0 Strategi

Varje månad avsätter vi en betydande del av våra löner för att långsiktigt spara i tre olika aktieportföljer. Det långsiktiga målet med detta är att en dag kunna leva på den passiva inkomsten från sparandet, utan att för den skulle behöva försaka sånt som vi vill göra idag.

Utdelningsportfölj
Målet med den här portföljen är att långsiktigt skapa en ström av passiv inkomst genom att sätta stabil utdelning i främsta rummet. Grundtanken är att endast köpa bolag som har visat stabil utdelning och utdelningstillväxt och som samtidigt har potential för att fortsätta göra så under lång tid framöver. Portföljen är grundbulten i vår strategi och är den som vi lägger största delen av vårat sparande i. Favoritslaget av aktier för portföljen är konjunkturokänsliga, ökar utdelningen år efter år och delar gärna ut flera gånger under året.

Följ portföljens utveckling här

Investmentbolags-portfölj 
Investmentbolag är ett trevligt sätt för oss investerare att få bredare exponering utan att behöva köpa fonder. Historiskt så har det varit mycket fördelaktigt att köpa investmentbolag för långsiktig investering, och vår investmentbolagsportfölj är tänkt att vara just långsiktig. Vår strategi är att, ur ett förutbestämt urval av investmentbolag, vikta dessa med hänsyn till hur stor den nuvarande premien/rabatten är jämfört med ett treårssnitt. Omviktningen sker en gång per månad och målet är att få en liknande eller bättre avkastning än en helt jämviktad portfölj med samma bolag.

Läs gärna våra tankar kring detta i vår post om investmenbolagsstrategin.

Följ portföljens utveckling här


0 comments:

Skicka en kommentar