söndag, januari 28, 2018

0 Januaris sparkvot

Det har blivit något av ett fenomen på finanstwitter det senaste året att prata om sin sparkvot. Många har tyckt till i frågan gällande vad som ska ingå i kvoten och vad som ej ingår. En del tycker att utdelningar ingår, andra inte. Somliga anser att amorteringen på billånet ska ingå, andra inte. Vi är inte helt överens, men de flesta av oss förstår nog att det inte handlar om en tävling om vem som har rätt, utan det handlar snarare om att sporra sig själv och andra till att spara mer av varje månadslön än tidigare.

Vi har också pratat sparkvot, oftast i form av mål för året, och sen ett år sedan berättar vi att vi inte har nått det högt uppsatta målet. Ser vi exempelvis tillbaka på 2017 så var målet att ha minst 35% sparkvot, men vi mäktade inte med att nå längre än till 28%

Inför 2018 så satte vi inte upp något mål för sparkvoten. Vi har istället valt att sätta upp fasta mål för varje månadssparande, mål som vi då har i kronor och ören och som vi avsätter redan första dagen efter löning. Vi hoppas på detta sätt implicit nå en hög sparkvot över året. Efter att ha räknat ihop alla sparanden, amorteringar och extra pensionsavsättningar (ja vi räknar in dem) så ser målet med 2018 ut att vara en sparkvot på dryga 45%, dvs betydligt högre än vi någonsin har mäktat med.

Hur gick det då med första månadens sparande? Jo tack, det gick bra. Vi har under januari lyckats hålla vår initiala plan för sparande och amortering. Men då vi fick en extra bra lön i januari så sänktes sparkvoten under målet.

Januaris nettolön och sparkvot

Jämfört med våra normala löner så hade vi i januari ett påslag på cirka 20%. Främst handlar det då om övertidsersättning som släpat, men även ett par ersättningar för godkända patent trillade in (företaget en av oss jobbar på ger uppfinnaren en symbolisk summa för varje idé som leder till ett patent).

Även om påslaget blev 20% så fanns inte utrymme att spara mer än planerat. Det gör att vi börjar året med att ligga under vår plan för sparkvot.


Har vi tur så får vi påslag i årets löneförhandling, det kommer då underlätta sparandet men kanske ökar inte sparkvoten bara för det. Vi får se hur det artar sig över året!


0 kommentarer:

Skicka en kommentar