onsdag, oktober 05, 2016

0 Autonoma Fordon - nVidia

nVidia - GPU-tillverkare från USA
NVDA - $36.6B - p/e 44

Om nVidia

Kalifornienbaserade nVidia är kanske främst kända för sina grafikkortskretsar, GPU - Graphics Processing Units, vilka sitter i väldigt många datorer världen över. Tekniken har raffinerats över åren och enkelt uttryckt kan man säga att det är en form av accelererad processor som är mycket kapabel till att lösa parallelliserbara problem. Grafik i datorspel är ett mycket bra exempel på just sådana problem. 
På senare år har man dock börjat se möjligheterna med GPU'er i andra sammanhang. Det kan då röra sig om rackbaserade serverlösningar för olika former av beräkningsproblem, exempelvis hållfasthetsberäkningar med FEM-analyser, eller Deep Learning-lösningar för supersnabb databehandling i stora datacenters.

nVidia har sedan ett antal år även haft automotivelösningar. Det handlar historiskt om bildbehandling för diverse kamerasystem, exempelvis surroundsystem där man kan skifta vyer mellan olika kameror samt skapa så kallade Birds Eye View där man ser fordonet från ovan, eller infotainmentsystem med grafikprocessorer.

Som rapporterats i media mycket på sistone så har även självlärande system för automotive blivit mycket populärt, och nVidia ligger verkligen i framkanten när det gäller Deep Learning, dvs extremt djupa neurala nätverk som man tränar till att identifiera och klassificera strömmanade video.

Tekniken används till att skapa det perceptionslager som krävs för att fordonet ska förstå sin omgivning, exempelvis genom att mäta avstånd till andra fordon, beräkna avståndet till vägmarkeringslinjer, tolka vägskyltar, avgöra om vägytan är farbar med mera.

nVidias GPU'er är för tillfället i en helt egen klass vad gäller prestanda, och man har även tacklat problemet med prestanda per watt väldigt aggressivt. På GPU Tech Conference i Amsterdam presenterade man nästa generations SOC - Xavier - som med sin spec är något i hästväg. Ska vi våga oss på en gissning så är det något som kommer att accelerera utvecklingen inom de närmsta åren rejält.

nVidias serverlösningar är också intressanta ur ett automotive-perspektiv. Samma arkitektur som används i fordonen finns även i HPC (High Perfomance Computing)-lösningarna som nVidia erbjuder. Det innebär i praktiken att de beräkningar som man behöver göra när man tränar dessa neurala nätverk med fördel görs på stora serverlösningar från nVidia. I dagsläget kör de stora IT-jättarna (Facebook, Baidu, Netflix, Microsoft, etc) nVidia-servrar, och även där blir marknaden större och större.


Från GPU Tech Conf i Amsterdam - upplägget liknade nästan en påkostad rockkonsert

Värdering

nVidia värderas idag ganska högt och tittar man på de senaste årens kursutveckling så är det lätt att man blir lite modstulen och tänker att det var ännu ett tåg man har missat. Sedan drygt ett år tillbaka har kursen mer än tredubblats, och P/E-talet ligger i dagsläget på cirka 44.Men givet att automotive-delen av nVidia nu växer med oerhörd styrka så kan det vara väl berättigat med en hög värdering. Framförallt så kommer det att bli väldigt intressant att se hur just denna del av nVidia kommer att se ut när nuvarande utforskande samarbetsprojekt leder till riktiga serieprojekt hos fordonstillverkarna.Ovanstående graf visar hur mycket automotivesegmentet växer för nVidia. Som referens kan man ha i åtanke att segmentet i dagsläget står för cirka 10% av bolagets totala omsättning, så även om det är imponerande siffror i relativa termer så blir inte påverkan på bolaget lika stort. Men, betänk då att ovanstående utveckling i princip enbart handlar om intäkter från prototypsystem (DrivePx, DrivePx2), system som används för förutveckling inför kommande serieprojekt.

Ser man på vilken stadie många av projekten är i dagsläget så finns det tydliga tecken på att det med början av 2017/2018 kommer att se rejäla volymökningar för nVidias SOC-försäljning. Detta drar även med sig volymökningar i de övriga segmenten, speciellt HPC-delen.

Slutsats

Efter att ha förstått hur många tillverkare som nu har samarbetsprojekt med nVidia så ser värderingen plötsligt inte så ansträngd ut längre. Volvos kända Drive Me-projekt i Göteborg är bara ett av många liknande exempel. Om bara en bråkdel av dessa samarbeten mynnar ut i serieprojekt så kan det komma att bli väldigt trevligt att äga nVidia de kommande åren.
Kort sagt, nVidia är ett av våra favoritbolag inom sektorn.


Disclaimer - Framtidsplanen köpte in nVidia i portföljen under vecka 39 2016.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar