lördag, mars 05, 2016

2 Minianalys - MycronicInledning

Nu är det dags för nästa minianalys av potentiella utdelningsbolag på Mid Cap, och den här gången är det elektronikspecialisten Mycronics tur.  Hur vi tänker och varför vi nu tittar på Mid Cap kan man läsa om i Stabila utdelningsbolag på Mid Cap.


Andra analyser
160228 - Minianalys av Nolato
160313 - Minianalys av OEMKort om bolaget

Mycronic bildades 1970 i Täby och har idag lite över 500 anställda i 50 länder. Bolaget skapar produktionsutrustning för elektronikindustrin, framförallt i form av lasermaskritare och ytmonteringsutrustning.

Så här beskriver Mycronic sig själva:
Mycronic ligger i framkant av elektronikindustrin och skapar världsledande produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning samt för kapsling av elektroniska komponenter. Lösningar som förverkligar mängder av innovationer varje dag. Oavsett om det är en otroligt vacker bildskärm, ett livsuppehållande medicinskt implantat eller ny rymdteknologi – kan vi hjälpa till.


Bolagets verksamhet

Mycronic är mycket innovationsdrivet och har under den relativt korta tiden sedan bolagets grundande tagit fram flertalet innovativa och marknadsledande lösningar inom tillverkning av elektronik för bildskärmar, och har över 450 patent inom området. Bolagets verksamhet är indelad i två områden, ytmonteringsutrustning samt lasermaskritare

Ytmontering
Mycronic tillverkar en komplett, flexibel produktionslösning som hanterar komplexiteten i modern elektroniktillverkning och möjliggör en automatiserad, smart fabrik för kundorderstyrd produktion. Man har i och med detta funktionalitet för nästa generations materialhantering som innebär färre manuella processteg och förbättrad lagerkontroll. Affärsområdet står för cirka en tredjedel av omsättningen, men hade under 2015 negativa marginaler.


Lasermaskritare
Inom detta område så tillverkar Mycronic bland annat fotomasker för platta skärmar. En fotomask kan liknas vid ett fotonegativ. Bilden (mönstret) på negativet ritas med Mycronics maskritare och över­förs genom en litografisk process till slutprodukten. Exempel på slutprodukter kan vara mobiltelefonskärmar, laptops eller tv-apparater. Mycronics marginaler inom området är höga, 2015 var den 67%

Kunder och geografisk spridning

Mycronic är ett mycket exportberoende bolag, och det kan man se på att 97% av intäkterna 2015 kom från länder utanför Sverige. Framförallt är det Asien som kunderna geografiskt befinner sig, med mer än hälften av intäkterna.

Intäkter, vinst och tillväxt

Omsättningen har sedan börsintroduktionen 2000 varierat starkt mellan åren, men har egentligen inte ökat särskilt mycket. Man ligger på runt en miljard, med både vinst- och förlustår de senaste 15 åren. Man verkar inom relativt stabila områden, men det blir ändå ryckigt och instabilt när man under några år investerar friskt inom branschen, för att efterföljande år uppleva något av en överproduktion. Detta har lett till svajiga siffror som inte nödvändigtvis har haft med konjunkturen att göra. Ytmonteringsverksamheten är jämnare till sin natur, men här ser man mycket större konkurrens och stark marginalpress.

2013 trädde en ny VD in i bolaget, Lena Olving, och under hennes ledning har ett nytt mål formulerats; att öka omsättningen till minst 2 miljarder. Med mer fokus på samarbetsprojekt med kunder, samt tätare produktlanseringar, så uppgick 2015 års omsättning till 1.8 miljarder.

Det har varit mycket positivt med omställningen, men man kan redan nu se att den svängiga omsättningen kan komma att bestå. Guidningen inför 2016 ligger visserligen kring omsättning på 1.9 miljarder, men man har redan sett svagheter som kan komma att förstärkas under året. Framförallt så ser kundernas behov av ny utrustning ut att inte öka förrän tidigast 2017.

Vad gäller tillväxt inom ytmontering så var 2014 ett riktigt guldår, då ökade marknaden med 22% Men sedan april 2015 har trenden vänt och är nu ner med 19% sedan dess. Framförallt sker inbromsningen i Asien, dvs Mycronics starka marknad.

Sett på längre sikt så spår Mycronic en tillväxt på cirka 4%, men frågan är om Mycronic med sin spetskompetens kan växa snabbare än marknaden?

Värdering

Mycronic är för nuvarande värderade till ett p/e på 16 och ett p/s på 3.8. Med tanke på den svängiga omsättningen och risken att marknaden inte återhämtar sig på ett tag så ser det relativt dyrt ut. Ett så pass cykliskt bolag vill man hellre köpa till lägre multiplar.
Utdelningar

Mycronics utdelningspolicy lyder som följer:

Gällande kapitalstrukturen ska nettoskulden understiga 3 gånger genomsnittligt ebitda. Nya utdelningspolicyn innebär en målsättning att ge såväl en god avkastning som värdetillväxt. Under förutsättning att bolagets nettoskuld är lägre än 3 gånger ebitda efter stipulerad utdelning, skall 30 till 50 procent av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna.
Det låter relativt bra för en utdelningsinvesterare, men hur har detta då sett ut i praktiken de senaste 10 åren?


Som man kan se i historiken så har Mycronic endast delat ut de senaste tre åren, och det har då framförallt sina skäl i att bolaget inte gått med vinst under 5 av de senaste 10 åren. Det här är inte den typen av stabilitet i utdelningsförmåga som vi vill se från ett bolag i portföljen.Direktavkastningen under dessa tre år har varit något utöver det vanliga, men det inger i sig inte ett större förtroende för stabila framtida utdelningar när man inte delat ut 7 år av 10.

Slutsats

Kortfattat kan man säga att det är ett spännande bolag med hög teknikkompetens och bra konkurrenskraft i en svår bransch. Att bolaget är så pass beroende av teknikutveckling för att kunderna ska behöva byta sin utrustning är lite oroväckande, speciellt då det inte bara gäller att hela tiden ha den bästa tekniken, utan det krävs även att man har det vid rätt tillfälle.

Även om vi gillar bolaget så är det svårt att se bolaget som en stabil utdelningsinvestering. För att vi ska investera så krävs betydligt mer kontinuitet i intjäningsförmågan, och som det ser ut just nu så riskerar man dessutom gå in i aktien i ett mellanår vad gäller omsättningsökning.

Vi väljer att avstå, även om det var ett intressant möte med ett bolag som vi aldrig tidigare har tittat på.


2 kommentarer:

 1. Synd att stabiliteten inte är lika bra som teknologin... Din slutsats känns rätt som investering ser det inget vidare ut.
  /M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ser i alla fall inte ut som att läget är helt rätt just nu. Inte för oss som vill ha långsiktig stabilitet. Men som vanligt kan man ha helt fel :)

   Radera