måndag, januari 05, 2015

0 Minianalys - Chevron

Chevron är ett välkänt multinationellt energiföretag som har verksamhet i mer än 180 länder världen över. Bolaget har bytt skepnad ett par gånger genom åren genom olika ägarkonstellationer, och härstammar från Pacific Coast Oil Company som grundades 1879. Bolagets säte ligger i San Ramon, Kalifornien.

Chevron har i skrivande stund ett börsvärde på 212 miljarder dollar, runt tre gånger större än HM. Att vara en stor spelare är en fördel inom en så pass konjunkturkänslig bransch som oljebranschen, man har förhoppningsvis finansiella muskler för att satsa i lågkonjunktur och kapital för bibehållen utdelning även vid djupa dippar.

När det gäller just utdelning så har Chevron en imponerande historik. Bolaget har under de senaste 27 åren kontinuerligt årligen delat ut mer och mer till aktieägarna. Detta har även skett under lågkonjunkturer och oljekriser. Under finanskrisen 2008 så tappade bolaget närmare 45% av börsvärdet på mindre än sex månader, men utdelningen minskades inte trots det tuffa läget. Bolaget har för övrigt aldrig missat att dela ut under något år sedan 1912!

Bolaget handlas nu till ett p/e på 10.4, ett mått som ligger ungefär på snittet på 10 års tid. Under finanskrisens värsta dagar värderades bolaget till p/e 5, och p/e peakade i början av 2010 på runt 15. Det som nu är skakigt är att nuvarande p/e-tal baseras på ett betydligt högre oljepris än vad vi nu har. Med det sagt så tror jag att både p/e kan stiga och kurs kan komma att sjunka framöver. Värderingsmässigt så finns det fortfarande marginal för att hantera en del av den, med stor sannolikhet, minskade vinsten, men på längre sikt så måste oljepriset stabiliseras och stiga för att inte kursen ska falla ännu mer.

Jämförelse av kurser sedan 2004. Graf från Google Finance.

Som man kan se i ovanstående graf så föll Chevron kraftigt under finanskrisen, men ändå inte lika mycket som de bolag jag jämför med. Framförallt så har ConocoPhilips haft en skakig kursutveckling (dippen i april 2012 har dock med en bolagssplit att göra), och ExxonMobil hade en långsammare återgång till forna kurstoppar. Givet att oljepriset fortfarande ser ut att sjunka så kan ytterligare 20%+ fall inte helt uteslutas.

Med nuvarande kurs så ligger direktavkastningen (yield) på attraktiva 3.8%. Det kanske inte låter så högt om man jämför med exempelvis BP som nu ligger på dryga 6%, men faktum är att Chevron inte har haft så pass hög yield på över 10 år. För en utdelningsinvesterare så är det ett guldläge om man tror på fortsatt god utveckling för bolaget. Utdelningsandelen har sedan 2004 legat under 50% vilket ökar chanserna att man även i fortsättningen kan bibehålla utdelningen. Vid tidigare kriser har utdelningsandelen varit över 100% men då bolaget haft en stabil kassa så har utdelningarna inte hotat företagets framtida överlevnad trots det. Jag ser en betydande risk att Chevron kommer behöva närma sig 100% under nuvarande kris, men ser inget som ännu visar att det skulle vara annorlunda den här gången vad gäller framtida utdelningar.

För utdelningsportföljen adderas helst bolag som har en direktavkastning över 3.5%. Chevron klarar detta mål.

Tittar man historiskt på utdelningstillväxten så ser den ut som följande:
1 år3 år5 år10 år
8.90%11.20%10.30%10.30%

För utdelningsportföljen är målet att över tid ha en utdelningstillväxt på 7% eller mer i snitt. Chevron har klarat detta mål tidigare, men risken är att man just nu går in i en period då utdelningstillväxten mattas av. På lång sikt tror jag däremot att målet nås och det gör att jag anser att Chevron klarar även detta kriteria.

Slutsats
Jag finner att Chevron vid dessa nivåer är ett intressant alternativ om man vill öka sin exponering mot energibranschen. Att sia om vi är nära botten eller inte tänker jag inte försöka mig på. Kursen kan gå åt vilket håll som helst i det korta loppet och om man är känslig för röda siffror i sin KF/ISK så skulle jag nog avstå ett köp i dagsläget. Men för en långsiktig utdelningsportfölj ser jag just nu mycket goda chanser att komma in i ett kvalitetsbolag med bra direktavkastning och goda möjligheter för långsiktig utdelningstillväxt. Fortsätter resan nedåt så är det inte omöjligt att jag i såna fall adderar ännu mer. Men innan ett eventuellt köp så ska jag kika lite närmare även på ExxonMobil och ConocoPhilips.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar