söndag, augusti 06, 2017

0 Tjänstepensionsportföljen

För ett par månader sedan så inledde jag en flytt av tjänstepensionen från Alecta till SPP. Anledningen till flytten var att vi i SPP har möjlighet att själv välja fonder ur ett (visserligen begränsat) utbud av fonder, medan förvaltningen hos Alecta mer passar den som inte har intresse själv för placeringen av tjänstepensionen.

Det tar cirka 4 månader (!) att utföra hela flytten, och än så länge är de redan intjänade pensionspengarna någonstans i limbo. Det gick dock lite snabbare att få de månatliga insättningarna från arbetsgivaren flyttade till SPP och därmed var det god tid att nu skapa den initiala portföljen.

Jag har valt att lägga hela 60% av portföljen i svenska innehav, trots att det ofta rekommenderas att ha mycket mer globala fonder i pensionssparandet. Det är främst två argument bakom mitt val. Det svagare argumentet är att då jag lever i Sverige och troligen kommer att konsumera merparten av pensionen här så vill jag inte riskera att halka efter utvecklingen här heller. Det mer starka argumentet handlar om att svenska börsen har på lång sikt varit en mycket god placering internationellt sett, och jag har inga direkta skäl till att misstro utvecklingen framåt.

Förvaltningsavgifterna har jag hållit så låga som möjligt genom att välja SPPs egna fonder. 20% av portföljen ligger däremot i den relativt dyra fonden Öhman Småbolag. En småbolagsfond som ger oss en välbehövlig exponering mot lite mindre bolag då våra aktieportföljer till större del består av stora bolag.

Nuvarande fördelning:


Planen nu är att inte röra portföljen alltför ofta. Kanske göra en översyn av innehaven till en årlig happening runt nyår?
0 kommentarer:

Skicka en kommentar