tisdag, februari 03, 2015

0 Minianalys - Toronto-Dominion Bank

Nästa kanadensiska bank under luppen blir den Torontobaserade banken Toronto-Dominion Bank. Banken bildades 1955 när de två bankerna Bank of Toronto samt Dominion Bank slogs samman. De två bankerna grundades i sig redan i mitten av 1800-talet.

Banken har totalt 88.000 anställda och sammanlagt 23 miljoner kunder världen över. Market Cap ligger enligt senaste redovisningen på 102 miljarder CAD vilket gör banken till den andra största i Kanada, strax efter Royal Bank of Canada.

Bolagets verksamhet

Toronto-Dominion Bank har tre huvudaffärsområden, alla inom Nordamerika. Bolaget har de senaste fem åren haft en kumulativ vinsttillväxt på 11.5%, medan Earnings Per Share har haft en kumulativ tillväxt på 9.8%. Utan att ha undersökt saken noggrannare så antar jag att skillnaden beror på ökat antal aktier på marknaden.

Canadian Retail
Den allra största delen är in- och utlåning till privatkunder och småföretag inom Kanada. Runt 65% av vinsten kommer från den sektorn. Främst handlar det då om huslån, billån, kreditkort och dylikt. Bolaget har här även försäkringsverksamhet för liv och egendom. Runt 40.000 av bolagets anställda jobbar inom detta område. Området går bra och vinsten har på de senaste fem åren ökat med över 50%.

USA Retail
USA-marknaden är främst fokuserad på östra delarna av landet från New York längst med kusten ner till Florida. Man samarbetar här strategiskt med TD Ameritrade. Totalt står verksamheten för runt en 25% av bolagets vinst och här jobbar runt 26.000 medarbetare. Vinsten inom USA har ökat rejält på senare år och har i princip fördubblats på fem år.

Wholesale
Toronto-Dominion Bank sysslar även med in- och utlåning till andra banker, större företag och institutioner. Affärsområdet står för 10% av bolagets vinst.

Aktiens avkastning

Sett de senaste 10 åren så har avkastningen varit god, detta trots att aktien tappade 60% av värdet under finanskrisen.

Diagram från bolagets årsrapport 2014

Utdelningar

Här imponeras man igen av de kanadensiska Big Five-bankerna. Bolaget har oavbrutet delat ut i 159 år! Detta är mycket imponerande och gör varje utdelningsinvesterare extra uppmärksam. Nu har jag tyvärr inte hittat statistik längre tillbaka än 1994, men sedan dess har utdelningen ökat varje år förutom mellan 2009-2010. Utdelningstillväxten från 1994 har varit 12% årligen. Utdelningsandelen ligger runt 50% och direktavkastningen på 3.7%

Graf från bolagets årsrapport 2014

Framtida utmaningar

Egentligen gäller samma risker som för Royal Bank of Canada. Framförallt är de den höga belåningen till privatkunder som oroar. Med så stor andel av intäkter från just den riskgruppen så ligger banken illa till om det verkligen är en bubbla som brister. Effekten av "oljekrisen" verkar handla om risken att privatkunderna kan få svårt att betala räntor och amorteringar om oljebolagen säger upp sin personal, mer än att företaget har lån till just dessa oljebolag.

Hur mycket stryk Toronto-Dominion klarar av vid en sådan kris är svårt att avgöra, men kapitaltäckningsgraden kan ge en viss hint om hur pass motståndskraftig en bank är för plötsliga kreditförluster. Här blir det lite intressant om man är van vid att titta på dessa siffror för svenska banker. Swedbank, SEB och SHB ligger runt 20%, medan Toronto-Dominion Bank har en kapitaltäckningsgrad på 9.4%, faktiskt lägst av de fem stora kanadensiska bankerna. Men ingen av de fem kommer i närheten av de svenska bankerna, som efter senaste krisen har ökat täckningsgraden rejält.

RankBankKapitaltäckning
1SHB21.50%
2SEB19.00%
3Swedbank18.40%
4Nordea15.70%
5Bank of Nova Scotia10.80%
6Canadian Imperial Bank of Commerce10.30%
7Bank of Montreal10.00%
8Royal Bank Of Canada9.90%
9Toronto-Dominion Bank9.40%

Slutsats

Kanadensiska bankmarknaden har länge ansetts som en av de säkraste i världen, och Toronto-Dominion Bank ingår definitivt i skaran av de mest ansedda bankerna. Med den otroligt långa utdelningshistoriken, samt den under de senaste 20 åren mycket fina utdelningstillväxten, så kan det vara ett attraktivt läge för inköp nu när direktavkastningen ligger på 3.7%

Men det är inte helt riskfritt. Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad över skillnaden i kapitaltäckningsgrad jämfört med våra svenska banker. Kapitaltäckningen är till för att skapa stabilitet, men det är ju just det som anses vara de kanadensiska bankernas starkaste kort. Frågan jag ställer mig är; om en svart svan seglar in över Kanada, vilken av Big Five-bankerna står säkrast mot eventuellt statligt övertagande? Jag vet såklart inte, men med den lägsta kapitaltäckningen samt mycket stark viktning mot privatkunder inom Kanada så känns det inte som att just Toronto-Dominion Bank är den säkraste av de fem.  

0 kommentarer:

Skicka en kommentar