söndag, mars 20, 2016

0 Källskatt på ADR - skillnad mellan Avanza och Nordet?

Vi har fått lite frågor angående om att Avanza och Nordnet drar olika mycket källskatt på en ADR noterad i USA, något vi nämnde i inlägget Flyttat utdelningsportföljen från Avanza till Nordnet. Då det inte var huvudanledningen till vår flytt så nuddades bara ämnet utan någon mer detaljerad förklaring till vad vi menade, men det kan vara på sin plats med en lite tydligare beskrivning.

Under våren 2015 så köpte vi mycket aktier noterade på Torontobörsen. Under den perioden var courtaget för kanadensiska börsen mycket högt och det ledde till att vi vid flera tillfällen istället handlade motsvarande aktie fast noterad som ADR i USA. Det innebar ett betydligt lägre courtage och med tanke på det så kallade dubbelbeskattningsavtalet så skulle det i teorin inte innebära några direkta skillnader mot att äga aktien direkt.

Men, när vi började få in de första utdelningarna på kontot så såg vi att det drogs 25% källskatt istället för de 15% vi förväntat oss. Efter att ha pratat med andra ADR-ägare så visade sig genast ett mönster; Avanza drog 25% medan Nordnet drog 15%. Detta trodde vi då var ett misstag av Avanza och vi kontaktade givetvis kundtjänsten direkt för att be dem rätta till misstaget.

Döm av vår förvåning när det besynnerliga svaret från Avanzas kundtjänst damp ner i inkorgen:

Alla våra utländska innehav står registrerade i Avanza Bank´s namn i ett konto hos en depåbank, beroende på depåbank och land dit vi ska betala skatt så råder det olika förutsättningar. I detta fall tillåter inte det land dit vi är skattepliktiga att vi betalar skatt enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och aktuellt land eftersom vi har ett förvaltarkonto. Denna problematik leder till att vi får betala full skatt i det aktuella landet och i Bank of Nova Scotiasfall så blir vi debiterade 25% utländsk källskatt på den USA-noterade aktien. Vi har ingen möjlighet att svara för hur nordnets hantering ser ut. Vi ser ständigt över vår hantering av utländska innehav för att så snart som möjligt finna en effektivare lösning.

Det var märkligt tyckte vi och påpekade att dubbelbeskattningsavtalet gäller oavsett hur de har valt att lägga upp förvaltarkontot. Svaret från Avanza var att vi har fel. Då vi inte är experter inom området så fick vi helt enkelt godta det och inse att vi inte får tillbaka våra pengar:
Eftersom samtliga aktier är förvaltarregistrerade i utlandet så gäller inte det bilaterala dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kanada, detta eftersom det kanadensiska skatteverket inte tillåter aktier på förvaltarkonton att få direktnedsättning. 
Med bakgrund av detta tar Avanza Pension tar ut en avgift från kunden motsvarande den utländska källskatten. Avanza Pension begär i sin tur tillbaka den utländska källskatten retroaktivt. Den skatt som Avanza Pension får tillbaka (begärt avdrag för) återbetalas till kunderna retoraktivt nästkommande år.
För kunder med innehav på annan depå än försäkringsdepå är det enligt våra avtal kundens ansvar att själv söka tillbaka den utländska källskatten.

Under tiden vi sedan diskuterade detta fram och tillbaka så valde Avanza att rejält sänka courtaget, även för aktier noterade i Kanada. Vi valde då att sälja av vår ADR'er och köpte tillbaka aktierna direkt från Toronto istället. Det kostade oss ganska mycket i courtage, men framförallt kostade det i förtroende för vår nätmäklare.

Nu vet vi inte om det har skett någon ändring på synsättet gällande ADR'er, men om vi någon gång handlar liknande produkter så kommer det att ske hos Nordnet istället.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar