lördag, mars 04, 2017

0 Februari månads köp och utveckling

Här kommer en kort sammanfattning av vad som hänt under februari hos Framtidsplanen. Jobbet tar för tillfälligt väldigt mycket av tankeenergin så det känns helrätt att fortsätta med den kvantitativa investeringsmetodiken vi anammade under 2016.

Månadens Magic Formula-köp resulterade i köp av Byggmax och Betsson. Som "vanligt" så väljer strategin bolag som vi kanske inte annars hade tittat på. Vi var dock inne en sväng i Betsson under 2016, vilket resulterade i en av det årets sämsta kortsiktiga affärer. Nu hoppas vi på en revansch för aktien under de närmaste 12 månaderna.

Sparandet låg på en hyfsad hög nivå, och totala aktiekapitalet fortsatte att stiga under februari. Utdelningsportföljen har haft en något sämre månad än snittet, framförallt så har det berott på en tillbakagång för det portföljtunga bolaget nVidia.

Utdelningarna under februari 

Sedan vi gick över till en mindre utdelnignsfokuserad strategi så är det inte lika jämnt flöde utdelningsmässigt över året. I februari så ökade dock utdelningarna jämfört med samma period förra året. Totalt rakade vi in 1189 SEK i utdelningar. 

Som man kan se på grafen över rullande årsutdelning så ökningstakten avstannat något. Vi ser dock fram emot den svenska utdelningssäsongen, vi är betydligt mer viktade mot den än något år tidigare.


Depåernas samlade utveckling