söndag, juni 26, 2016

0 Stuvar om i portföljerna

För den som har följt vår resa de senaste åren så är det ingen nyhet att vi har tre olika portföljer som alla tre har följt lite olika investeringsstrategier. Dels har vi haft vår största portfölj - Utdelningsportföljen - dit i princip allt vår nysparande har gått till. Modellen har varit att hela tiden fylla på med bolag vars utdelningar kan förväntas fortsätta i framtiden, och helst då med bolag som redan idag har stabila kassaflöden och som ligger rätt i nuvarande makrotrender. I den portföljen har det blivit väldigt mycket bolag utanför Sverige, och en snabb koll på innehaven visar att runt 70% ligger utanför Norden, och endast runt 10% är svenska innehav.

Vi har även haft två mindre portföljer, vår kvantitativa portfölj Magic Formula-portfölj, samt tillväxtportföljen. Dessa två portföljer har mer eller mindre varit ett test av vår förmåga att dels kunna hantera ett ganska tråkigt investeringssätt (metodiska köp enligt en förutbestämd formel) samt vår förmåga att söka bolag som inte riktigt kvalificerar sig för utdelningsportföljens ganska strikta krav på kassaflöden och säkerhet.

Att ha dessa tre portföljer sida vid sida har varit givande ur ett rent utbildningsperspektiv. Vi har lärt oss mycket på att inte fastna i ett enda tankesätt vad gäller våra investeringar. Vi har varit med om flertalet lyckoträffar, men även rejäla missbedömningar och felträffar.  Inte nog med att vi har lärt oss mycket under tiden, alla tre portföljerna har även överavkastat jämtemot index sedan start. Men en liten gnagande oro har trots detta uppstått under årets första fem månader.

Framförallt är det svårt att faktiskt hålla bra koll på så pass många bolag som vi äger. Hur mycket energi man än lägger på att analysera och vända och vrida på varje bolag innan ett köp så förlorar analyserna sitt värde med tiden. Det som gällde för två år sedan kan se helt annorlunda ut idag, och ärligt talat är det svårt att hinna med att ens analysera bolag för varje månadsköp, och att göra lika djupa analyser löpande av alla bolag vi äger har visat sig svårt.

Nya planen

För att göra en lång historia kort. Nya planen innebär att tre portföljer blir till två.

1. Utdelningsportföljen
Utdelningsportföljen blir kvar, men får en något annorlunda inriktning. Portföljen kommer att få färre bolag än tidigare då planen är att kunna lägga den tid som krävs på varje ingående bolag, och målet är att inte försöka se bolagen som gifta med portföljen. Långsiktighet är bra, men att kunna släppa bolag som tappat sin uppenbara framtidsfördel är bättre. Långsiktighet för oss handlar då snarare om att långsiktigt vara engagerade i börsen, inte att envist hänga kvar i samma bolag. Portföljen ligger på en KF då det är främst utländska bolag i den.

2. Magic Formula-portföljen
Den största förändringen sker egentligen här. Vi har beslutat oss för att på obestämd framtid låta allt månadssparande gå direkt till den kvantitativa portföljen. Detta gör vi då vi genuint tror att det då är möjligt att överavkasta mot index även på lång sikt och inte bara i perioder då man med sina analyser träffar mer rätt än fel. Det innebär dessutom att mindre tid krävs för att underhålla portföljerna. Portföljen kommer att ligga på vår ISK då vi enbart kommer köpa svenska bolag. För att kunna hantera ett månadssparande så har vi valt att varje månad köpa 2 bolag för att hålla dem i totalt 12 månader. Vi kommer alltså ha en portfölj med 24 bolag som konstant byts ut enligt formeln. Första bolagen köptes dagen innan Brexit och blev två högkvalitativa (?) bolag; SAS och Ericsson. Ska sanningen fram så känns det lite läskigt att överlämna så pass stora inköp åt en matematisk formel, speciellt när det innebär köp av bolag vi aldrig skulle valt ut själva.

I övrigt

Brexit eller inte, vi har inga som helst planer på att förändra vårt grundläggande koncept. Dvs, vi sparar varje månad så mycket vi orkar och petar in alla dessa pengar direkt i marknaden. På lång sikt så räknar vi med att det är en vinnande strategi. För även om vi nu frångår vår rigida buy and hold-strategi så är vi definitivt övertygande om att den långa trenden kommer att hålla i sig. Att försöka timea marknaden fungerar aldrig särskilt bra, något vi tyvärr har erfarenhet av :)

Redovisningsmässigt kommer det i år att bli lite stökigt. Det tar ett tag att stuva om portföljerna och det kommer inte bli lätt att få fram rätt siffror. Men det få ordna sig med tiden.

Önska oss gärna lycka till med vår framtida lite djärva plan, vi lär behöva det!