onsdag, oktober 05, 2016

0 Autonoma Fordon - nVidia

nVidia - GPU-tillverkare från USA
NVDA - $36.6B - p/e 44

Om nVidia

Kalifornienbaserade nVidia är kanske främst kända för sina grafikkortskretsar, GPU - Graphics Processing Units, vilka sitter i väldigt många datorer världen över. Tekniken har raffinerats över åren och enkelt uttryckt kan man säga att det är en form av accelererad processor som är mycket kapabel till att lösa parallelliserbara problem. Grafik i datorspel är ett mycket bra exempel på just sådana problem. 
På senare år har man dock börjat se möjligheterna med GPU'er i andra sammanhang. Det kan då röra sig om rackbaserade serverlösningar för olika former av beräkningsproblem, exempelvis hållfasthetsberäkningar med FEM-analyser, eller Deep Learning-lösningar för supersnabb databehandling i stora datacenters.

nVidia har sedan ett antal år även haft automotivelösningar. Det handlar historiskt om bildbehandling för diverse kamerasystem, exempelvis surroundsystem där man kan skifta vyer mellan olika kameror samt skapa så kallade Birds Eye View där man ser fordonet från ovan, eller infotainmentsystem med grafikprocessorer.

Som rapporterats i media mycket på sistone så har även självlärande system för automotive blivit mycket populärt, och nVidia ligger verkligen i framkanten när det gäller Deep Learning, dvs extremt djupa neurala nätverk som man tränar till att identifiera och klassificera strömmanade video.

Tekniken används till att skapa det perceptionslager som krävs för att fordonet ska förstå sin omgivning, exempelvis genom att mäta avstånd till andra fordon, beräkna avståndet till vägmarkeringslinjer, tolka vägskyltar, avgöra om vägytan är farbar med mera.

nVidias GPU'er är för tillfället i en helt egen klass vad gäller prestanda, och man har även tacklat problemet med prestanda per watt väldigt aggressivt. På GPU Tech Conference i Amsterdam presenterade man nästa generations SOC - Xavier - som med sin spec är något i hästväg. Ska vi våga oss på en gissning så är det något som kommer att accelerera utvecklingen inom de närmsta åren rejält.

nVidias serverlösningar är också intressanta ur ett automotive-perspektiv. Samma arkitektur som används i fordonen finns även i HPC (High Perfomance Computing)-lösningarna som nVidia erbjuder. Det innebär i praktiken att de beräkningar som man behöver göra när man tränar dessa neurala nätverk med fördel görs på stora serverlösningar från nVidia. I dagsläget kör de stora IT-jättarna (Facebook, Baidu, Netflix, Microsoft, etc) nVidia-servrar, och även där blir marknaden större och större.


Från GPU Tech Conf i Amsterdam - upplägget liknade nästan en påkostad rockkonsert

Värdering

nVidia värderas idag ganska högt och tittar man på de senaste årens kursutveckling så är det lätt att man blir lite modstulen och tänker att det var ännu ett tåg man har missat. Sedan drygt ett år tillbaka har kursen mer än tredubblats, och P/E-talet ligger i dagsläget på cirka 44.Men givet att automotive-delen av nVidia nu växer med oerhörd styrka så kan det vara väl berättigat med en hög värdering. Framförallt så kommer det att bli väldigt intressant att se hur just denna del av nVidia kommer att se ut när nuvarande utforskande samarbetsprojekt leder till riktiga serieprojekt hos fordonstillverkarna.Ovanstående graf visar hur mycket automotivesegmentet växer för nVidia. Som referens kan man ha i åtanke att segmentet i dagsläget står för cirka 10% av bolagets totala omsättning, så även om det är imponerande siffror i relativa termer så blir inte påverkan på bolaget lika stort. Men, betänk då att ovanstående utveckling i princip enbart handlar om intäkter från prototypsystem (DrivePx, DrivePx2), system som används för förutveckling inför kommande serieprojekt.

Ser man på vilken stadie många av projekten är i dagsläget så finns det tydliga tecken på att det med början av 2017/2018 kommer att se rejäla volymökningar för nVidias SOC-försäljning. Detta drar även med sig volymökningar i de övriga segmenten, speciellt HPC-delen.

Slutsats

Efter att ha förstått hur många tillverkare som nu har samarbetsprojekt med nVidia så ser värderingen plötsligt inte så ansträngd ut längre. Volvos kända Drive Me-projekt i Göteborg är bara ett av många liknande exempel. Om bara en bråkdel av dessa samarbeten mynnar ut i serieprojekt så kan det komma att bli väldigt trevligt att äga nVidia de kommande åren.
Kort sagt, nVidia är ett av våra favoritbolag inom sektorn.


Disclaimer - Framtidsplanen köpte in nVidia i portföljen under vecka 39 2016.


söndag, oktober 02, 2016

0 Teknikleverantörer för autonoma fordon

Det är nästan på var mans läppar i dag; självkörande fordon i alla dess former och många spekulerar i när vi ser de första helt självkörande fordonen på vägarna, och kanske framförallt vilken tillverkare kommer vara först ut på riktigt.

Självkörande fordon eller, som branschen hellre uttrycker det, autonoma fordon har på mässor visats upp av i princip alla stora fordonstillverkare och det känns som att det som för några år sedan var väldigt futuristiskt nu har närmat sig en realitet på mycket kort tid. Begreppet rymmer dock en mycket stor spridning i vad det egentligen innebär.

Som investerare är vi (Framtidsplanen) inte intresserade vare sig av de som tillverkar fordonen, eller de som är direkta underleverantörer till just fordonsbranschen. Orsakerna till detta är många, men framförallt handlar det om egenupplevd insyn i lönsamhet, marginaler och risker som gör att vi inte är intresserade av att investera direkt i dessa bolag.

Däremot är vi mycket intresserade av de som tillverkar tekniken åt underleverantörerna. Framförallt tänker vi då på de chiptillverkare och mjukvarubolag som vi anser är de med den mest intressanta tekniken för att realisera drömmen om fullt autonoma fordon. Givetvis finns det stor risk att satsa på fel häst även här, men den är inte lika tydlig som när man pratar enskilda fordonstillverkare

Marknaden för chiptillverkarna som satsar på autonoma fordon ser mycket intressant ut. JP Morgan har gjort en prediktion fram till 2025 och de spår en enorm tillväxt inom segmentet.

Prediktion över hur utvecklingen ser ut för chip som används för autonoma fordonBegreppet autonoma fordon innefattar en mycket stor spridning i vad det egentligen innebär, så innan vi pratar om de specifika bolagen så börjar vi med en kort sammanställning för att minska risken för förvirring :)Definition av automationsnivåer


Det finns dessutom flera olika definitioner, men SAE har en som är vida accepterad. Enligt SAE finns det sex olika automationsnivåer.0 - No Automation
Ingen automation alls, dvs som vi är vana vid att bilar fungerat de senaste 100 åren.

1 - Driver Assistance
Här faller exempelvis körfältsvakter och automatisk nödbroms in. Föraren styr sitt fordon precis som vanligt, men har vissa hjälpmedel som griper in vid behov. Ofta är dessa hjälpmedel i form av varningsljud eller bromspulser. Normalt sett så brukar man inte hänvisa till den här nivån när man pratar autonoma fordon.

2- Partial Automation
Nu börjar det likna mer det som man i allmänhet tänker på vad gäller självkörande fordon. I den här nivån är föraren alltid vid ratten och både styr, gasar och bromsar, men det kan här smyga in funktioner som hjälper till. Exempel på funktioner kan vara adaptiva farthållare som med en framåtriktad avståndssensor ser till att hålla ett förinställt avstånd till framförvarande fordon.

 En annan funktion inom nivå 2 är en vidareutveckling av körfältsvakten. Istället för att som i nivå 1 varna föraren för oavsiktligt filbyte så hjälper fordonet till att styra in i det egna körfältet. Detta görs ofta med hjälp av en kamera monterad i framrutan, en kamera som mäter avstånden till vägmarkeringslinjerna och vars information används till att kontrollera ett elektriskt styrservo för att få hjulen att vrida sig.

Föraren är här alltid ansvarig för fordonets framförande!

3. Conditional Automation
Vid den här nivån så har automationen tagit ett rejält kliv framåt. Det är nu inte nödvändigt för föraren att vara i egen kontroll av fordonet hela tiden. Det innebär att man som förare faktiskt kan göra annat än att framföra sitt fordon, exempelvis fortsätta surfa på mobilen som många gör redan med automation nivå 0...

Föraren förutsätts kunna ta över inom en ganska kort tidsrymd, kanske redan så snart som inom 10 sekunder. Om fordonet identifierar ett problem som det ej kan hantera på ett säkert vis så räknas föraren alltså som en kontrollant som hela tiden är beredd att lösa problemet. Skulle fordonet avgöra att föraren ej har möjlighet att ta över kontrollen så inleds någon form av safe stop som helt enkelt stannar fordonet på ett så säkert och snabbt sätt som möjligt.

Med conditional automation menas också att det kan  handla om automation vid vissa körfall. Typiskt exempel på detta skulle kunna vara som Mercedes gör med deras kö-körningsassistent. Det innebär att man då enbart får automation vid vissa situationer, exempelvis långsamma kösituationer på motorväg.

Föraren kan alltid överrida systemet och därmed ta över kontrollen manuellt. Detta kan ske på olika sätt, men vanligtvis handlar det om att förare vrider ratten, gasar eller bromsar själv.

Nivån är problematisk på det sättet att fordonet faktiskt har tekniken som krävs för att framföra fordonet helt autonomt, men det kräver att föraren är beredd att lösa svåra situationer. Fordonet kommer stänga av automationen om föraren exempelvis sover, och det kommer många försöka att komma runt. Troligen kommer vi se många kreativa lösningar för att komma runt problemet att bilen har koll på om du som förare kan ta över, vilket i praktiken innebär att tekniken för automation level 3 inte är tillräcklig för hur vissa förare kommer nyttja den.


4. High Automation
För nivå fyra så krävs det inte bara att fordonet klarar av att hantera alla trafiksituationer som kan uppstå, det kommer även kräva att systemen är uppbyggda på ett sådant sätt att fordonet hanterar dessa situationer säkert även om det skulle ske ett fatalt fel på vitala delar av systemet. Detta kan exempelvis innebära att det behöv dubbel- eller trippelredundans för sensorer och aktuatorer, vilket gör att fordonet alltid oavsett vilket fatalt fel som uppstår (nåja, inom rimliga gränser) så ska det ske ett säkert stopp.

Föraren anses i nivå fyra inte behöva vara beredd på att ta över situationen och det skulle i praktiken kunna innebära att man sovandes kan fortsätta sin färd. Ratt och pedaler kommer dock fortfarande att finnas och föraren förväntas köra manuellt på vissa sträckor där man inte kan garantera en säker autonom körning.

Volvo satsning Drive Me som innefattar en större mängd XC90 i Göteborg tillhör den här kategorin. På vissa vägar, främst på ringleder kring Göteborg, så tar fordonet helt över körningen från föraren. För att ta kontrollen över fordonet så krävs det antingen att fordonet lämnar de vägar som ingår i försöket, alternativt att föraren med ett mycket tydligt kommando tar över kontrollen.

Under tiden som fordonet kör autonomt så menar Volvo att de tar på sig hela ansvaret för eventuella olyckor. För att autonom körning på den här nivån ska bli accepterat så krävs det troligen att fordonstillverkarna unisont har den inställningen.

5. Full Automation
Sista nivån innebär att fordonet nu hanterar alla körsituationer, väderlekar och eventuella problem. Det är först vid den här nivån som man kan kliva in i sin bil och utan ratt och pedaler ta sig hela vägen till jobbet. För många är just detta bilden man får när man pratar självkörande fordon, men det är fortfarande lång väg dit och det kommer dröja innan det blir verklighet på bred front.

Googles självkörande bilar faller inom den här kategorin. Möjligen kan man tycka att det inte stämmer då fordonen rör sig på väldefinierade områden och därmed når man inte upp till kriterierna för nivå 5. Oavsett så är det ett kul initiativ och det visar att tekniken finns redan idag, om än alldeles för dyrt för gemene man.

Sju intressanta teknikbolag inom autonoma fordon


Vi har plockat fram sju stycken bolag som med olika tekniker har en god möjlighet att vara vinnare på den autonoma trenden. Alla är tech-bolag med olika former av SOC-lösningar. Flera av bolagens produkter hamnar ofta tillsammans i underleverantörernas systemlösningar. Exempelvis visade Audi upp sitt zFAS-system (producerat av Delphi) och i den sitter det nVidia, MobilEye, Infineon och NXP-chip.

Kommande inlägg kommer att gå igenom vart och ett av dessa bolag med våra tankar kring varför just de kan vara intressanta ur ett investeringsperspektiv.
  1. nVidia - GPU-tillverkare från USA
  2. MobilEye - Bildbehandlingsexperter från Israel
  3. Infineon - Tysk chiptillverkare med hög funktionssäkerhetsklassning enligt ISO26262
  4. ARM - lågeffektkrävande SOC med hög säkerhetsklassning.
  5. Qualcomm - Amerikansk chiptillverkare med starka produkter inom kommunikation
  6. Intel - Välkänd chiptillverkare som satsar mer och mer på automotive
  7. NXP - Microcontrollers och FPGA'er för fordonsindustrin