söndag, februari 07, 2016

2 Industrivärden - sälja?

Industrivärdens sänkta utdelning

Det har onekligen inte gått många förbi att Industrivärden med Fredrik Lundberg vid rodret har slagit in på en ny bana. Med ett långsiktigt mål om att öka flexibiliteten och möjligheterna för framtida förvärv så har man föreslagit både en förändrad utdelningspolicy, samt en mer försiktig skuldsättningspolicy.

Från 2014 års bokslut:

I syfte att öka Industrivärdens finansiella flexibilitet och kapacitet har styrelsen beslutat om en ny utdelningspolicy och en ny skuldsättningspolicy. 
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (6,25) kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning för C-aktien om 3,4%.
Den nya skuldsättningspolicyn är att Industrivärdens skuldsättningsgrad ska vara mellan 0-10%, men kan periodvis över- eller understiga detta intervall.  
Läser man lite noggrannare så kan man även se att målet med den nya utdelningsstrategin är att man ska redovisa positivt kassaflöde före portföljändringar samt efter utdelningar. Man lämnar alltså manövreringsutrymme för utdelning även om ett stort köp lämnar negativt kassaflöde en viss period.

Skuldsättningen ligger för nuvarande på cirka 15%, vilket ligger över den nya strategins 0-10%. Finner man inget bättre att göra med de pengar man sparar på den sänkta utdelningen så lär man troligen se minskad skuldsättning inom kort.
Sänkt utdelning = såld aktie?

Ur ett strikt utdelningsperspektiv så ser det onekligen inte så roligt ut. Många, inklusive vi, ser en sänkt utdelning som något negativt då vår strategi i mångt och mycket baseras på kontinuerliga utdelningsökningar över lång sikt. Ett bolag som sänker utdelningen, alternativt ställer in den helt, sitter ofta ganska löst i utdelningsinvesterarens portfölj.

Men när det gäller Industrivärdens beslut så är det inte helt avgjort något negativt. Det har varit uppenbart att det skulle hända något mer eller mindre uppseendeväckande inom bolaget med tanke på alla omstuvningar och händelser inom bolagets underliggande innehav. Att Fredrik Lundberg har en långsiktig plan på förändring för Industrivärden har legat i fatet under året, och det vi ser nu är en del i den planen.

Behåller Industrivärden och köper troligen mer

Skulle policyändringen skett av andra orsaker än i ljuset av detta så hade det varit en ganska klar säljsignal för oss. Men vi tycker faktiskt att det nu ser mer spännande ut än på länge. Med en direktavkastning på 3.4% så platsar bolaget fortfarande i portföljen, och beslutet om förändrad utdelningspolicy förändrar inte vår inställning till huruvida Lundberg kan styra företaget i rätt riktning eller ej.

Så istället för att sälja så kommer vi troligen att öka vårat innehav.Vi ser nu med spänning på vad som kan hända i nya Industrivärden!

För den som vill läsa mer tankar om sänkningen så rekommenderar vi vår eminenta bloggkollega Petrusko, somi mångt och mycket har liknande tankar, även om han väljer att agera annorlunda - Industrivärden sänker utdelningen


2 kommentarer:

  1. Jag tror mycket spännande väntar bolaget. Ny inriktning är antagligen bara av godo. Kanske en sammanslagning med Lundbergs? Varför ha två investmentbolag i sfären...

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja, vi har ungefär samma tankar kring det. Troligen kommer det att hända mer spännande saker de närmaste åren. En sammanslagning kan mycket väl vara en av dem.

      Radera