fredag, juli 31, 2015

0 Veckans inköp

Så var ytterligare en vecka lagd till handlingarna. Veckans köp spinner vidare på föregående, vi har handlat inom oljesektorn och det blev det norska investmentbolaget AKER som fick ta plats i vår portfölj. Se våra tankar kring köpet här.

Bolaget är verksam inom flera områden som mestadels har med havet att göra. 42% av bolagets tillgångar är inom olje- och gasindustrin och inköpet är därmed ett bet på att oljepriset inte kan stanna så lågt som det nu är i all evighet. Det finns många åsikter om just detta, men vår inställning är att priset en dag kommer att leta sig uppåt igen. Resterande 58% tjänar mer eller mindre på låga oljepriser så det är inte det bolag med högst risk inom sektorn som vi har satsat på.

Vi har valt att köpa en mycket liten post till att börja med, med målet att utöka positionen under de kommande månaderna.


 • AKER @168 NOK, ger oss 252 SEK i årlig utdelning

onsdag, juli 29, 2015

0 AKER - kan det vara läge nu?

För ett drygt år sedan så ägde vi ett antal bolag inom den norska oljesektorn. Med hjärtat i halsgropen lyckades vi komma ur positionerna hyfsat tidigt när oljeprisfallet väl hade tagit fart ordentligt. Så här i efterhand visade det sig vara ganska bra att stå utanför sektorn under ett års tid, kurserna har i flera fall slaktats rejält, som exempelvis Seadrill som sjunkit från 280 NOK till dagens 73 NOK. Bonheur, vilket vi aldrig "hann" köpa, har haft en liknande utveckling.

Andra bolag har klarat sig någorlunda bättre, såsom exempelvis statliga Statoil eller investmentbolaget AKER. De har visserligen tappat rejält, men vi pratar inte om att kurserna har halverats eller mer.

Att AKER inte har tappat lika mycket som exempelvis Bonheur kan till stor del förklaras med att bolaget har 42% av sina tillgångar inom olje- och gassektorn. Majoriteten fördelas istället på andra sektorer såsom fiskenäring, sjöfart och aktie/fondinvesteringar. Med det låga oljepriset har så har givetvis de bolag som AKER äger inom oljesektorn haft det motigt, men när man läser senaste kvartalsrapporten så ser det ut som att det trots den kraftiga motvinden går bra även för dessa bolag.

Fördelningen av de bolag/affärsområden som AKER har

Utdelningar

Ur ett utdelningsperspektiv så är AKER mycket intressant. Styrelsen har sedan tidigare deklarerat följande angående utdelningar:
"Aker ASA‘s dividend policy supports the company‘s intention to maintain a solid balance sheet and liquidity reserves adequate to handle future obligaitons. The company‘s objective is to pay annual dividends of 2-4 per cent of the company‘s value-adjusted equity."
Man har alltså ett mål om att utdelningarna alltid ska ges ut oavsett väder och vind, och att de ska ligga mellan 2-4% av "value adjusted equity". Förenklat kanske man kan säga att utvecklingen på utdelningen därmed följer utvecklingen på värderingen av de underliggande bolagen.

Under det första halvåret så har Net Asset Value för bolaget stigit med 18% till 21 Miljarder NOK. Per aktie blir detta i dagsläget 282 NOK, och aktiekursen ligger nu på 162 NOK.

Senaste utdelningen var på 10 NOK, dvs drygt 6% i direktavkastning. 2014 delade man ut 13 NOK och årets utdelning var första sänkningen sedan den uppdaterade utdelningspolicyn trädde i kraft 2006.

Blir det ett köp?

Med tanke på den starka balansräkningen och den, i sammanhanget, väl diversifierade spridningen av ägda bolag så ser det onekligen intressant ut igen. Att den norska kronan nu inte varit så låg på över 15 år gör att man även kan få en liten säkerhetskudde i form av normalisering av valutavärdet. Vi kommer troligen att köpa AKER i mindre portioner under hösten, det är trots allt en ganska hög risk.
söndag, juli 26, 2015

0 Veckans inköp

Innan Avanza och Nordnet sänkte sina courtage så genomförde vi månadsköp, där vi varje gång skramlat ihop så pass mycket pengar att courtaget blir en så liten del av totalkostnaden som möjligt. Med de nya priserna för handel, både svenskt som utländskt, så behövs det betydligt mindre kapital vid varje köp för att minimera courtaget del.

Vi har Avanza och där är courtaget 1 USD/SEK/CAD som lägst. För att minimera courtageavgiften så bör man handla för minst 400 av den valutan som gäller för vald aktie. Svenska aktier köper vi alltså för minst 400 kronor vid varje tillfälle, och när det gäller amerikanska aktier så är det idag 3440 SEK som gäller.

Det roliga med detta är att vi nu har bestämt oss för att istället för att handla månadsvis så kommer vi framöver att handla på veckobasis. Det spelar ingen som helst roll för slutresultatet, men det är ju alltid roligt att handla aktier så varför inte göra det lite oftare?

Två av veckans aktier blev inom oljesektorn. Risken är hög att oljepriset inte hämtar sig på väldigt länge, men vi tror ändå att det i det långa loppet kommer att vara en god investering.

Så till köpen då

 • Chevron @ 92 USD. Ger oss årligen ytterligare 144 kronor i utdelning
 • Atlas Copco @ 218 SEK. Ger oss hela 12 kronor årligen i utdelning :)
 • Tethys Oil @ 53 SEK. Mekaniskt inköp i Magic Formula-portföljen

fredag, juli 24, 2015

0 Spartips #3 - poäng på allt du handlar

Vårat tredje spartips kan låta lite udda, "spara genom att handla", men är i själva verket helt logiskt om man tänker efter. Vi försöker alltid att hitta sätt att lyckas spara undan mer pengar utan att behöva dra ner på sånt som vi anser oss verkligen behöva eller unna oss. Exempelvis så skulle det inte falla oss in att sluta köpa ekologiskt svenskt kött till förmån för billigt irländskt kött, även om det senare kostar en tredjedel så mycket i vilken butik som helst. Det är helt enkelt inte värt att tumma på sina övertygelser bara för att spara en slant eller två.

Tipset den här gången handlar istället om att kunna spara undan några extra slantar då och då genom att handla smart. Vi har valt att skaffa oss ett (egentligen två) kreditkort som ger oss 1% cash back, dvs riktiga pengar, på allt vi handlar i butiker och på nätet. Korten är helt vanliga master card och ger oss även ett antal försäkringar som man får välja fritt mellan. Då vi använder korten för alla våra vardagliga matinköp, kläder, bensin, apotek etc så blir det betydande summor tillbaka varje månad. Vid varje månadsskifte så får vi sedan tillbaka 1% av inköpsvärdet och dessa pengar går oavkortat in i vårat sparande.

Det finns många olika kreditkort som ger den här möjligheten och beroende på var och hur man handlar så passar de olika bra. Vi har valt Remembercard More, detta passade just oss bäst och binder oss inte till att behöva handla på ett visst ställe, eller tanka på samma bensinmack varje gång man vill få poäng på det man handlar.

Om man följer den här strategin och aldrig tummar på att skicka in pengarna man får tillbaka direkt till sitt sparande så ger det ett välkommet tillskott utan att man behöver sänka sin levnadsstandard det minsta. För vår del kan man översätta det till att vi får en (1) gratis Atlas Copco-aktie varje månad som går, vilket inte är fy skam!    

Observera att vi ALLTID ser till att betala hela fakturan varje månad. Så fort som man börjar nyttja krediten längre än så så faller hela konceptet pladask, man vill inte betala kreditränta oavsett vilket kort man väljer!

torsdag, juli 23, 2015

0 Två delmål för året uppnådda

Sommaren är kanske inte den mest aktieintensiva perioden för de flesta, men med en utdelningsintensiv portfölj så är det svårt att hålla sig från att följa upp sina (förhoppningsvis) framgångar i princip dagligen.

När vi idag tittade på kontoutvecklingen så insåg vi att ett av årets delmål redan har uppnåtts, redan sex månader in på året. Delmålet innebär att vi nu får i snitt mer än 1000 SEK i utdelningar varje månad, en summa som vi hoppas ska öka kontinuerligt för varje månad som går. Det ska nu bli mycket spännande att se hur lång tid det kommer att ta att nå nästa delmål på 2000 SEK per månad. Enligt prognosen ska det ske under 2017, men kanske går det snabbare än så.

Sedan tidigare har vi även klarat av ett annat av våra mål, det handlade då om att sälja av lite onödiga och tidsstjälande prylar vi har haft. I år fick vår kära MC säljas av, ett lite vemodigt beslut som trots allt känns rätt så här i efterhand.

Att ha delmål och mål är ett bra sätt att bibehålla fokus, speciellt då slutmålet kanske ligger många år framåt i tiden. Att nå helt finansiell frihet och att kunna leva på utdelningar enbart tar för de flesta väldigt lång tid att uppnå, och på vägen lär det finnas många frestelser och hinder som minskar möjligheten att faktiskt nå ända fram. Med delmål så skapar man bättre förutsättningar för att verkligen lyckas.

Även om våra delmål är av helt privat karaktär och säkerligen rätt ointressanta för er som läsare så redovisar vi dem här, kanske kan det inspirera just dig att sätta upp dina egna delmål för att nå vilket slutmål du nu har!

torsdag, juli 09, 2015

0 Magic Formula - utvärdering efter 6 månader

En av våra tre portföljer är baserad på Joel Greenblatts "The little book that beats the market". Portföljen är under utvärderingsfasen en ganska liten del av vår totala investering, men kommer om utvärderingen går bra att få ta en allt större del framöver. Med tanke på den historiska överavkastningen som strategin har visat så är vi mycket nyfikna på hur experimentet tar sig.

Vår variant av strategin skiljer sig inte mycket från originalet. Vi ombalanserar portföljen en gång per år, i december, och använder oss enbart av bolag från large- och midcap. Just nu har vi endast 5 bolag i portföljen, men nu när Avanza har sänkt sitt minicourtage så kommer vi i fortsättningen att ha 10 bolag i portföljen. Skillnaden mot Greenblatts originalstrategi är att vi filtrerar ut de 20, enligt formeln, högst rankade bolagen och sorterar sedan dessa enligt lägst p/b. Sen köper vi lika stora delar av de 5 (nästa gång 10) bolagen. Utdelningar och en viss minimalt extrainsatt kapital har sedan återinvesterats nästintill slumpmässigt i de aktuella bolagen. Läs gärna mer här om våra portföljstrategier.

Egentligen är sex månader en alldeles för kort tid för att utvärdera strategin. Greenblatt menar själv att man bör vänta minst 2-3 år innan man gör det, så se den här utvärderingen som kuriosa mer än en faktisk utvärdering.

Utvärdering

I slutet av december köptes lika stora delar av följande bolag:
 • Medivir
 • Rezidor Hotel Group
 • Modern Times Group
 • Proffice
 • Tethys Oil
Av dessa fem bolag är det endast ett (1) bolag som har gått bättre än index och det är Rezidor Hotel Group med sina +20%. Resterande  har underpresterat och det största bojsänket har varit Medivir med cirka -21%.

Totalt har portföljen underpresterat kraftigt, första halvåret låg totaltresultatet på -2.27% jämfört med cirka +10% på Six Return Index.


Utvecklingen ser inte så bra ut på detta korta tidsintervall. När marknaden blir orolig så har portföljen visat prov på att tappa ännu mer än vad vårat valda jämförelseindex gör. Detta är kanske inte oväntat med tanke på vilka bolag som är i portföljen. Hade vi haft de föreslagna 10+ bolagen i portföljen så hade nog effekten varit mindre tydlig.Man kan i ovanstående graf tydligt se att Medivir har underpresterat rejält. Med tanke på att bolaget från början hade en portföljvikt av 20% så är det inte så konstigt att hela portföljen har dragits ned så pass mycket. 

Slutsats

Nej det finns nog inte så mycket slutsatser att dra kring den utvärderingen efter så här pass kort tid. Möjligen kan man säga att 5 bolag är i det minsta laget, detta då de specifika boalgsriskerna blir så stora relativt totalen att vinsten med strategin kan bli lidande. Detta åtgärdas som sagt vid ombalanseringen i december.

Vi kommer absolut inte att ändra vår strategi utan fortsätter som planerat och för den som är intresserad så kan man följa utvärderingen av strategin under kommande år.

För att lära sig mer om strategin kan man boken "En liten bok som slår aktiemarknaden" här:
Adlibris
Bokus
CDON

Joel Greenblatt har även en uppföljare The little book that still beats the market som är intressant att läsa. Även "You can be a stock market genius" på Bokus eller Adlibris är läsvärd.

Följ Magic Formula-portföljens utveckling här


söndag, juli 05, 2015

0 Utdelningar i juni 2015

Juni var en oväntad bra utdelningsmånad för oss i år, med klart högre utdelning än beräknat. Detta då BHP Billiton har gjort sin split och "delat ut" South 32 till oss aktieägare. Vi räknar detta som en engångsutdelning vilket gav 1811 extra i utdelning.

Annars är juni en ganska vanlig utdelningsmånad, inte alls som maj med alla de svenska utdelningarna som då kommer in på kontot.

Inköpen den här månaden blev småposter i Investor, Proffice och Zalaris. Det blev även en lite större utökning av kanadensiska Nortwest Healthcare. • Totalt : 2781:-
 • O : 48:-
 • NWH : 191:-
 • TGT : 181:-
 • MCD : 215:-
 • MMM: 125:-
 • ATCO : 12:-
 • BBL : 1811:-
 • TETY: 192

 • Nuvarande yield och yield on cost


 • Yield : 5.0%
 • YoC : 5.1%

 • Nuvarande 12-månaders rullande utdelning


 • 11833:- (9709:-)
  Föregående månad inom parentes

 • Antal månader med oavbruten höjd utdelning


 • 5 månader


 •