lördag, oktober 17, 2015

0 Ut med oljan - in med vindkraften

Då har vi gjort något som vid första anblicken inte alls rimmar med vår långsiktiga strategi. Vi har redan tre månader efter första köpet av Chevron nu sålt av hela vår position i oljejätten. Det kan verka lite märkligt då vi under hela året har varit intresserade av att köpa in oss i Chevron, och nu när vi äntligen köpt till en historiskt låg kurs så kovänder vi helt.

Orsaken till försäljningen är lite diffus egentligen. Det känns helt enkelt inte rätt, och innehavet har gnagt lite på samvetet men framförallt så har vi börjat ifrågasätta framtiden för oljebolagens avkastning. Sett ur ett historiskt perspektiv så har branschen haft en otroligt fin utveckling, men det har varit i en tid då alternativen inte har varit särskilt attraktiva. När kurserna vid tidigare kriser varit nedtryckta så har det i princip inte varit en fråga om oljepriset ska återhämta sig, utan snarare när det kommer att göra det. I dag är vi inte riktigt lika säkra på detta.

Vi ställde oss även den enkla frågan - Hur vill vi att framtiden ska utvecklas under de närmsta 10-20 åren? Vill vi ha mer fossilkraft, eller vill vi ser mer förnyelsebar energi?

Svaret var enkelt för oss. Och genom att sälja oljebolaget och istället satsa pengarna på en av de världsledande bolagen inom vindkraft så drar vi ett (ytterst litet) strå till stacken för omvändningen mot mer förnyelsebar energi. Troligen kommer våra tankar kring detta även innebära ett eventuellt köp av Tesla, tyvärr bara aktien och inte bilen...

Så, vi säljer CVX och välkomnar istället VWS (Vestas) in i portföljen!

Bytet innebär en minskning av den årliga utdelningen med ungefär en hundralapp.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar