torsdag, juli 09, 2015

0 Magic Formula - utvärdering efter 6 månader

En av våra tre portföljer är baserad på Joel Greenblatts "The little book that beats the market". Portföljen är under utvärderingsfasen en ganska liten del av vår totala investering, men kommer om utvärderingen går bra att få ta en allt större del framöver. Med tanke på den historiska överavkastningen som strategin har visat så är vi mycket nyfikna på hur experimentet tar sig.

Vår variant av strategin skiljer sig inte mycket från originalet. Vi ombalanserar portföljen en gång per år, i december, och använder oss enbart av bolag från large- och midcap. Just nu har vi endast 5 bolag i portföljen, men nu när Avanza har sänkt sitt minicourtage så kommer vi i fortsättningen att ha 10 bolag i portföljen. Skillnaden mot Greenblatts originalstrategi är att vi filtrerar ut de 20, enligt formeln, högst rankade bolagen och sorterar sedan dessa enligt lägst p/b. Sen köper vi lika stora delar av de 5 (nästa gång 10) bolagen. Utdelningar och en viss minimalt extrainsatt kapital har sedan återinvesterats nästintill slumpmässigt i de aktuella bolagen. Läs gärna mer här om våra portföljstrategier.

Egentligen är sex månader en alldeles för kort tid för att utvärdera strategin. Greenblatt menar själv att man bör vänta minst 2-3 år innan man gör det, så se den här utvärderingen som kuriosa mer än en faktisk utvärdering.

Utvärdering

I slutet av december köptes lika stora delar av följande bolag:
  • Medivir
  • Rezidor Hotel Group
  • Modern Times Group
  • Proffice
  • Tethys Oil
Av dessa fem bolag är det endast ett (1) bolag som har gått bättre än index och det är Rezidor Hotel Group med sina +20%. Resterande  har underpresterat och det största bojsänket har varit Medivir med cirka -21%.

Totalt har portföljen underpresterat kraftigt, första halvåret låg totaltresultatet på -2.27% jämfört med cirka +10% på Six Return Index.


Utvecklingen ser inte så bra ut på detta korta tidsintervall. När marknaden blir orolig så har portföljen visat prov på att tappa ännu mer än vad vårat valda jämförelseindex gör. Detta är kanske inte oväntat med tanke på vilka bolag som är i portföljen. Hade vi haft de föreslagna 10+ bolagen i portföljen så hade nog effekten varit mindre tydlig.Man kan i ovanstående graf tydligt se att Medivir har underpresterat rejält. Med tanke på att bolaget från början hade en portföljvikt av 20% så är det inte så konstigt att hela portföljen har dragits ned så pass mycket. 

Slutsats

Nej det finns nog inte så mycket slutsatser att dra kring den utvärderingen efter så här pass kort tid. Möjligen kan man säga att 5 bolag är i det minsta laget, detta då de specifika boalgsriskerna blir så stora relativt totalen att vinsten med strategin kan bli lidande. Detta åtgärdas som sagt vid ombalanseringen i december.

Vi kommer absolut inte att ändra vår strategi utan fortsätter som planerat och för den som är intresserad så kan man följa utvärderingen av strategin under kommande år.

För att lära sig mer om strategin kan man boken "En liten bok som slår aktiemarknaden" här:
Adlibris
Bokus
CDON

Joel Greenblatt har även en uppföljare The little book that still beats the market som är intressant att läsa. Även "You can be a stock market genius" på Bokus eller Adlibris är läsvärd.

Följ Magic Formula-portföljens utveckling här


0 kommentarer:

Skicka en kommentar