söndag, februari 04, 2018

0 Belåning och räntefonder

I oktober 2017 så valde vi att dra ner på belåningen till noll på våra aktiekonton. Vi gjorde det för att det började kännas lite olustigt med hävstång när allt började kännas dyrt vart man än tittade. Tanken var att fortsätta med månadssparandet som vanligt, oavsett hur börsen gick, för att om tillfälle ges öka på aktiebelåningen igen.

Sett i backspegeln så var det ett ganska lyckosamt drag. Båda våra portföljer ligger med negativt resultat sett på tre månades sikt och utan hävstång så har vi därmed förlorat mindre pengar än vad vi hade gjort om vi haft kvar belåningen. Börsen ser definitivt inte billigare ut nu än vad den gjorde för tre månader sedan och vi har alltså inga planer på att öka belåningen med aktieköp inom närtid.

Däremot så har vi funderat på vad vi kan nyttja låneutrymmet till under tiden vi väntar på ett bättre tillfälle. En plan har då formerats kring att köpa räntefonder med kreditlinan vi har kopplad till våra depåer.


Belåna räntefonder - med hävstång

På Nordnet har man möjlighet till att belåna upp till 40% av sitt låneutrymme till en väldigt förmånlig ränta. Om man kan hitta en ränteprodukt som ger en hyfsat säker avkastning som ligger över kostnaden för belåningen samt schablonskatten på ISK/KF så kan det vara ett sätt att nyttja låneutrymmet under tiden man väntar in ett köpläge på aktiemarknaden. 

Låneutrymmet bestäms av vilka aktier och fonder man har på sitt konto och dess belåningsgrad. Likvida aktier och fonder har ofta en högre belåningsgrad, medan illikvida, ofta mindre bolag, har låg eller i vissa fall ingen belåningsgrad. 

I dagsläget ligger låneräntan på 0.99% innan ränteavdraget, dvs 0.69% om man även räknar in avdraget och schablonskatten för 2018 är satt till 0.45%. För att det då ska ge positiv avkastning så krävs en årlig avkastning på 0.69% + 0.45% = 1.14%

Vi har tittat på två fonder för att placera enligt lånemodellen.

Spiltans räntefond

Spiltans räntefond är en av de mer populära korträntefonderna och har en lång historik med stabil utveckling bakom sig. Enligt Morningstar har fonden haft en årlig avkastning på 2% i snitt de senaste fem åren, alltså inte långt över de 1.14% som krävs, men med tanke på den låga volatiliteten i fonden så är marginalen kanske ok.

Fonden har ett belåningsvärde på hela 90% vilket gör att man kan få en hävstång på 10 gånger om man belånar fonden. Se följande exempel för hur det går till:

Eget kapital: 1000 SEK
Köp för 1000 SEK, låna 900 kronor på dessa
Köp för 900 SEK, låna 810 kronor på dessa
Osv.

Till slut har man på 1000 SEK i eget kapital fonder för 10.000 på kontot (varav 9.000 är lånade).

Årlig avkastning: 2%
Hävstång : 10 ggr
Avkastning på eget kapital: 9.3%Spiltans högräntefond

Med Spiltans högräntefond så ökar risken rejält, men även möjligheten att avkastningen blir betydligt bättre. Med en belåningsgrad på 80% så blir det motsvarande 5 gångers hävstång. 

Fonden har en något slagigare utveckling, och har under vissa perioder tappat upp emot 7% från toppen till botten. Enligt Spiltans förvaltare är målet "..med god riskspridning erbjuda en avkastning som klart överstiger ett sparande i en penningmarknadsfond"

Då en penningmarknadsfond ger 2-3%, och de senaste 3 åren har gett 5% så har vi satt ett riktvärde på 4% för vår kalkyl.

Årlig avkastning: 4%
Hävstång : 5 ggr
Avkastning på eget kapital: 15%Vad är planen?

Då de för tillfället inte är aktuellt att köpa aktier för belåningen så lockar det helt klart med en alternativ placering under tiden. Även om det inte är helt riskfritt så känns risk/reward ok i det här fallet. Det går även hyfsat fort att komma ur positionerna om så krävs.

Vi kommer att starta lite försiktigt med Spiltan Högräntefond. Hur mycket vi kommer att belåna portföljerna har vi inte bestämt ännu, men det rör sig troligen om max 10-15%


söndag, januari 28, 2018

0 Januaris sparkvot

Det har blivit något av ett fenomen på finanstwitter det senaste året att prata om sin sparkvot. Många har tyckt till i frågan gällande vad som ska ingå i kvoten och vad som ej ingår. En del tycker att utdelningar ingår, andra inte. Somliga anser att amorteringen på billånet ska ingå, andra inte. Vi är inte helt överens, men de flesta av oss förstår nog att det inte handlar om en tävling om vem som har rätt, utan det handlar snarare om att sporra sig själv och andra till att spara mer av varje månadslön än tidigare.

Vi har också pratat sparkvot, oftast i form av mål för året, och sen ett år sedan berättar vi att vi inte har nått det högt uppsatta målet. Ser vi exempelvis tillbaka på 2017 så var målet att ha minst 35% sparkvot, men vi mäktade inte med att nå längre än till 28%

Inför 2018 så satte vi inte upp något mål för sparkvoten. Vi har istället valt att sätta upp fasta mål för varje månadssparande, mål som vi då har i kronor och ören och som vi avsätter redan första dagen efter löning. Vi hoppas på detta sätt implicit nå en hög sparkvot över året. Efter att ha räknat ihop alla sparanden, amorteringar och extra pensionsavsättningar (ja vi räknar in dem) så ser målet med 2018 ut att vara en sparkvot på dryga 45%, dvs betydligt högre än vi någonsin har mäktat med.

Hur gick det då med första månadens sparande? Jo tack, det gick bra. Vi har under januari lyckats hålla vår initiala plan för sparande och amortering. Men då vi fick en extra bra lön i januari så sänktes sparkvoten under målet.

Januaris nettolön och sparkvot

Jämfört med våra normala löner så hade vi i januari ett påslag på cirka 20%. Främst handlar det då om övertidsersättning som släpat, men även ett par ersättningar för godkända patent trillade in (företaget en av oss jobbar på ger uppfinnaren en symbolisk summa för varje idé som leder till ett patent).

Även om påslaget blev 20% så fanns inte utrymme att spara mer än planerat. Det gör att vi börjar året med att ligga under vår plan för sparkvot.


Har vi tur så får vi påslag i årets löneförhandling, det kommer då underlätta sparandet men kanske ökar inte sparkvoten bara för det. Vi får se hur det artar sig över året!


lördag, januari 20, 2018

1 Årets första omviktning av investmentbolag

Nu är det dags för årets första omviktning av investmentbolag. Under månaden som har gått så har investmentbolagen tagit rejäl fart med 6.42%, och överavkastningen mot OMX har ökat något.

Jämfört med IBIndex så har månaden varit lite sämre och IBIndex har knaprat in lite på ledningen som varit 2%-enheter som störst. Vi är dock nöjda så länge vi kan hålla jämna steg med indexet då vi även inkluderar courtage i vår jämförelse.

Under den kommande månaden så viktar vi ner Creades rejält, och ökar upp mest i Bure och Latour.

InvestmentbolagFöregåendeNy viktning
AB Traction8.88%8.89%
Bure Equity AB11.08%12.13%
Creades AB (publ)6.50%4.31%
Industrivärden AB9.85%9.80%
Investment AB Oresund11.17%10.60%
Investment Latour AB7.65%8.52%
Investor AB13.30%13.64%
Kinnevik AB ser B9.88%9.25%
L E Lundbergföretagen B10.77%11.58%
Svolder B10.93%11.28%

Utveckling sedan start

Utvecklingen 

Avkastning jämfört med OMX och IBIndex

Strategin har på ett halvår överavkastat OMX med dryga 4.5%-enheter. Detta inkluderar de courtagekostnader som varje månad belastar avkastningen.

lördag, december 30, 2017

0 Årsrapport 2017

Börsåret 2017 är över och vi är nu många finansbloggare som ivrigt sammanställer årets resultat. Följer man finanstwitter så är det uppenbart att vi är många som dessutom ser fram emot sammanställandet med barnslig glädje! :)

Hur pass väl nådde vi våra mål?

Vi ger aldrig några nyårslöften, men varje år sätter vi upp mål som någon form av fyrar som hjälper oss att hålla kursen åt rätt håll. Förra årets mål för våra investeringar och bloggen under 2017 lydde:
 1. Sparkvoten ska upp till 35%
 2. Sparandet ska öka jämfört med 2016
 3. Utdelningarna ska minst vara i nivå med den långsiktiga planen, dvs runt 25.000
 4. Enda målet som rör bloggen - fler inlägg under 2017 än 2016 :)
Utfallet är inte direkt upplyftande:
 1. Sparkvoten slutade på 28%
 2. Sparandet minskade med 4.5% jämfört med 2016
 3. Utdelningarna nådde 21877 SEK
 4. Antalet inlägg per år halverades under 2017
Inför 2018 så krävs en rejäl uppskärpning inom alla led. Som tur är så har utvecklingen på våra konton varit över förväntan bra, så de tre första punkterna har mer än väl kompenserats av ett bra resultat.

Årets resultat

Vi har haft en mycket blandad utveckling på våra numera tre olika konton, med både negativa och positiva resultat. Slår vi ihop alla konton så slutar årets totala utveckling på +16.82%


Kapitalförsäkring:22.14%
Investeringssparkonto:-2.05%
IG Tradingkonto:260.00%
Totala utvecklingen:16.82%


Sätter vi in årets resultat i det längre perspektivet så ser vi att trenden håller i sig även i år. Vår större portfölj går betydligt bättre än Avanza Zero, medan vår ISK halkar efter rejält. Snittet på totalavkastningen ligger i år strax under det snitt vi haft de senaste 4 åren.

Vår strategi överavkastar mot Avanza Zero med 9 procentenheter, något vi är väldigt nöjda med. Ödmjukt får erkännas att vi inte räknar med att detta fortsätter i all evighet, men fram till en eventuell vändning så tänker vi vara stolta över detta och fortsatta på vår inslagna linje!


Kapitalförsäkring +22.14%

I vår kapitalförsäkring har vi de bolag som vi med egna analyser valt ut de bolag som vi tror kan vara bra på lång sikt. Bolagen får gärna vara branschledande inom en nisch där makrotrender  pekar åt rätt håll. Delar bolaget dessutom ut och har gott kassaflöde så är det en välkommen bonus. Portföljen är vår största och står idag för cirka 70% av totala aktievärdet.Under året skedde rätt så många transaktioner på kontot och idén med att alla bolag i portföljen ska vara långsiktiga har fått stryka på foten lite. Vi har under året sålt av 20 bolag, och i skrivande stund består portföljen av 21 bolag samt två (mycket små) positioner i Bitcoin och Etherum.

3 bästa aktierna under 2017
 1. nVidia: +93%.
 2. Paradox +81%
 3. Zalaris: +65%
3 sämsta aktierna under 2017
 1. Starbreeze: -37% (SÅLD)
 2. Mycronic: -18% (SÅLD)
 3. SmartEye: -12% (SÅLD)

Investeringssparkonto -2.05%

Vårat stora sorgebarn underpresterar rejält även i år. Stategin har i flera år varit fokuserad på Magic Formula, där vi varje månad bytt ut 2 bolag mot de som MF-strategin valt ut åt oss. Det har inte varit en vinnande strategi för oss, men vi gick in med insikten att man måste ge det några år innan man kan utvärdera resultatet.

Nu har vi utvärderat Magic Formula i tre år och vi har tyvärr ledsnat. Jämför vi med andras MF-portföljer så verkar det vara något med timingen som har gjort att just vår går så pass dåligt, men det spelar ingen roll för tillfället. Vi har ledsnat på att konstant äga bolag som känns "dåliga", och i år har det framförallt handlat om eländiga bostadsutvecklare som tappat halva värdet under hösten.

Vi har följt strategin slaviskt, men någon gång i våras så vägrade vi plocka in Fingerprint i portföljen, då vi tyckte att gränsen för anständighet hade nåtts. För oss alltså, bolaget kanske har en ljus framtid men det ligger så pass mycket förhoppning i det att det inte passar vår typ av investeringsfilosofi. Valet visade sig vara bra och mitt i eländet kan man trots allt konstatera att det enda icke-kvant-beslutet vi tog gav oss ett bättre resultat :)
Inför 2018 har vi beslutat att ta en paus med Magic Formula. Vi vill däremot ha ett kvant-mekaniskt inslag i vår portföljstrategi och har därför börjat investera enligt vår egen Investmentbolagsmodell. Den känns, för oss, betydligt trevligare då vi redan från början fått analysera fram de bolag vi anser ska ingå i strategin, och använder en formel för att varje månad beräkna hur viktningen mellan bolagen ska se ut. 

Vi ser fram emot ett rejält revanschår 2018 för våra ISK! 

IG Tradingkonto +260%

260% låter mycket mer brutalt än vad det egentligen innebär i praktiken. Vi skaffade ett IG-konto under året med syftet att prova på lite index-trading, främst för att se om det är något för oss. Vi hann med cirka 20 trades, med +15% som resultat, innan vi insåg att det är svårt att hantera även dags-swingar när man har jobb som kräver full uppmärksamhet under börsens öppettider.

Mitt under värsta haussen av kryptovalutor köpte vi således en position i Ethereum för att rida på en eventuell långsiktig våg av uppgång. Vi hade tur med timingen och trots vår mycket modesta säkerhet på kontot så stoppades inte positionen ut.

En månad senare såldes positionen och vinsten skiftades över till vår KF där pengarna istället förvandlades till långsiktig investering i norska laxmarknaden :)

Vi förväntar oss inte något liknande resultat 2018.

Utdelningar under 2017

Målet var att nå 25.000 SEK i utdelningar, men vi nådde inte riktigt hela vägen dit. Totalt inkasserade vi 21877 SEK. Utdelningarna ökar dock fortfarande för varje år som går, och 2018 tror vi att ökningen kommer att accelerera igen.
Slutord

Även om vi känner oss lite nedslagna över att ha missat 100% av våra publika mål så hänger vi inte läpp onödigt länge. Det finns några outtalade mätetal som vi varje år internredovisar (haha, det låter torrt men varje nyårsafton börjar vi med en rejäl genomgång av alla finanser, det ser åtminstone hälften av oss fram emot)

Här är några av mätetalen. Märk hur vår ekonomi blivit rejält mycket stabilare sedan 2012, allt tack vara att vi då på allvar började spara långsiktigt.

Skuldkvot Sparkvot Sparat i månadslön Utdelning Soliditet
2012 476% 5% 2.67   -7.22%
2013 448% 19% 3.13 1,907 -0.53%
2014 437% 26% 6.73 5,325 8.01%
2015 424% 36% 12.6 14,425 16.61%
2016 388% 31% 19.33 19,422 32.97%
2017 352% 28% 31.67 21,877 49.23%

Inför 2018 så har vi god förhoppningar om att få revansch vad gäller sparkvoter, utdelningar och förhoppningsvis även bloggande!


tisdag, december 26, 2017

1 Öppnar konto hos Lendify

Efter kanske onödigt långt velande så har vi nu äntligen öppnat ett konto hos Lendify, en av de större och mer populära marknadsplatserna för P2P-lån i Sverige.

Kontot gick förvånansvärt snabbt att skapa, och tack vare att Lendify använder Bank-Id så känns det även mycket tryggt. Det tog totalt mindre än 5 minuter att skapa kontot samt få de första pengarna insatta från vårat bankkonto.Läs mer om Lendify på hemsidan www.lendify.se (obs. Affiliate-länk)


Syftet med Lendify för Framtidsplanen

Syftet med kontot är för vår del att sprida ut våra risker lite bredare än vad vi i dagsläget har gjort. I princip alla våra besparingar från privat sparande till olika former av pensionslösningar är idag placerade på börsen, med mer eller mindre hävstång i de olika lösningarna. Detta gör att vi får maximalt förväntad avkastning över lång tid, men vi har därmed också en väldigt hög risk på sparandet.

Då vi har som långsiktig plan att få ett stadigt kassaflöde från räntor, utdelningar och andra former av semi-passiva inkomster så vill vi redan nu bredda plattformen så att kassaflödet inte sinar helt vid en eller flera framtida börs-orostider.

Hur mycket avsätter vi för Lendify-utlåning?

Vi har sedan 7 år tillbaka en automatisk överföring av en fast summa pengar till ett konto som har med vårat hus att göra. Från kontot dras sedan bolåneräntor, husförsäkringar m.m. Då räntan var betydligt högre för 7 år sedan så blir det nu varje månad en betydande peng över. Denna peng har vi tidigare satt in som extrainbetalning på aktiekontot, men nu har vi bestämt att den istället ska föra över till Lendify. Detta gör att så länge våra bolåneräntor håller sig under 5% så kommer det varje månad att bli en insättning till Lendify.

Det finns något (lite obehagligt) tillfredsställande över att tänka sig att andras konsumtionsvanor (och därmed lån) i framtiden kommer betala en stor del av våra bolåneräntor :)

Hur investerar vi på Lendify?

Vi har valt den enklaste formen av investering på Lendify. Vi har valt ett autoinvesteringskonto med 10 års löptid, och har dessutom valt att automatiskt återinvestera räntor och amorteringar. Detta innebär att vi inte behöver lägga någon tid alls egentligen på att administrera kontot.

Skulle det vara så att vi känner oss för inlåsta med 10 års löptid på lånen så finns möjligheten att i förtid sälja portföljen på andrahandsmarknaden. Detta är inget vi räknar med ska ske dock, den dagen man vill sälja så vet vi ju faktiskt inte om det finns några köpare. Nej, vi räknar istället med att det är en mycket långsiktig relation vi nu har startat med Lendify, och vi hoppas på många goda år tillsammans :)

En sista notering angående Lendify. Varje månad återförs räntor och amorteringar till kontot. Då räntan är att jämföras med utdelningar så kommer dessa att ingå i vår månatliga uträkning av total utdelning. Amorteringen däremot räknar vi inte som utdelningar.


måndag, december 25, 2017

0 Följ dina investeringsbeslut

Under senare delen av 2017 så började vi följa varje transaktion som utförts för att få bättre känsla för vilka beslut som varit bra och vilka som varit dåliga. Sättet vi har gjort det på är att varje gång vi köper eller säljer en aktie så matar vi in det i ett google docs-ark.

Varje köp/sälj-beslut hamnar som en enskild rad, och vi kan i efterhand se om beslutet var rätt relativt att köpa eller sälja OMXSPI.

Vi håller på att utvärdera metoden och har inte riktigt finslipat den ännu, men den ger oss redan idag en hyfsad bild över hur väl våra beslut har fungerat under året.

Lite siffror:
35 affärer analyserade
22 affärer har enligt analysmetoden varit bra
13 affärer har varit dåliga
I snitt har varje affär gett oss en överavkastning på 4% mot OMX.

Vad som var mest överraskande var att 2 av de 3 bästa besluten var att sälja två bolag som redan innan hade tappat väldigt mycket mot OMX. Det gäller då försäljningen av Starbreeze och Net Gaming Europe.

Vi gillar att följa upp våra beslut och troligen kommer vi att fortsätta med något liknande under 2018.

Alla våra affärer sedan vi började följa demGod fortsättning önskar vi er alla!onsdag, december 20, 2017

2 Omviktning bland investmentbolagen

Nu är det dags för månadens omviktning i investmentbolagsportföljen. Senaste månaden så har portföljen tappat lite mot index, men överavkastningen sedan start ligger fortfarande på en helt ok nivå.Förändring i viktning

Premierna och rabatterna har rört sig rejält under månaden. Tydligast ser vi det hos Traction som gått från att ha 1.78% premie till att nu ha en rabatt på 6.62%. Detta innebär att Traction kommer få en betydligt större vikt i portföljen än tidigare.

Kinnevik å andra sidan har tappat några procentenheter av rabatten och kommer därför att få en lite mindre vikt kommande månad.

InvestmentbolagFöregåendeNy viktning
Bure Equity12.11%11.08%
Creades A4.99%6.50%
Industrivärden C10.09%9.85%
Investor B13.09%13.30%
Kinnevik B11.57%9.88%
Latour B8.22%7.65%
Lundbergföretagen B10.97%10.77%
Öresund12.35%11.17%
Svolder B10.13%10.93%
Traction B6.47%8.88%