söndag, januari 29, 2017

0 Fyrdubblat aktiekapitalet på 2 år

Sedan bloggens start för drygt två år sedan så har aktiekapitalet nästintill fyrdubblats. Den största orsaken till det resultatet ligger främst i att vårat sparande har varit stabilt över hela perioden men god avkastning med ränta på ränta har såklart gjort sitt till.

I helgen roade vi oss med att skapa en graf över utvecklingen, med månadsvis avstämning. Tidigare har vi gjort det årsvis, men det är ju alltid roligare med fler mätpunkter :)

Vi redovisar inga siffror när det gäller totala portföljstorleken, men för den som vill har någon referens så har aktiesparandet (den gula delen av staplarna nedan) varit cirka 25% av vår totala nettolön varje månad. Vi började alltså med ungefär ett års sparande i ryggen när bloggen startades i januari 2015.

Under tidigt 2016 så belånade vi även en viss del av portföljen, det ses i den röda färgen i grafen nedan. Belåningen ligger idag på cirka 7% av portföljvärdet. Vi räknar med att inte gå så mycket högre än så, förutsatt att det inte blir en rejäl sättning i marknaden.


Fortsättningsvis kommer vi följa upp utvecklingen med ovanstående format. Förhoppningsvis kan det agera som en inspiration för just ditt eget sparande!


0 kommentarer:

Skicka en kommentar