lördag, oktober 17, 2015

0 Ut med oljan - in med vindkraften

Då har vi gjort något som vid första anblicken inte alls rimmar med vår långsiktiga strategi. Vi har redan tre månader efter första köpet av Chevron nu sålt av hela vår position i oljejätten. Det kan verka lite märkligt då vi under hela året har varit intresserade av att köpa in oss i Chevron, och nu när vi äntligen köpt till en historiskt låg kurs så kovänder vi helt.

Orsaken till försäljningen är lite diffus egentligen. Det känns helt enkelt inte rätt, och innehavet har gnagt lite på samvetet men framförallt så har vi börjat ifrågasätta framtiden för oljebolagens avkastning. Sett ur ett historiskt perspektiv så har branschen haft en otroligt fin utveckling, men det har varit i en tid då alternativen inte har varit särskilt attraktiva. När kurserna vid tidigare kriser varit nedtryckta så har det i princip inte varit en fråga om oljepriset ska återhämta sig, utan snarare när det kommer att göra det. I dag är vi inte riktigt lika säkra på detta.

Vi ställde oss även den enkla frågan - Hur vill vi att framtiden ska utvecklas under de närmsta 10-20 åren? Vill vi ha mer fossilkraft, eller vill vi ser mer förnyelsebar energi?

Svaret var enkelt för oss. Och genom att sälja oljebolaget och istället satsa pengarna på en av de världsledande bolagen inom vindkraft så drar vi ett (ytterst litet) strå till stacken för omvändningen mot mer förnyelsebar energi. Troligen kommer våra tankar kring detta även innebära ett eventuellt köp av Tesla, tyvärr bara aktien och inte bilen...

Så, vi säljer CVX och välkomnar istället VWS (Vestas) in i portföljen!

Bytet innebär en minskning av den årliga utdelningen med ungefär en hundralapp.

måndag, oktober 12, 2015

0 Fortsätter öka i Zalaris och Clas Ohlson. Även initierat nya positioner i DnB och Orkla

Under veckorna som har gått så har vi hunnit med ett antal mindre inköp som inte har blivit dokumenterade här på bloggen. Framförallt har det handlat om inköp i norska bolag. Vi passade på att handla när norska kronan hamnade under den psykologiska paritetsnivån mot svenska kronan,

Inköpen var av mindre storlek och ger oss totalt 230 SEK i ökad årlig utdelning.

Den norska kronan ligger i dagsläget 14% under 20-årssnittet och ligger nu på lägsta nivå under samma period. Norge kämpar i motvind för tillfället och att norska riksbanken sänkte räntan nyligen ger kursen ytterligare en knuff nedåt.Valutor är extremt svårt att prediktera på sikt, men det mest troliga scenariot är ändå att kurserna rör sig mot medelvärdet på sikt.


söndag, oktober 11, 2015

0 Minianalys ABB


Jag brukar undvika att skriva analyser av bolag som är så pass kända här i Sverige som exempelvis ABB, detta då jag anser att det redan finns tillräckligt mycket analyser att läsa och att jag kanske inte tillför särskilt mycket ny kunskap eller infallsvinklar för att det ska vara värt något för läsaren.

Men idag gör jag ett undantag med ABB, vi får se vart det leder! Anledningarna till att jag nu är nyfiken på ABB är flerfaldiga:
  • Automationstrenden i samhället - detta är något jag tror kommer att växa mycket under kommande decennier. Har ABB möjligheten att växa med trenden?
  • Andelen förnyelsebar energi ökar överallt i världen - nya kraftlösningar kommer att krävas, är då ABB rustade för att ta del även av denna megatrend? 
  • Den spekulativa uppdelningen av kraft- och automationsdelen - lättare att värdera bolaget och som effekt brukar detta medföra högre värdering.
  • Hyfsad direktavkastning och stabil utdelningsandel. 
Automationstrenden

Det kan knappast gått någon förbi att vi är i en mycket stark trend gällande automation. Man ser det på bilbranschens ökade fokus på självkörande bilar, man ser det på alla olika former av drönare som i parti och minut kommer ut på marknaden, man ser det inom jordbruket, skogsbruket, äldreomsorgen(!), fiskebranschen osv osv. Kort sagt, hela samhället går mot mer och mer automation, och de bolag som kan leverera effektiva lösningar för detta har goda möjligheter att växa sig ännu starkare.

När det gäller ABB så är det framförallt de två divisionerna Discrete Automation and Motion samt Process Automation som jag främst ser som spelare inom automationstrenden. De två divisionerna står för drygt 40% av bolagets intäkter.

ABB tillverkar inte enbart industrirobotar, utan även hela system för att styra, kontrollera och optimera tillverkningsprocessen i fabriker. Här ser jag en mycket stor fördel i storleken och bredden på ABB inom området. Styrkan i att kunna erbjuda ett helt integrerat system kan knappast överskattas. Snacka om sticky customers, när man väl har integrerat systemet så blir det väldigt svårt och kostsamt att byta till en konkurrent. Serviceavtal och uppgraderingar blir dessutom fina återkommande intäkter.

Ser man framåt så har ABB en strategi att växa snabbare än marknaden inom just automation, och givet den starka position som bolaget har så finner jag det inte omöjligt att ABB åtminstone kan växa i takt med marknaden.

Förnyelsebar energi 

Här är ytterligare en trend som har varit svår att missa. Givet de alarmerande rapporterna om statusen på klimatet så har fler och fler länder tagit strategiska beslut mot att öka andelen förnyelsebar energi, vilket ökat mängden investeringar inom området markant. I länder där man ej har naturliga tillgångar i form av vattenkraft så har investeringarna skett framförallt inom sol- och vindkraftsområdet, och där har ABB flertalet produkter. Bland annat köpte ABB 2013 bolaget Power-One, en av världens största tillverkare av solcellsinvertrar. Utöver detta så tillverkar ABB även likspännings-komponenter för solcellsinstallationer, samt vindturbiner för vindkraftverk.

När andelen av sol- och vindkraft ökar så ställer det nya kraft på kraftnäten, och även här är ABB en stor spelare inom så kallade smarta kraftnät. Med hjälp av egenutvecklad teknik, exempelvis FACTS, så hanteras den oförutsägbara variationen, som sol- och vinkraft medför, på ett tillförlitligt och säkert sätt. ABB har även teknik för energilagring vilket krävs för att hantera överproduktion när solen/vinden är som starkast. 

Ytterligare en utmaning för ökad andel förnyelsebar energi är teknik för överföring av el på mycket långa sträckor utan större energiförluster, och även här har ABB världsledande teknik. Det kan då röra sig som transport av el från vattenkraftverk långt från bebyggelse, eller om havsbaserade vindkraftparker tiotals mil utanför kusterna, eller varför inte överföring av temporär överskottsproduktion de dagar då vindkraften/solkraften producerar mer än man gör av med lokalt. 

Kort sagt så har ABB en mycket bred produktflora och kompetens inom teknikområdet förnyelsebar energi, och om världens länder fortsätter sina satsningar på att minska CO2-belastningen så har ABB ett klart intressant läge. Att man redan idag ser att solel kan konkurrera prismässigt med kolkraftverk i vissa delstater i USA, så pass mycket att man rent ekonomiskt utan bidrag tjänar på att skapa solcellsparker istället för att fortsätta elda i redan existerande kolkraftverk, gör att jag tror att det kan gå snabbare än man tidigare trott inom området (se Bloomgbergs intressanta artikel). 

Uppdelningen av kraft- och automationsdelen 

Det har spekulerats i media om att ABB är på väg att dela upp sin verksamhet i två delar, en kring automation och en kring kraftöverföring. Det har skrivits spaltmeter om detta, och jag är ärligt talat inte helt säker på vad det skulle innebära i förlängningen. Däremot så brukar det ofta vara en fördel att separera disparata verksamheter, detta då det blir mycket lättare att analysera och sätta rätt värdering på dem. Då osäkerheten skulle minska så menar man att värderingen därmed skulle öka. Det är inte den viktigaste aspekten som vi tittar på för eventuellt köp, men visst är det intressant.

Direktavkastning

Det kommer troligen inte som en överraskning för läsaren av den här bloggen att utdelningar är mycket viktig komponent för vår långsiktiga strategi. Ett bolag som inte delar ut alls är oftast inte intressant, och även utdelande bolag bör visa utdelningsstabilitet och gärna haft växande utdelningar under många år.

ABB kvalar in som någorlunda intressant vad gäller utdelningar. Idag har man en direktavkastning på 4.2% och har ökat utdelningarna sedan 2006. Man bör tänka på att bolaget är Schweiziskt idag och det innebär en viss valutarisk även när det gäller utdelningar. Senaste årens utdelningsökningar har varit modesta, men om ABB kan rida på megatrenderna så räknar vi med större utdelningsökningar på sikt.   

Slutsats

Anledningen till att intresset för ABB väckts kommer faktiskt av ovan nämnda Bloomberg-artikel. Det fick oss att börja leta efter lämpliga bolag inom förnyelsebar energi, främst s.k. Pure Play-bolag som är nischade mot sol- eller vindkraft, men även andra typer av bolag som kan tänkas tjäna på en sådan utveckling. ABB visade sig även toucha andra trendspaningar vi har gjort (ökad automation) och blev då högintressant. Att direktavkastningen ligger så pass högt ökar även intresset.

Vi kommer att bevaka bolaget framöver, och om inget dyker upp som solkar den syn vi just nu har på en investering i ABB så blir det med stor sannolikhet ett av våra bolag inom energi- och automationsbranschen!