söndag, september 25, 2016

1 Passiv inkomst för dig med villa

Passiva inkomster är ju alltid trevligt. Att ha en inkomstkälla som, utan att man lägger något arbete på det, hela tiden tickar in en slant då och då är bra - men att ha flera är bättre!

Utöver pengamaskinen på börsen som på sikt ska ge oss passiva inkomster så har vi ytterligare en källa till passivt pengaflöde.

För några år sedan utrustade vi vår villa med elproducerande solceller, tillräckligt mycket för att nästintill täcka hela årsbehovet av el. Då vi bor i Sverige så ger dock solceller mycket mer el på sommaren då vi knappt gör av med el, samt mycket lite på vintern då vi har ett mycket större energibehov för uppvärmning av huset.

Men det överskott som blir under sommaren säljer vi automatiskt till vår elhandelsleverantör. I dagsläget får vi mer betalt för varje såld kWh än vad motsvarande kostar oss att köpa från samma leverantör. Det blir alltså bättre ekonomi för oss ju mindre av vår egenproducerade el vi själva använder. Desto bättre alltså att anläggningen producerar mer under sommarhalvåret då vårat elbehov är som minst.Hur stor ersättning får man?

Vi får totalt fyra olika ersättningar för varje såld kilowatt-timma (kWh).
  • El vi säljer till elhandelsbolaget - 48 öre/kWh
  • Ersättning för nätnytta från nätägaren - 7 öre/kWh
  • Skattereduktion från staten - 60 öre/kWh
  • Elcertifikat : ~ 20 öre/kWh
Totalt får vi då alltså 135 öre / kWh som vi producerar. Då vår anläggning producerar cirka 8.500 kWh per år så får vi närmare 1000 kronor per månad i "utdelning" från vår investering. Anläggningen har en effektgaranti på 80% efter 25 år, men det finns många exempel på anläggningar som är betydligt äldre än så. En viss underhållsavgift räknar vi dock med, och vi avsätter cirka 1% av ursprungsvärdet årligen i en reparationsfond. Framförallt är det växelriktaren som vi riskerar att behöva ersätta någon gång under årens lopp.

Med det pris vi fick ge för vår anläggning, och de avtal vi har just nu, så räknar vi med att anläggningen har återbetalat sig på strax under sju år.

Solceller på villataket som investering

Är det en bra investering att köpa en solcellsanläggning till sitt hus i Sverige? Det beror på får nog bli svaret på den frågan. Framförallt så måste man vara medveten om att avkastningen påverkas mycket av framtida politiska beslut, liksom av framtida elpriser. Så även om man får fram en bra kalkyl i dagsläget så kan det ändra sig under årens lopp. För vår del så har förutsättningarna faktiskt blivit till de bättre sedan start, och om vårbudgeten går igenom så blir det ännu bättre då moms-kravet är på väg bort för oss mikroproducenter.

Men oavsett politiskt läge och framtida elpriser så finns det en ännu viktigare aspekt att ta hänsyn till och det är inköpspriset. Vill man ha en bra avkastning på satsat kapital så gäller det att få högsta möjliga produktion till allra lägsta pris, utan att samtidigt tumma på kvaliteten. De solcellsanläggningar som de stora elleverantörerna marknadsför på sina hemsidor är exempel på hur man inte vill spendera sina pengar på solceller om man vill ha bra avkastning på kapitalet.

Enkelt uttryckt så vill man ha så lågt pris på kWh/år per krona. Det får man fram genom att först simulera fram årsproduktionen (brukar hamna på cirka 0.8 - 1.0 kWh per installerad Watt beroende på förutsättningar med takriktning, taklutning och skuggning) med totalpriset (inköpspris + monteringskostnad etc). Resultatet kallar vi nu jämförelsepris. Observera att det inte är jämförbart med det pris man betalar för en kWh när man köper från sin elhandelsleverantör. Jämförelsemåttet är istället ett sätt att beräkna vad man fått betala för en viss produktionskapacitet.

Efter snart fem år så kan vi konstatera att vår anläggning ger oss ett jämförelsepris på 7.00:- per kWh/år. Räknar vi nu om detta till en 25 årig investering där restvärdet är satt till 0:- och att effekten har avtagit till 80% efter 25 år så får vi en return on investment på cirka 6% årligen. Inte helt fantastisk, men det är då i princip okorrelerat mot börsen, vilket kan vara en skön kudde när börsen sviktar.

Se nedanstående tabell för att se hur jämförelsepriset påverkar ROI.

JämförelseprisÅrlig ROI %Kommentar
114.63%
211.50%
39.70%
48.45%
57.48%
66.70%
76.05%Vår anläggning
85.48%
94.99%
104.54%
114.15%
123.78%
133.45%
143.15%
152.86%
162.60%
172.35%
182.12%Vattenfalls XXL-paket + EON gårdspaket
191.89%
201.69%

Som man tydligt ser i tabellen ovan så kan det rent investeringsmässigt vara riktigt dåligt att satsa på solceller. Man får med de stora drakarnas system knappt tillbaka pengarna på sikt. För att få så pass lågt jämförelsepris som vi har så måste man dock vara beredd på att göra en stor del av jobbet själv.

Exempelvis gjorde vi all takmontering själva och valde dessutom inte ett konventionellt fäst-system utan byggde ett billigare men lika stabilt själva. Dessutom jämförde vi priserna noggrant och valde en mycket mindre leverantör av solceller än Vattenfall eller EON, dock en leverantör vi litar på.

Jämfört med utvecklingen på OMX sedan köpet av vår anläggning så hade det varit en bättre investering att köpa Avanza Zero, men den dagen då börsen tappar 50% på kort tid så hoppas vi fortfarande raka in utdelningar på löpande band från våra solceller. Dessutom njuter vi dubbelt så mycket soliga dagar nu för tiden :)Disclaimer

Vi äger alltså solceller och är nöjda med det, men använd ovanstående resonemang enbart som ett tankeexperiment. Det finns fler aspekter som man bör beakta och vår uträkning för årlig ROI % är en modell vi själva tror på, men den kan givetvis vara felaktig om man om 25 år tittar tillbaka på resultatet.

lördag, september 24, 2016

0 Höstuppdatering - köp, sälj och framtida planer

Nu var det ett tag sedan tiden räckte till att skriva blogginlägg. Huvudorsaken är att det hänt fantastiskt mycket på jobbfronten som har tagit både energi och tid från skrivandet. Tyvärr har det även lett till att börsfokuset fått sig en törn de senaste månaderna. Det har helt enkelt inte varit möjligt att vara så fokuserad på vad som händer inom finansvärlden. I ljuset av detta så känns beslutet att mer fokusera på kvantinvestering som ett mycket bra beslut. Det innebär i praktiken att man inte behöver läsa långa årsredovisningar och analyser, utan det räcker i princip med 10 minuters trixande med Börsdata och lite Google Docs-Fu för att få fram månadens köp.

Köp och sälj i långsiktiga portföljen

Sedan tidigare uppdatering så har det skett en hel del förändringar i vad vi kallar för utdelningsportföljen. Vi är i en fas där vi försöker få ner antal aktier till ett mer lätthanterligt antal, och därmed har vi sålt av en bunt bolag. Av de större innehaven så som åkt ur portföljen på senare tid hittar vi främst amerikanska bolag såsom HCP, Omega Healthcare, McDonalds, Target, TROW och Realty Income. De flesta av innehaven har varit mycket bra investeringar för oss, men nu tyckte vi att det var dags att växla hem lite dollar till svenska kronor.

För likviderna som vi fick loss så köpte vi istället (vad vi tycker) högkvalitativa bolag från MidCap. Det blev då Fenix Outdoor, Addtech, Mycronic, Bure Equity samt BioGaia. Bakgrunden till att det blev just dessa bolag kan man läsa om i inlägget Stabila bolag från Midcap - 5 månader senare.

För övrigt så har vi sedan en tid lagt våra portföljer publikt på Shareville. Det gör framförallt att det blir lite lättare för oss själva att följa portföljerna, men det ger såklart även er läsare en direkt koppling mot det vi skriver om här. Även om vi hela tiden uppdaterar portföljerna på bloggen så ger Shareville ett mer lättare format.

Klicka HÄR för att se utdelningsportföljen på Shareville
Köp och sälj i Magic Formula-portföljen

Den som följt oss vet att vi i den här portföljen köper 2 nya bolag varje månad. Vi väljer då de med lägst price to book ur top 20 bolagen av de framfiltrerade enligt Magic Formula på Mid + Large Cap.

Den här månaden blev det köp av Besqab och Lucara Diamond.

Klicka HÄR för att se utdelningsportföljen på SharevilleUtdelningar

Även om vår strategi numera inte utgår ifrån att alla bolag ska klara våra hårda utdelningskrav så fortsätter utdelningarna att trilla in i allt högre takt. Vi har nu sett ökande rullande 12-månaders utdelningar i totalt 21 månader i sträck. Då vi nu har sålt av ett rejält gäng med amerikanska aktier till fördel för svenska aktier så kommer den här sviten troligen att brytas inom närtid. Men så länge utdelningsökningen på årsbasis är intakt så spelar det oss egentligen inte större roll,


Framtida planer

Egentligen så har vi inga nya planera att presentera. Vi kommer att fortsätta månadsspara i Magic Formula-portföljen där vi mekaniskt köper två bolag i månaden. I utdelningsportföljen så kommer vi troligen att fortsätta försöka minska antalet bolag framöver. Det kan också vara så att vår placeringshorisont i den portföljen kommer att bli lite mindre långsiktig än vad den tidigare har varit. Med detta menar vi att vi kanske siktar på 3-5 år istället för livslånga engagemang :)

Som slutkläm så konstaterade vi i början av månaden att årets alla mål gällande portföljvärde och utdelningar redan har nåtts! Framförallt har det berott på kursutvecklingen, sparandet har nämligen fått stå tillbaka lite på grund av större utgifter än beräknat.