7%. Dessutom så handlades tradingkontot på IG upp med cirka 10%.

Detta har gett oss en rejäl ökning av totalvärdet, långt över tidigare högsta notering.Utdelningar

September är ingen jättebra utdelningsmånad, men det trillade ändå in drygt 1000 kronor från totalt sex bolag. Största utdelningen kom den här månaden från Addtech. 2017 har sedan ett par månader slagit tidigare år vad gäller utdelningar, men ökningstakten har minskat något då vi i år har adderat ganska många bolag som har ingen eller mycket låg utdelning.


Aktieköp och försäljningar

I Magic Formula-portföljen så blev det den här månaden inget direkt spännande. Det blev köp av samma två bolag som vi skulle rotera ut efter 12 månader, Lucara Diamond samt Besqab. Senaste året har inte varit jättebra för dem, men nu ser vi framåt och hoppas på bättre prestation den här gången!

I vår utdelningsportfölj så var månadens investmentbolagsrotation en trevlig upplevelse. Den nya strategin går som bekant ut på att köpa investmentbolag som har rabatt, samt att vikta dessa mot avvikelsen mot det treåriga snittet. Månadens största förändring var att Svolder åkte ur och att Industrivärden plockades in. Under september accelererade bolagen som plockats in rejält, och vi ser nu en överavkastning mot OMX på dryga 4% sedan start.
Vi sålde under september sorgebarnet Starbreeze. Vi gick in i bolaget med förhoppningen om att ... ja vad? Vi vet faktiskt inte, och det blev en dyrköpt läxa. Pengarna vi frigjorde hamnade istället i en Clean Tech REIT vid namn Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI). Det känns nu betydligt bättre i maggropen, och den här gången förstår vi oss på det underliggande bolaget betydligt bättre.

Framtida fokus och portföljstrategi

Då vi redan har ett par kvantitativa metoder i våra portföljer så frigörs ganska mycket tid och energi åt att tänka på den del av våra investeringar som vi med analys av samtiden och framtiden försöker positionera på längre sikt. I de branscher där vi är verksamma så ser vi väldigt stora skiften ske, de flesta mot det bättre, och vi försöker även spegla detta i våra portföljer.

Det som då är mest framträdande är att vi ser ljust på bolag som är ledande inom områden som har med ren energi/återvinning, automatisering, digitalisering /IoT och robotisering. Utan att ha gjort djupare analyser så faller dessa bolag in inom ovanstående kategorier. 

Ren energi/Återvinning
Vestas
Hannon Armstrong
ABB
Tomra Systems

Automatisering
Intel
nVidia
SmartEye
Amazon
Google
Tomra Systems

Digitalisering/IoT
Intel
HiQ
Zalaris
Cinnober

Robotisering
Tomra
ABB

Slår vi samman de ovanstående bolagen så får de en totalvikt på ungefär 50% av utdelningsportföljen. En tanke nu är att ytterligare vikta oss mot dessa kategorier, med start i den kommande veckan. Troligen blir det då en försäljning av Gjensidige till förmån för påfyllning i ABB, Tomra och Zalaris. 

Om några veckor blir det boots on the ground då ett studiebesök hos den tyska robottillverkaren KUKA står på schemat, kanske kan det locka till ytterligare köp inom robotiseringskategorin?