söndag, februari 04, 2018

0 Belåning och räntefonder

I oktober 2017 så valde vi att dra ner på belåningen till noll på våra aktiekonton. Vi gjorde det för att det började kännas lite olustigt med hävstång när allt började kännas dyrt vart man än tittade. Tanken var att fortsätta med månadssparandet som vanligt, oavsett hur börsen gick, för att om tillfälle ges öka på aktiebelåningen igen.

Sett i backspegeln så var det ett ganska lyckosamt drag. Båda våra portföljer ligger med negativt resultat sett på tre månades sikt och utan hävstång så har vi därmed förlorat mindre pengar än vad vi hade gjort om vi haft kvar belåningen. Börsen ser definitivt inte billigare ut nu än vad den gjorde för tre månader sedan och vi har alltså inga planer på att öka belåningen med aktieköp inom närtid.

Däremot så har vi funderat på vad vi kan nyttja låneutrymmet till under tiden vi väntar på ett bättre tillfälle. En plan har då formerats kring att köpa räntefonder med kreditlinan vi har kopplad till våra depåer.


Belåna räntefonder - med hävstång

På Nordnet har man möjlighet till att belåna upp till 40% av sitt låneutrymme till en väldigt förmånlig ränta. Om man kan hitta en ränteprodukt som ger en hyfsat säker avkastning som ligger över kostnaden för belåningen samt schablonskatten på ISK/KF så kan det vara ett sätt att nyttja låneutrymmet under tiden man väntar in ett köpläge på aktiemarknaden. 

Låneutrymmet bestäms av vilka aktier och fonder man har på sitt konto och dess belåningsgrad. Likvida aktier och fonder har ofta en högre belåningsgrad, medan illikvida, ofta mindre bolag, har låg eller i vissa fall ingen belåningsgrad. 

I dagsläget ligger låneräntan på 0.99% innan ränteavdraget, dvs 0.69% om man även räknar in avdraget och schablonskatten för 2018 är satt till 0.45%. För att det då ska ge positiv avkastning så krävs en årlig avkastning på 0.69% + 0.45% = 1.14%

Vi har tittat på två fonder för att placera enligt lånemodellen.

Spiltans räntefond

Spiltans räntefond är en av de mer populära korträntefonderna och har en lång historik med stabil utveckling bakom sig. Enligt Morningstar har fonden haft en årlig avkastning på 2% i snitt de senaste fem åren, alltså inte långt över de 1.14% som krävs, men med tanke på den låga volatiliteten i fonden så är marginalen kanske ok.

Fonden har ett belåningsvärde på hela 90% vilket gör att man kan få en hävstång på 10 gånger om man belånar fonden. Se följande exempel för hur det går till:

Eget kapital: 1000 SEK
Köp för 1000 SEK, låna 900 kronor på dessa
Köp för 900 SEK, låna 810 kronor på dessa
Osv.

Till slut har man på 1000 SEK i eget kapital fonder för 10.000 på kontot (varav 9.000 är lånade).

Årlig avkastning: 2%
Hävstång : 10 ggr
Avkastning på eget kapital: 9.3%Spiltans högräntefond

Med Spiltans högräntefond så ökar risken rejält, men även möjligheten att avkastningen blir betydligt bättre. Med en belåningsgrad på 80% så blir det motsvarande 5 gångers hävstång. 

Fonden har en något slagigare utveckling, och har under vissa perioder tappat upp emot 7% från toppen till botten. Enligt Spiltans förvaltare är målet "..med god riskspridning erbjuda en avkastning som klart överstiger ett sparande i en penningmarknadsfond"

Då en penningmarknadsfond ger 2-3%, och de senaste 3 åren har gett 5% så har vi satt ett riktvärde på 4% för vår kalkyl.

Årlig avkastning: 4%
Hävstång : 5 ggr
Avkastning på eget kapital: 15%Vad är planen?

Då det för tillfället inte är aktuellt att köpa aktier för belåningen så lockar det helt klart med en alternativ placering under tiden. Även om det inte är helt riskfritt så känns risk/reward ok i det här fallet. Det går även hyfsat fort att komma ur positionerna om så krävs.

Vi kommer att starta lite försiktigt med Spiltan Högräntefond. Hur mycket vi kommer att belåna portföljerna har vi inte bestämt ännu, men det rör sig troligen om max 10-15%