torsdag, april 30, 2015

0 Ökat i Atea och köpt en liten post i Zalaris

April höll nästan på att ta slut innan jag beslutade vad vi skulle köpa, det var svårare än på länge att finna ett bolag som känns rätt. För vår stora utdelningsportfölj så fick det bli en utökning av Atea. Tanken från början var att öka på under våren, och då Atea tappat 5% senaste veckan på i princip inga nyheter alls så passade jag på att fylla på med några till aktier.

För ett par dagar sedan skrev jag om Zalaris och min slutsats då var att bolaget verkar intressant men att det inte riktigt platsar in i utdelningsportföljen. Jag kunde dock tänka mig att släppa in bolaget i den mindre av våra portföljer, men då ville jag se att utvecklingen i Q1 pekar åt samma håll som tidigare. I går kom då Q1-rapporten och efter att ha läst den ett par gånger så kan jag konstatera att det ser bra ut. Kassaflödet lider lite på grund av man är i uppstartsfasen med några kunder, men då det stora svenska "Fortune 500"-bolaget ska börja synas på intäktsidan i Q2 så tror jag inte att det är någon större fara. Det blev en mycket liten post för att känna lite på bolaget framöver.

Apropå att det blev två norska köp så blev jag positivt överraskad av courtaget. Jag hade missat att minicourtaget var sänkt till 9 NOK, betydligt billigare än tidigare :)

Köpen innebär ett tillskott i årlig utdelning på cirka 820 kronor.

lördag, april 25, 2015

0 Minianalys - Zalaris

En kort analys av Zalaris

Nu har jag äntligen haft lite tid över för att titta närmare på Zalaris - den norska motsvarigheten till den amerikanska jätten ADP. Bolaget har under våren blivit väldigt populärt bland poddare och bloggare, och det syns tydligt på Avanzas siffror över antalet aktieägare. Jag har för mig att första gången jag tittade på ägarantalet så låg det runt 50 personer, nu har detta på några månaders sikt tiofaldigats. Är bolaget så pass intressant att det försvarar detta intresse, eller är det en bedräglig form av groupthink som fått så många att hitta köpknappen? Mitt mål var att försöka reda ut vad jag själv tycker, utan att influeras alltför mycket av andras analyser.

Innan jag börjar mitt resonemang kring bolaget så måste jag poängtera att jag nästan alltid tittar på bolag ur en synvinkel som passar min egna långsiktiga strategi. Jag har i den strategin ett mycket stort fokus på utdelningsstabilitet och framtida möjlighet till utdelningshöjningar. På detta vis försöker jag bygga upp en portfölj med så framtidssäker utdelning som möjligt, vilket i vissa fall kan göra att jag missar många "tiotaggare" då de ofta inte uppvisar den historik som jag helst vill se. Alltså, det som inte passar min portfölj kan i själva verket mycket väl passa din!Kort om bolaget

Zalaris bildades 2000 i Norge, listades på Oslobörsen i juni 2014 och har ett börsvärde på ungefär en halv miljard NOK. Bolaget driver främst HR-verksamhet inom Skandinavien och har ett antal kontor spritt runtomkring i Norge, Sverige, Danmark, Finland, baltstaterna samt Indien. Bolaget har strax under 400 anställda.

Zalaris verksamhet

Zalaris egna slogan 

"Maximizing the value of Human Capital through Excellence in HR processes" 

sammanfattar i mångt och mycket vad bolaget vill erbjuda sina kunder. Med olika former av tjänster och tekniska lösningar så hjälper Zalaris sina kunder till att maximera outputen från sina medarbetare, och till att minska kundernas HR-kostnader. Exempel på tekniska lösningar kan vara molnbaserad IT-support, outsourcad löneutbetalningstjänst osv. Zalaris erbjuder även konsulttjänster inom HR-området.

Kunder och geografisk spridning

I årsrapporten för 2014 kan man läsa sig till att kunderna i Norge står för 46% av den totala omsättningen. Man kan även se att de fem största kunderna står för 47% av omsättningen. Då Statoil är den största redovisade kunden i dagsläget så kan man anta att de står för en stor del av den norska omsättningen. Det som kan vara intressant med det sambandet är nuvarande "oljekris" som drabbat Statoil hårt med många uppsägningar som effekt. Huruvida detta påverkar Zalaris är svårt att säga, men rimligtvis så påverkar kundernas situation även Zalaris. 

Zalaris har ett mycket fint track record vad gäller att behålla sina kunder. Det är ofta ett mycket stort steg att byta ut sin lönehantering och har man väl valt en leverantör så håller man ofta fast vid den mycket länge. Därför så är oljesituationen möjligen inte så farlig på längre sikt. Ofta är även kontrakten man sluter fleråriga, så även med Statoil där kontraktstiden är 5 år.

Så här ser den geografisk spridningen ut för Zalaris omsättning:
 • Norge : 46%
 • Sverige : 20%
 • Danmark : 19%
 • Finland : 14%
 • Övriga : 1%
Jämför man med 2013 så har det inte ändrats nämndvärt mycket, men bolaget har en uttalad strategi att växa utanför Norge.

Tittar man på kundsidan så ser man att de fem största kunderna står för 47% av omsättningen, något som inte oroar alltför mycket med tanke på den låga Churn Rate (andel kunder som efter kontraktstiden inte förlänger samarbetet) som Zalaris har.

Bolaget fokuserar främst på att försöka sälja sina tjänster till större bolag, och man har tillkännagivit att ett svenskt Fortune 500-bolag med över 20,000 anställda i norden nyligen har skrivit kontrakt med Zalaris. Med sin integration av SAP-systemet så ligger ribban inte alltför högt för att kunna fånga riktigt stora drakar i framtiden.

Intäkter och tillväxt

Zalaris omsättning har sedan starten 2000 växt i en imponerande takt. Räknar man från första året så har bolagets omsättning växt med cirka 40% årligen, men med något lägre takt på senare år. Ett bolag som Zalaris tappar inte väldigt mycket i omsättning under krisperioder, vilket man även kan se i nedanstående tabell. Åren efter finanskrisen stagnerade omsättningstillväxten, men man har under den perioden kunnat effektivisera affären och öka marginalerna.

Tabell från Zalaris årsredovisning
Zalaris marginaler ligger runt 10% (12.1% senaste kvartalet) och jämfört med exempelvis ADP så är det strålande att ha en sådan marginal samtidigt som man växer så det knakar. Kan man bibehålla dessa marginaler och samtidigt fortsätta växa så har bolaget en potential att bli en veritabel pengamaskin i framtiden. 

Att bolag växer så det knakar och samtidigt tjänar pengar är inte en alltför vanlig kombination. Ofta får man som investerare försöka se bortom tillväxthorisonten för att värdera huruvida tillväxten en dag i framtiden kan omvandlas till intäkter. Men med Zalaris känns det som att man redan är där, tillväxten sker inte utan att marginaler och vinst bibehålls. 

Vinst per aktie och värdering

Under 2014 introducerades Zalaris på Oslo Börs. 2013 så redovisade bolaget en vinst på 24 MNOK, och 2014 landade vinsten på 8.8 MNOK, klart mindre men det förklaras bland annat med en engångskostnad för IPO på dryga 12 MNOK. Räknar man bort engångskostnaden så blir resultatet för 2014 cirka 1 NOK per aktie. Aktien kostar i dag 33.10 NOK.

Om man roar sig med att räkna p/e på med och utan IPO-kostnaden så ligger den på
 • Med : 87
 • Utan : 33
Det är alltså ett rätt så högt värderat bolag givet dess korta historik. Marknaden räknar dock med en vinst på upp emot 2 NOK under 2015, vilket skulle ge ett betydligt beskedligare p/e på drygt 16. Om vinsten per aktie infrias så tror jag dock att p/e kommer att ligga betydligt högre än så, med högre aktiekurs som resultat.

Om man tittar på Q4-rapporten så verkar den dock inte ge några direkta indikationer på att den extremt höga förhoppningen på vinst per aktie kommer att infrias. Vinstmarginalen var hög på 12.1%, men vinsten per aktie stannade på 0.17 NOK.  Här indikerar Zalaris att detta beror på IPO-kostnaden och om man bortser från den så blir resultet 0.29 NOK per aktie. Nu vet vi ju dock om att Zalaris frångat några större kontrakt under våren och detta kommer troligen att öka vinsten framöver.

Utdelningar

Jag är som bekant en utdelningsinvesterare. De bolag som får det att vattnas i munnen på mig är såna som visat upp lång och fin historik över både direktavkastning men framförallt långsiktig utdelningstillväxt. Om bolaget i fråga dessutom har en affärsmodell som ser långsiktigt hållbar ut, har en balansräkning som innebär att man kan hantera motgångar utan att direkt behöva dra ner på utdelningar och som dessutom har bevisat detta genom ett antal kriser, ja då förstår ni vilken typ av bolag som jag är ute efter.

Zalaris har inte riktigt denna status för tillfället. Bolaget har en utdelningspolicy som innebär att man ska/vill/kan dela ut upp emot 50% av vinsten så länge det inte innebär att man måste hålla tillbaka sina planerade investeringar och tillväxtmål. Första utdelningen bolaget delar ut kommer nu i maj. Zalaris delar då ut 0.75 NOK per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på 2.3%. Utdelningsandelen blir därmed högre än årets resultat (med IPO-kostnaden inräknad). Utan IPO-kostnaden landar utdelningsandelen på 75%, vilket är i högsta laget för min smak.

Men bolaget ägs till viss del av grundaren och verkställande direktören Hans Petter Mellerud. Man kan anta att han har ett starkt aktieägarintresse i att faktiskt dela ut pengar när det är möjligt, och att hålla i pengarna när han ser det mer lukrativt att återinvestera vinsterna i bolaget. Skulle jag våga mig på en vild gissning så kan Zalaris bli en mycket intressant kombination av både tillväxt och utdelningsstabilitet. Framförallt tror jag att detta kan ske den dagen då tillväxten kanske mattas av lite, då sitter förhoppningsvis bolaget på starka kontrakt som ger stora kassaflöden mot liten kostnad.

Slutsats

Det blev en ganska kortfattad analys av bolaget och jag måste erkänna att jag är kluven. Dels så ser jag potentialen i affärsmodellen och att man även under stark tillväxt är lönsamma, men samtidigt så känns det som att marknaden prisar in att det inte kommer ske några direkta motgångar framöver. Det jag då mest är bekymrad över är huruvida utdelningarna kommer att prioriteras jämtemot tillväxten, och med den korta historiken så innebär det ur ett utdelningsperspektiv en stor chansning.

På det stora så ser det hela riktigt bra ut måste jag erkänna ändå. Riskerna är lite högre än vad jag nomalt är bekväm med, men samtidigt är affärsmodellen på något sätt en motvikt mot detta med dess långsiktighet och bolagets förmåga att "bita sig fast" hos sina kunder.

Jag kommer ändå att avvakta köp ett tag till, framförallt vill jag se åtminstone en till kvartalsrapport för att se att utvecklingen verkligen fortsätter i samma goda stil som tidigare. Troligen kommer Zalaris inte att platsa i huvudportföljen, utan det blir då snarare i den mer spekulativa (och mindre) tillväxtportföljen. Huvudorsaken till detta är osäkerheten kring framtida vinsttillväxt och utdelningsstabilitet, men också att nuvarande direktavkastning ligger en bit under vad jag helst vill se.

Edit 150430: Det blev en liten post efter Q1-rapporten.


måndag, april 13, 2015

0 Svenska kronan mot andra valutor

Svenska kronan är fortsatt svag mot de valutor där jag främst jagar utdelningsbolag. Hur kronan kommer stå sig mot andra valutor på kort sikt är inget som jag tänker spekulera om, men genom att titta på snittkurserna på 10 och 20 års sikt så får man en liten bild av huruvida svenska kronan just nu är lågt eller högt värderad.

Helst vill jag hitta bolag som jag kan köpa i en valuta som är lågt värderad mot kronan, detta då jag tror att kurserna kommer att normaliseras över tid vilket då skulle ge både en värdestegring på aktierna, men framförallt en "gratis" utdelningshöjning.

Just nu är det dock väldigt svårt att hitta valutor som kronan är stark mot. Under våren fanns det ett litet fönster då jag ansåg att kanadensiska valutan var hyfsat värderad mot kronan, men även CAD har stigit till en lite för hög nivå.Förra gången jag skrev om valutorna så var dollarn 14% "övervärderad" jämfört med den 10-åriga snittkursen. Sedan dess har läget förvärrats ännu mera och nu är kursen nästan 21% högre än vad den varit i snitt sedan 2005, och 14% högre än snittet på 20 år. Om man tror att kurserna kommer att normaliseras så innebär det en rejäl uppförsbacke att investera i USA för tillfället. Att den höga dollarkursen dessutom ger motvind i seglen för många amerikanska bolag gör inte caset bättre.

Svenska kronans utveckling jämfört med ett flertal valutor. Tydlig försvagning mot alla utom Norska kronan.

Tittar man lite närmare i bakgrundsdatat för ovanstående graf så ser man att det var så länge sedan som 2002 som dollarn var så pass hög värderad som idag (snittpriset över året). Den kanadensiska valutan har faktiskt inte varit lika högt värderad på de 20 år som jag valde att titta på. Euron och den danska kronan följer som bekant varandra, och för tillfället så ligger de ungefär på 10-årssnittet mot svenska kronan.

Den norska kronan däremot ligger betydligt under snittet på båda tidsperioderna. Med krisen inom oljesektorn så har valutan pressats hårt, något som gör att norska aktier ser billigare ut än annars.


ÅrUSDCADEURNOKDKKGBP
19957.15.29.21.131.2711.26
19966.74.98.41.041.1610.46
19977.65.58.61.081.1612.50
19988.05.48.91.051.1913.17
19998.35.68.81.061.1813.37
20009.26.28.41.041.1313.86
200110.36.79.31.151.2414.87
20029.76.29.21.221.2314.58
20038.15.89.11.141.2313.19
20047.35.79.11.091.2313.46
20057.56.29.31.161.2513.58
20067.46.59.31.151.2413.58
20076.86.39.21.151.2413.53
20086.66.29.61.171.2912.09
20097.66.710.61.221.4311.93
20107.27.09.51.191.2811.13
20116.56.69.01.161.2110.41
20126.86.88.71.161.1710.73
20136.56.38.61.111.1610.19
20146.96.29.11.091.2211.29
20158.817.009.321.091.2512.94
20 år snitt7.66.19.11.131.2312.46
10 år snitt6.976.479.301.161.2511.84
20 år13.76%13.02%2.26%-3.55%1.74%3.69%
10 år20.94%7.51%0.15%-6.13%-0.12%8.44%


Men vilka bolag tycker jag då är intressanta i Norge för tillfället? Anledningen till att kursen är pressad är ju delvis på grund av att oljesektorn har det tufft, och norska börsen är ju väldigt tung inom just olje- och oljerelaterade bolag. Att köpa "kniven som faller" har aldrig fungerat särskilt väl för mig så den sektorn går helt bort innan jag ser en tydlig förändrad riktning på oljepriset.

Den norska försäkringssektorn är ju populär bland bloggarna, men det känns dels som att tåget redan har gått och att en del tåg saknade det utlovade ångtrycket. För tillfället känns det som att det hyfsat stora innehavet vi har i Gjensidige räcker som exponering mot sektorn.

Ett bolag som på senare tid har seglat upp som en bloggfavorit är Zalaris. Det är ett bolag som säljer HR-tjänster till företag som vill outsourca exempelvis löneadministration och andra HR-tjänster. Tankarna förs osökt till pengamaskinen ADP - Automatic Data Processing, en amerikansk utdelningsaristokrat med liknande affärsmodell. Jag är ett fan av just ADP, men har av valutaskäl samt mycket hög kursvärdering inte kunnat hitta ett bra köpläge där ännu. Därför ter sig Zalaris som ett intressant alternativ, men långt mycket mera riskfyllt i min mening. Jag är inte sugen på att "göra en Vardia", att ryckas med i en eufori som riskerar att sluta i en rejäl baksmälla, men det vore samtidigt dumt avförda bolaget bara för att det för tillfället är populärt på sociala medier.

Det är mycket möjligt att Zalaris blir nästa månadsinköp, men först måste jag analysera bolaget och bilda mig en egen uppfattning om dess förträfflighet :)


onsdag, april 08, 2015

0 Utdelning från BHP Billiton - köp av Industrivärden

Idag fick vi första utdelningen från det enorma gruv-, bensin- och metallbolaget BHP Billiton. Bolaget är brittiskt-australiensiskt och är det största bolaget i Australien vad gäller börsvärde. Hösten 2014 annonserade bolaget att man delar upp det i två delar, ett som fokuserar på kärninnehaven (19 tillgångar av 41, som totalt stod för 96% av bolagets rörelseresultat under 2014) och ett nytt bolag (South32) som kommer ha tillgångar inom aluminium, aluminiumoxid, nickel, mangan, silver, zink, kol och bly.Som ägare av aktier i BHP Billiton kommer man få nya aktier i det avknoppade bolaget. Exakt hur det kommer att gå till återstår att se. Moderbolaget har som avsikt att inte sänka utdelningen från dagens generösa 5.6%

Utdelningen vi fick idag har återinvesterats i hela 5 nya aktier i Industrivärden, ett bolag som inte kräver vidare beskrivning. Med Avanzas minicourtage på 1 kr så behöver vi inte längre spara ihop större summor för att undvika för högt courtage i relation till köpesumman.

Att det blev just Industrivärden beror på ett strategiskt beslut vi har tagit gällande utdelningar och fördelning av sparkapitalet. Avanza hade en intressant bloggpost (Månadspara i aktier) där man visar utvecklingen på 10 års sikt hos svenska investmentbolag, och det väckte en liten idé vi tidigare haft. Att köpa investmentbolag är ett bra sätt att sprida risker, detta då det blir som en liten "minifond" med flera underliggande bolag. Vår tanke nu är att kombinera stabila investmentbolag med Avanzas Superlån för att skapa möjlighet till eventuell billig aktiebelåning i framtiden. Vi har inga planer för att belåna, men vid rätt tillfälle kan det vara intressant.

De investmentbolag som ingår i listan över godkända aktier för superlånet är idag:

 • Industrivärden
 • Kinnevik
 • Investor
 • Ratos
Planen framöver är att varje månad använda max 2.000 SEK av utdelningarna vi får in på månatliga köp av just svenska investmentbolag. Först ut blev alltså Industrivärden, med innehav i Handelsbanken, Volvo, Sandvik, SCA(!), Ericsson, ICA gruppen, Skanska, SSAB och Kone.


0 Utdelningar i mars 2015

Under mars fick vi utdelningar från totalt fem bolag. Valutakursen för USD och CAD har fortsatt stiga jämfört med svenska kronan, vilket har gett ökade utdelningar från flera av våra bolag. Den enda svenska utdelningen kommer från Medivir som växlade in var sjunde aktie mot 140:-, något som egentligen inte är en regelrätt utdelning men effekten blev snarlik.

Jämfört med mars 2014 så har utdelningarna ökat med 56%

Utdelningar i mars

 • Totalt : 1047:-
 • O : 50:-
 • NWH : 196:-
 • TGT : 195:-
 • MCD : 227:-
 • MVIR : 379:-

 • Utdelningsökningar i februari

 • O : knappt mätbar höjning
 • BNS : 3%

 • Nuvarande yield och yield on cost

 • Yield : 4.6%
 • YoC : 5.3%

 • Nuvarande 12-månaders rullande utdelning

 • 6205:- (5827:-)

  Föregående månad inom parentes
 • tisdag, april 07, 2015

  0 Ökat i Bank of Nova Scotia samt Clas Ohlson

  Tiden går fort när man renoverar! Senaste veckorna har huset varit fyllt med byggdamm och Internet helt avslaget... vilket har lett till lite dålig uppdatering här. Förhoppningsvis lugnar det nu ner sig så att man har tid att fundera på nästa inköp!

  För ett par veckor sedan blev det påfyllning av Bank of Nova Scotia samt Clas Ohlson. Totalt innebär köpen ytterligare 500 kronor i årlig utdelning.