onsdag, juli 29, 2015

0 AKER - kan det vara läge nu?

För ett drygt år sedan så ägde vi ett antal bolag inom den norska oljesektorn. Med hjärtat i halsgropen lyckades vi komma ur positionerna hyfsat tidigt när oljeprisfallet väl hade tagit fart ordentligt. Så här i efterhand visade det sig vara ganska bra att stå utanför sektorn under ett års tid, kurserna har i flera fall slaktats rejält, som exempelvis Seadrill som sjunkit från 280 NOK till dagens 73 NOK. Bonheur, vilket vi aldrig "hann" köpa, har haft en liknande utveckling.

Andra bolag har klarat sig någorlunda bättre, såsom exempelvis statliga Statoil eller investmentbolaget AKER. De har visserligen tappat rejält, men vi pratar inte om att kurserna har halverats eller mer.

Att AKER inte har tappat lika mycket som exempelvis Bonheur kan till stor del förklaras med att bolaget har 42% av sina tillgångar inom olje- och gassektorn. Majoriteten fördelas istället på andra sektorer såsom fiskenäring, sjöfart och aktie/fondinvesteringar. Med det låga oljepriset har så har givetvis de bolag som AKER äger inom oljesektorn haft det motigt, men när man läser senaste kvartalsrapporten så ser det ut som att det trots den kraftiga motvinden går bra även för dessa bolag.

Fördelningen av de bolag/affärsområden som AKER har

Utdelningar

Ur ett utdelningsperspektiv så är AKER mycket intressant. Styrelsen har sedan tidigare deklarerat följande angående utdelningar:
"Aker ASA‘s dividend policy supports the company‘s intention to maintain a solid balance sheet and liquidity reserves adequate to handle future obligaitons. The company‘s objective is to pay annual dividends of 2-4 per cent of the company‘s value-adjusted equity."
Man har alltså ett mål om att utdelningarna alltid ska ges ut oavsett väder och vind, och att de ska ligga mellan 2-4% av "value adjusted equity". Förenklat kanske man kan säga att utvecklingen på utdelningen därmed följer utvecklingen på värderingen av de underliggande bolagen.

Under det första halvåret så har Net Asset Value för bolaget stigit med 18% till 21 Miljarder NOK. Per aktie blir detta i dagsläget 282 NOK, och aktiekursen ligger nu på 162 NOK.

Senaste utdelningen var på 10 NOK, dvs drygt 6% i direktavkastning. 2014 delade man ut 13 NOK och årets utdelning var första sänkningen sedan den uppdaterade utdelningspolicyn trädde i kraft 2006.

Blir det ett köp?

Med tanke på den starka balansräkningen och den, i sammanhanget, väl diversifierade spridningen av ägda bolag så ser det onekligen intressant ut igen. Att den norska kronan nu inte varit så låg på över 15 år gör att man även kan få en liten säkerhetskudde i form av normalisering av valutavärdet. Vi kommer troligen att köpa AKER i mindre portioner under hösten, det är trots allt en ganska hög risk.
0 kommentarer:

Skicka en kommentar