lördag, augusti 26, 2017

0 Öppnar tradingkonto på IG Markets

Kanske kan det låta lite oväntat med tanke på vårat historiska fokus på stabila utdelningsbolag och långsiktiga investeringar, men i veckan så öppnade vi ett tradingkonto hos IG Markets. Det tog mindre än 24h från det att vi beslutade oss, tills dess att konto var skapat, verifierat och pengar insatta. En eloge till kundtjänsten som på ett ypperligt vis rättade till en felaktigt utförd banköverföring!

Hursomhelst, kontot är nu öppnat och pengar insatta. Men vad är vår tanke med detta?

Framtidsplanens tradingstrategi

Tanken med tradingen är inte att på något sätt aspirera på att bli daytrader. Med mycket stimulerande och krävande heltidsarbeten så finns vare sig tiden eller intresset för att spendera dagarna framför en tradingskärm. Dessutom så saknas både kunskapen och tron på den egna förmågan, åtminstone ännu.

Det som lockar är tanken på att kunna swingtradea med (liten) hävstång, både i upp- och nedgång. Går det då lika bra i ned- och uppgång så innebär tradingkontot förhoppningsvis en form av diversifiering mot att vara all-in på börsen. 

Utöver detta så ser vi även tradingen som ett sätt att minska klåfingigheten i de långa portföljerna. Det blir lätt att man annars är inne och småpetar och gör onödiga transaktioner som inte gagnar det långsiktiga målet.

Nu kommer vi att smyga igång med väldigt lite kapital och lära oss under tiden. Målet är att inom ett år nå ungefär 10% av totala investeringskapitalet. Skulle det sen vara så att tradingen går bättre än aktieportföljerna så växlar vi en gång per år ut det kapital som överstiger 10%. Skulle det vara tvärtom så tillsätts inget nytt kapital, då det i såna fall är uppenbart att tradingen inte fungerar.

För att ytterligare säkra upp att vi inte gör bort oss så har vi hårda krav på hur mycket vi riskerar. En enskild trade får aldrig riskera mer än 0.5-2%, och samtidigt öppna affärer får totalt inte riskera mer än 5%.Första veckans resultat

Under första veckan så prövade vi oss fram med några olika instrument. Framförallt handlade vi i OMX Mini, men även ett par försök med USD/SEK och EUR/SEK hann vi med. Det gick relativt bra, men det känns lite som att man är som Bambi på hal is.Att veckan slutade positivt känns mest som tur än något annat, men det är ändå trevligt att det inte går totalt åt skogen det första som händer :) Kan tillägga att i relation till det totala investeringskapitalet så innebär 1% utveckling i själva verket 0.01% då det är en mycket blygsam summa vi handlar med.

Vi hoppas på återkommande (positiva) rapporter från vår nya hobby!tisdag, augusti 22, 2017

1 Investmentbolag - uppföljning av nya strategin

Nu är det dags för månadens nysparande och omallokering av investmentbolagen. Vi startade en ny strategi för köp av investmentbolag för en dryg månad sedan, en strategi där vi varje månad viktar om de ingående investmentbolagen efter deras avvikelse från normala substansrabatten.

Nu är det då dags att tillföra nytt sparkapital och samtidigt vikta om bland bolagen. Det är samma bolag som klarar kraven, men vikterna har förändrats något:


InvestmentbolagJuliAugustiFörändring
Melker Schörling23.40%22.78%-0.62%
Investor B19.71%20.33%0.63%
Kinnevik B19.35%20.07%0.71%
Svolder B18.80%16.98%-1.82%
Bure Equity18.74%19.85%1.11%

Det är inga större förändringar mer än att Svolder har viktats ner något till fördel för Bure Equity. Med nysparandet innebar det tillskott i alla bolag förutom Svolder som fick lätta på några aktier.

Hur har strategin gått fram tills idag?

OMX har tappat rejält senaste månaden, och ligger nu cirka -4.5% sedan vi började följa vår nya strategi. IBIndex har under samma period tappat 4%, medan vår variant av indexet har klarat sig undan med -3.7%

Syftet med strategin är att överavkasta mot just OMX, och därför följer vi även eventuell över- eller underavkastning mot OMX. För att göra det tydligare har vi normerat resultat mot OMX och ser då att vi på den extremt korta tidsperioden helt ovetenskapligt kan säga att strategin än så länge lyckats med målet :)  (dessutom roligare att titta på än ovanstående trist utveckling)


Det ska bli spännande att följa utvecklingen över en längre period, än så länge är det troligen mer slumpen som gjort att starten ser så bra ut. Vi återkommer med nästa rapport om en månad!fredag, augusti 11, 2017

0 Månadens Magic Formula-rotation

För att sprida ut Framtidsplanens börshändelser till att inte enbart ske strax efter löning så har vi bestämt oss för att utföra rotationen av Magic Formula-portföljen mitt emellan löning istället. Man gör ju vad man kan för att sprida ut de roliga stunderna :)

En kort re-cap, vår variant av Magic Formula innebär att vi varje månad säljer 2 aktier som vi ägt i 12 månader. Vi köper sedan 2 nya från den lista som vi får fram genom att använda Börsdata.

Försäljning och resultat

Den här månaden säljer vi däremot tre av våra innehav. Det beror på att ett av bolagen (BB Tools) delades för ett par månader upp i två bolag (Bergman & Beving samt Momentum Group). Det tredje bolaget vi säljer är Beíjer Alma.

BB Tools

BB Tools, ett företag som utvecklar och förvärvar varumärken inom industri- och byggsektorn. De första 10 månaderna gick aktien mycket bra och överpresterade mot Index. Efter att bolaget delades upp i två bolag så har en stor del av överavkastningen tappats bort.

Utveckling 12 månader: +14.7%
Över/under Index : +0.1%

Beijer Alma

Beijer Alma verkar också inom industrisegmentet och utför där komponenttillverkning och industrihandel. Verkar främst inom Europa. Aktien har gått mycket bra över året

Utveckling 12 månader: +34.5%
Över/under Index : +18%

Köp av nya aktier

De två (tre) sålda bolagen ska nu ersättas med två fräscha nya bolag som ska hållas de närmaste 12 månaderna. Vi gör som vanligt, sorterar fram de 20 högst MF-rankade bolagen på Stockholm Large + Mid Cap. Sen sorterar vi dem enligt stigande P/B och väljer de två första bolagen som vi ännu ej redan har i portföljen. Den här månaden blev det Concentric och Oriflame.

Concentric

Pumpbolaget Concentric tar nu en välförtjänt plats i portföljen. Med en RCO på 31.6%  och Earnings Yield på 6.9% så ser vi med spänning fram emot 12 månader med aktien i portföljen.

Oriflame

Oriflame är en typ av bolag som aldrig skulle hamnat i någon av Framtidsplanens portföljer om det inte vore för den kvantitativa metoden. Orsaken ligger i att vi inte riktigt förstår oss på affärsmodellen samt hur pass väl produkterna står sig i konkurrensen. Oavsett det så blir det intressant att följa bolaget framöver.

tisdag, augusti 08, 2017

0 Solceller - kompletterande passiv inkomst

För den som har en villa och är intresserad av att utöka sina passiva inkomster till något som inte korrelerar med börsen så har vi ett spännande och väl fungerande tips.

Skaffa elproducerande solceller!

När vi köpte vårat hus för drygt 7 år sedan så hade vi inte mer än teoretiska erfarenheter kring hur pass mycket el det går åt för alla elektriska prylar samt till att värma hus och vatten. I lägenheterna vi bott i så har alltid varmvatten och värme ingått i hyran, vilket dolt en ganska stor kostnad för oss. Vår villa är visserligen mycket välisolerad, men totala elkostnaden inklusive den fasta säkringskostnaden var under det första året 13.000 kronor, eller drygt 1100 kronor i snitt i månaden. 

Detta gav såklart oss ett nytt intresse - hitta sätt att spara el på bästa möjliga sätt. Då husets uppvärmning bestod av direktverkande el kompletterad med en luftvärmepump så var inte alternativet bergvärme något för oss. Att utrusta hela huset med vattenburen el hade varit alltför kostsamt och det hade varit en tveksam investering.

Men däremot började vi intressera oss för solenergi av olika slag. Den mest vanligt förekommande lösningen var då solpaneler för uppvärmning av varmvatten. Detta är det mest effektiva sättet att nyttja solenergin, men även det visade sig vara svårt för oss. Det krävs stora ackumulatortankar i antingen huset eller krypgrunden, men hur vi än försökte så fann vi ingen lösning som gick att få installerad hos oss. Dessutom upptäckte vi snart att det framförallt är uppvärmningen av huset som drar merparten av elen, varmvatten för två personer var i sammanhanget av mindre betydelse.

Elproducerande solceller var det som vi tillslut fastnade för. Med dessa så skulle vi kunna sänka elkostnaderna markant, och vi fick dessutom en hyfsat bra hedge mot eventuellt stigande elpriser.
Hur mycket kan man i Sverige tjäna på att ha solceller?

En vanlig missuppfattning är att man i Sverige har alldeles för lite soltimmar för att det ska vara försvarbart att ha solceller. Fakta om solinstrålning samt praktisk erfarenhet visar dock att det endast är dumheter, det går alldeles utmärkt så länge de lokala förutsättningarna är bra. Exempel på goda förutsättningar kan vara en stor takyta mot söder, avsaknad av skuggning från omgivande träd och hus etc.

Vad man bör vara medveten om är att merparten av produktionen i Sverige sker på sommaren, och under perioden oktober till februari så är produktionen i det närmaste obefintlig.

Såld el under 2016


Ersättningsnivåer för egenproducerad el

För varje egenproducerad kWh så kan man tjäna/spara pengar på två sätt. Märk att ersättningsnivåerna kan variera över tid. Exempelvis så går elpriset upp och ner, likaså ersättningen för elcertifikat. Nedanstående ersättningsnivåer är dagsfärska för de avtal just vi har:

1. Nyttja elen själv
När man nyttjar elen själv så köper man i praktiken mindre el från elnätet. Detta innebär en besparing som motsvarar det pris man får betala enligt sitt elhandelsavtal. I vårat fall innebär det

Elhandelsavgift 68.24 öre
Överföringsavgift 32.00 öre
Totalt 100.24 öre

2. Sälja elen över elnätet
Hur mycket man än försöker så kan man inte göra av med all el man producerar. Faktum är att det i dagsläget är bättre att sälja den egenproducerade elen än att försöka nyttja den. Våra avtal ger oss för varje såld kWh:

Elersättning 48 öre
Överföringsersättning 5.9 öre
Skattereduktion 68 öre
Elcertifikat 7 öre
Totalt 128.9 öre

Som man kan se så är det just nu betydligt bättre för oss att sälja elen, med en skillnad på cirka 28% mot om vi skulle nyttja all el själva. Så har det i princip varit ända sedan vi skaffade anläggningen, något som kan tyckas lite märkligt. under de snart 6 åren vi har haft solcellerna så har vi sålt ungefär 75% av produktionen, och därmed nyttjat resterande 25% direkt.

Använder vi våra siffror ovan i kombination med den faktiska elproduktionen anläggningen ger på ett år så får vi följande resultat:

8600 kWh i produktion:

8600 * 0.25 * 1.0024 = 2155 kronor i besparing
8600 * 0.75 * 1.289 = 8314 kronor i intäkter för såld el
Totalt 10.469 kronor i årlig ersättning


Vår kalkyl

Givet vår installationskostnad på totalt 75.000 SEK så har vi en årlig avkastning på 14%. I dess siffror ingår dock inte avskrivningen på investeringen, Räknar vi med en avskrivning på 25 år (vanligt förekommande för solceller) så får vi istället 10% årlig avkastning.  Inte dåligt för att vara helt fri från korrelation med börsen!

En solcellsanläggning har inga löpande kostnader. Solpanelerna har en effektgaranti på 25 år, men praktiska tester har visat att de kan fungera väl i över 40 år. Det som däremot har en mer begränsad livslängd är växelriktaren. Vill man undvika en glädjekalkyl bör man därför räkna in ett eventuellt byta av växelriktaren under anläggningens livslängd.Vi har tidigare räknat på ett annat sätt och fått en årlig avkastning på 6%, men det var då med en mycket försiktig kalkyl.


Elproducerande solceller 

Solceller som producerar el har stigit enormt i popularitet det senaste decenniet. För 10+ år sedan var kostnaden skyhög, och effektiviteten dessutom ganska låg. De som då skaffade solceller gjorde det antingen för att de var hängivna teknikentusiaster som tyckte att det var värt att spendera pengar på en lätt obskyr hobby, alternativt gjorde man det för att skapa el-energi på platser där det var svårt att koppla in sig mot det fasta el nätet.

Detta har nu förändrats markant. Med rejält sjunkande priser och ökad effektivitet så har nu solceller i många fall visat sig vara en rent ekonomiskt bra investering. I en del länder har man nått så kallad grid parity, dvs det är där billigare att producera energi från solceller än att köpa elen från elnätet (se Wikipedia om Grid Parity)

Hur fungerar solceller som man kopplar mot elnätet?

För att få möjlighet att sälja sin öveskottsel så måste anläggningen vara inkopplad mot elnätet. Nedan kan man se en schematisk bild över komponenterna i ett sådant system.
Bildkälla: Wikipedia


1. Solpanelerna
Den mest uppenbara delen i ett solcellssystem är de paneler som omvandlar solenergi till elenergi. I dag finns det ett antal olika typer av paneler, med olika för- och  nackdelar. De vanligast förekommande modellerna är Mono- eller Multi-kristallina solpaneler, och har ofta en blå nyans, alternativt helt svarta.

En enda solpanel producerar likström med en ganska låg spänning. För att få upp effekten så kopplar man samman många paneler, i vårat fall 37 stycken 280W-paneler för totalt drygt 10kW effekt.

2. Växelriktaren
För att koppla in solpanelerna mot elnätet så måste likströmmen omvandlas till växelström. Detta gör man med en växelriktare, som i sin tur måste dimensioneras efter den totala effekten på alla solpaneler man kopplar mot det. Det finns en oändlig mängd olika märken och varianter på växelriktare, men det viktigaste när man väljer är att man man matchar den mot de paneler man valt. 

Har man en stor anläggning (säg 5 kW och uppåt) så bör man välja en växelriktare som kan omvandla till 2 eller 3 faser, detta dels för att effekten annars kan överbelasta säkringen till huset, men också för att bättre fördela solenergin på husets elförbrukare.

Vissa modeller har uppkopplade funktioner som gör att man kan följa produktionen i en app samt föra avancerad form av statistik. Det kan vara roligt för den extra intresserade, men tipset är att låta effektiviteten på växelriktaren vara en tyngre faktor vid köp än den typen av extrafunktioner.

3. Elmätare
Alla hus har en elmätare som mäter hur mycket ström hushållet gör av med. Denna mätare används av nätägare för att ta betalt för elöverföringen, samt av det elhandelsbolag man köper sin el av.

När man producerar egen el som man dessutom säljer ut på elnätet så behöver man byta ut mätaren till en variant som kan mäta hur mycket ström hushållet levererar ut på elnätet. Byte till en sådan mätare är gratis och nätägaren är enligt lag bunden till att utföra bytet när man anmäler att man vill koppla in en solcellsanläggning.

4. Elnätet
Elnätet kan i solcellssammanhanget ses som den energibuffert som krävs när man har med intermittent kraftproduktion att göra. Solen lyser ju som mest på dagen, och gärna mitt på sommaren, vilket gör att man just då kan få en mycket stor produktion som man inte kan göra av med själv. Man kan då lite slarvigt tänka att den energi som man skickar in i nätet 'lagras' för att kunna nyttjas vid ett senare tillfälle. Under natten och på vintern så tar man då tillbaka den lagrade energin.

Rent praktiskt så går det såklart inte till på det viset. Den energi man skickar ut på elnätet används i samma sekund upp av någon annan, och när du sen behöver el på natten så är det el från någon annan källa som nyttjas. Men effekten blir densamma för dig som solelproducent.

Hur skaffar man en egen solcellsanläggning?

Det är idag enkelt att skaffa solceller. Det finns en stor mängd med specialiserade företag som hjälper privatpersoner att välja rätt system för varje enskilt behov. De kan göra allt från att beräkna potentialen till att rent praktiskt installera hela anläggningen åt kunden.

Det bästa tipset vi kan ge dig som är intresserad av detta är att vara mycket vaksam över totalkostnaden för det färdiga systemet. Vill du ha en god avkastning så är inköpspriset extremt viktigt. Börjar därför med att jämföra priser noggrant och se över möjligheterna att göra så mycket av installationen själv. Det var på det viset vi fick ner vår kostnad rejält.

Ett bra ställe att börja jämföra priserna är på jämförelsesidan www.solcellspriser.se

Utnyttja även det statliga bidraget för solceller, alternativt ROT-avdrag om du hellre låter någon annan installera anläggningen!

Lycka till med din nya investering!
Har du frågor eller synpunkter så hjälper vi gärna till!söndag, augusti 06, 2017

0 Tjänstepensionsportföljen

För ett par månader sedan så inledde jag en flytt av tjänstepensionen från Alecta till SPP. Anledningen till flytten var att vi i SPP har möjlighet att själv välja fonder ur ett (visserligen begränsat) utbud av fonder, medan förvaltningen hos Alecta mer passar den som inte har intresse själv för placeringen av tjänstepensionen.

Det tar cirka 4 månader (!) att utföra hela flytten, och än så länge är de redan intjänade pensionspengarna någonstans i limbo. Det gick dock lite snabbare att få de månatliga insättningarna från arbetsgivaren flyttade till SPP och därmed var det god tid att nu skapa den initiala portföljen.

Jag har valt att lägga hela 60% av portföljen i svenska innehav, trots att det ofta rekommenderas att ha mycket mer globala fonder i pensionssparandet. Det är främst två argument bakom mitt val. Det svagare argumentet är att då jag lever i Sverige och troligen kommer att konsumera merparten av pensionen här så vill jag inte riskera att halka efter utvecklingen här heller. Det mer starka argumentet handlar om att svenska börsen har på lång sikt varit en mycket god placering internationellt sett, och jag har inga direkta skäl till att misstro utvecklingen framåt.

Förvaltningsavgifterna har jag hållit så låga som möjligt genom att välja SPPs egna fonder. 20% av portföljen ligger däremot i den relativt dyra fonden Öhman Småbolag. En småbolagsfond som ger oss en välbehövlig exponering mot lite mindre bolag då våra aktieportföljer till större del består av stora bolag.

Nuvarande fördelning:


Planen nu är att inte röra portföljen alltför ofta. Kanske göra en översyn av innehaven till en årlig happening runt nyår?
tisdag, augusti 01, 2017

0 Månadens uppföljning

Dags för en uppsummering av hur det går för Framtidsplanens investeringar. Kortfattat så har utvecklingen inte varit direkt upplyftande de senaste två månaderna. Även om det inte gått särskilt uselt så är det ett tydligt avbräck mot tidigare perioders utveckling.

Särskilt tydligt är det när man tittar på nedanstående graf, som visar den totala utvecklingen inklusive nyinsatta medel. Sedan slutet av maj har det totala värdet inte ökat något alls. Visserligen så var maj en kanonmånad så om man tittar på grafen ur ett längre perspektiv så är inte trenden helt bruten ännu.

Totala portföljvärdets utveckling sedan januari 2015. Snart en femdubbling av kapitalet.Årets bästa och sämsta aktier

De tre bästa innehaven än så länge under 2017
  1. nVidia +60%
  2. Cinnober +46%
  3. Zalaris +45%
De tre sämsta innehaven
  1. Net Gaming Europe -21%
  2. Starbucks -20%
  3. Starbreeze -19%

Utdelningsportföljen

Vår utdelningsportfölj har på senare tid utvecklat sig något sämre än tidigare, och det har lett till att portföljen tappat sina tre stjärnor på Shareville. Bara för en dryg månad sedan hade portföljen över 4.0 i sharpekvot, men den är nu nere på det betydligt blygsammare 1.91. Orsaken till att portföljen har gått lite sämre än tidigare (fortfarande bättre än index) beror på att dollarförsvagningen har dragit ner de amerikanska innehaven rejält.

Totalt hade portföljen en dollarvikt på cirka 25%, och då dollarn har tappat drygt 5% mot svenska kronan den senaste månaden så har det gjort ett ganska stort avtryck på resultatet. Det känns lite märkligt att läsa om exempelvis Amazons nya ATH och samtidigt se de röda siffrorna i depån på samma bolag, men det är något man får räkna med när man utöver bolagsrisken även inkluderar valutarisk. På liknande vis stod vi som dollarvinnare när vi 2014 lastade på rejält i USA och såg både kurser och dollar rusa uppåt.

Tyvärr är vi nu osäkra på dollarns riktning framöver, och de planerade ökningarna i våra amerikanska innehav får vänta ett tag. Under tiden kommer vi istället att öka på våra innehav i svenska investmentbolag.

Utvecklingen på portföljen under 2017

Investmentbolagen

För en dryg månad sedan startade vi med en ny strategi baserad på investmentbolagens avvikelse från den historiska substansrabatten. Läs gärna inlägget om hur vi tänker och hur strategin ser ut i inlägget Ny strategi för investmentbolag.  Även om det såklart har gått för för kort tid för att göra någon som helst form utav analys av strategin så är det alltid kul att se hur det artar sig.

Sedan starten har utvecklingen på OMX varit rätt medioker, och vare sig vårat andra jämförelseindex IBIndex eller vår strategi har gått positivt. Index har under perioden tappat dryga 3%.


Förhoppningen med strategin är ju att överprestera mot OMX samt gärna mot IBIndex. Därför har vi valt att göra en graf som är normerad till OMX, för att se hur de två investmentbolags-strategierna presterat relativt OMX. 

På den dryga månad vi har följt utvecklingen så har IBIndex överpresterat OMX med 0.71% medan vår har gått 1.17% bättre än OMX. Även om det är alldeles för kort tid för att det ska säga något vettigt så är det ändå roligt att det har gått åt rätt håll från början :)Magic Formula

Portföljen lunkar på i maklig takt och sticker inte ut år vare sig det ena eller det andra hållet. Den förväntade överavkastningen väntar på att få visa sig, och till dagens datum har portföljen i princip följt utvecklingen på OMX. Vi har ingen brådska, och kommer därför att fortsätta med strategin som planerat. Vi har dock som tidigare kommunicerats slutat att tillsätta nytt kapital till portföljen, till förmån för vår investmentbolagsstrategi.

Grafen är från Shareville och ger en lite skev bild då portföljvärdet inkluderar utdelningar medan OMX-grafen ej inkluderar utdelningar. I praktiken ligger portföljen nästan identiskt med OMX om man inkluderar utdelningar.