fredag, januari 03, 2020

0 Summering av 2019 och tankar kring framtiden

Ännu ett år har gått och det är fantastiskt kul att läsa alla bloggares årskrönikor och summeringar av det otroliga börsåret vi har lämnat bakom oss. Många har rapporterat om att de har upplevt det bästa året någonsin vad gäller avkastning i sina portföljer och detta har skett under ett år där det sannerligen inte har saknats dysterkvistar och domedagsprofeter.

I början av 2019 var det många som var oroliga, botten hade precis fallit ur och det var verkligen inte självklart att återhämtningen skulle ta fart så som den gjorde. Här var det dock ett av alla dessa tillfällen som visar att det är lättare att förlora pengar genom att försöka timea marknaden än vad det är att förlora dem i marknaden. De som satt på sina händer under nedgången, kanske till och med fyllde på enligt sitt månatliga spar-mantra, såg snart sina tillgångar tillbaka på nya höjder. De som däremot sålde ut sig såg det värre ut för, inte nog med att man missat den snabba återhämtningen, man får även svårt att motivera ett inköp i det nya läget där priserna är ännu högre än toppen man tyckte sig se för ett par månader sedan.

Hur gjorde vi under 2019?

Kortfattat kan man säga att vi fortsatte på inslaget spår. Summerar vi alla våra portföljer och slattar här och var så blev totala resultatet +43%, ett resultat vi är mycket nöjda med!

Strax innan 2019 så la vi om ena av våra portföljer från att vara en kvantportfölj med Magic Formula som rättesnöre till att bli en semi-kvantportfölj med enbart svenska investmentbolag. Det var nog det enskilt bästa beslutet vi gjort under de år som Framtidsplanen har existerat. Portföljen slutade på +65%

Utdelningsportföljen, som är den största av våra portföljer, har periodvis drabbats av både det ena och det andra bakslaget. De flesta bakslagen har berott på en övertro till "nu borde det snart vända", men vi har även fått några nitar i form av nyemisioner i förhoppningsbolag och läkemedelsstudier som inte har fallit väl ut. Trots alla bakslag så kämpade portföljen rätt så bra mot index och slutade året på respektabla +35%

Under året skapade vi även en tredje portfölj som vi har valt att kalla "Some weather portfolio". Den är enkel i sin uppbyggnad med 40% råvaror, 40% aktier och 20% ädelmetaller. Den har inte fått visa sitt sanna jag ännu och det är alldeles för lång tid för att utvärdera resultatet. 

Investmentbolagsportföljen

Portföljen har under året bestått av 5-7 olika svenska investmentbolag där några har sålts av under året givet att vi inte vill äga investmentbolag som handlas till premie. 


Utdelningsportföljen

Vår mer utlandsorienterade stora portfölj hade en bra start på året men började tappa mot index ju längre året gick. Framförallt så var det dock de inhemska bankerna som drog ner resultatet, en risk vi var medvetna om när vi tidigt under året köpte på oss ganska mycket av de krisande storbankerna.


Utdelningar

Under 2019 så samlade vi på oss en ansenlig mängd utdelningar. Alla har dock återinvesterats och förhoppningsvis så kan vi under 2020 skörda även dessa nya frukter.


Vad har hänt utöver att börsen har gått bra? 

Det är nog den här delen som har format vårat "investeringsår" år mer än något annat. Under året tog vi verkligen tag i att analysera hur och när vi skulle kunna vara helt ekonomiskt fria att göra vad vi båda gått och drömt om men alltid tyckt varit lite av en utopi eller åtminstone sett ut att ligga så långt bort i framtiden att det inte känts "på riktigt".

Vår dröm är inte särskilt avancerad. Vi vill en dag kunna välja huruvida vi vill vara kvar i den traditionella jobbsvängen eller inte baserat på lust och glädje, inte baserat på att vi behöver våra löner för att bekosta våra liv. Vi är inte särskilt intresserade av RE-delen av FIRE (Financial Independence, retire early), vi är dock väldigt intresserade av FI-delen för att i princip kunna välja fritt vad vi lägger vår tid på.

När vi nu analyserade vår situation vad gäller sparande, tjänstepensioner, lån och utgifter så blev vi lätt förvånade när vi insåg att dagen vi nått FI ligger betydligt närmare än vad vi kunnat drömma om. Det är fortfarande flera år bort, men det är så pass få år kvar att vi kan se det framför oss. En riktigt saftig morot som gör det ännu mera motiverande att spara och fila på strategierna! :)

Då hälften av oss är en obotlig ingenjör så skapades givetvis en räknesnurra som dagligen ger oss ett datum, vårat så kallade frihetsdatum, och i skrivande stund så spottar snurran ur sig "Maj 2025" med feta bokstäver. Under året har detta datum tidigarelagts med cirka ett halvår, detta tack vare den fantastiska utvecklingen på börsen men även tack vara justeringar i våra utgifter.

En sak som gör datumet mer greppbart än tidigare är att det är kortare tid till maj 2025 än det var är till datumet då vi första gången började prata om att spara till vår framtida frihet. Bloggen Framtidsplanen öppnade ungefär ett halvår efter detta första samtal.

Vad ska bloggen Framtidsplanen vara bra för framöver?

Bloggen kommer nu att växla över från att vara ett bollplank för våra egna investeringsbeslut till att mer och mer beskriva processen och tankarna kring frihetsdatumet. Förhoppningsvis lär vi oss tillräckligt mycket för att stå redo den dagen då vi passerat datumet! 

Lycka till under 2020!

// Framtidsplanen

0 comments:

Skicka en kommentar