måndag, augusti 22, 2016

0 Magic Formula - augustiköpen

Då var det äntligen dags för månadens aktieköp till MF-portföljen, månaderna känns verkligen långa när man bara gör ett köp i månaden. Den här gången vaskades två MidCap industribolag fram, två bolag som vi faktiskt haft i portföljen tidigare i år.

Månadens köp

B&B Tools

Bolaget beskriver sin egen verksamhet som att de förser industri- och byggsektorn i norra Europa med förnödenheter och komponenter. Som amatörbyggare på vårat hus har vi bland annat kommit i kontakt med ett av B&B Tools varumärken - utmärkta skruvar gjorda av Essve. Industrikomponenterna har vi däremot inga erfarenheter av, men sektorn står för ungefär 55% av omsättningen och är därmed den största av verksamheterna.

Return On Capital : 14%
Earnings Yield : 10.2%

Beijer Alma

Här har vi ytterligare ett väldiversifierat industriföretag vars målsättning är att äga, förvärva och utveckla företag med god tillväxtpotential. Största verksamheten är fordonsrelaterad och den står för cirka 32% av bolagets omsättning.

Return On Capital : 26%
Earnings Yield : 7.4%

Förklaring av portföljsidan

På vår portföljsida så har nu Magic Formula-portföljen fått ett lite ändrat utseende. Då vi med vår kvantitativa strategi hoppas se en överavkastning mot index så har vi lagt till en kolumn som visar hur varje aktie faktiskt har gått jämfört med index från inköpsdatumet. Ett negativt värde innebär att aktien gått sämre än index, och ett positivt att en överavkastning mot index har skett. Portföljen består enbart av bolag från Large och Mid Cap, men indexet vi har valt att jämföra mot är OMXSPI. Det blir kanske inte helt rättvisande då det indexet enbart är Large Cap, men det är det vi anser är mest rättvisande givet hur vi annars skulle investerat.

Jämförelsen är gjord utan utdelning, men med 24 bolag i portföljen så hamnar direktavkastningen tillräckligt nära snittet för att det ska vara irrelevant.

Nedan är en ögonblicksbild av portföljen just nu. Vi började med "nya" MF-strategin i juni, vilket gör att det nu finns många lediga positioner att fylla det närmsta året. Den gulmarkerade kolumnen visar avkastningen jämfört med index sedan köp. Vi kan se att av de sex bolagen så har endast 2 överavkastat än så länge. Snittet på de sex bolagen ligger nu på -0.6%.0 comments:

Skicka en kommentar