söndag, februari 01, 2015

1 Minianalys - Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada är Kanadas största bank, med totalt 16 miljoner klienter och över 78.000 anställda världen över. Banken placerar sig på 12'e plats i världen gällande börsvärde, och har sin verksamhet i 40 länder. Banken bildades 1864 i Halifax och har nu sitt säte i Montreal. Det operativa huvudkontoret ligger däremot i Toronto.

Bolagets verksamhet

På inkomstsidan står Kanada för cirka två tredjedelar, USA för en femtedel och resten övriga världen. Royal Bank of Canada har som mål att inom Kanda  "...be the undisputed leader in financial services". På den globala marknaden är man lite mera försiktig och kallar sig där för "...leading provider of capital markets, investor and wealth management solutions". Då Kanada står för en så pass betydande del av bankens intäkter så känns de uttalade riskerna kring överbelånade kanadensiska hushåll och eventuella oljebolagskonkurser som reella hot i närtid.

Vad gäller själva verksamheten så kan den delas upp i fem segment, där "personal & commercial banking" står för mer än hälften av intäkterna. Man har även en ganska betydande del av intäkterna från kapitalmarknaden, framförallt för stora företag och institutioners räkning. Ett sidospår för den intresserade kan vara att läsa boken Flash Boys där man får en liten insikt i bankens förehavande inom just det affärsområdet. Boken är för övrigt mycket läsvärd även om man inte är intresserade av just RBC.

SegmentDel av intäkterROE
Personal & Commercial banking51.00%29.00%
Capital markets23.00%19.20%
Wealth management12.00%49.70%
Insurance9.00%19.80%
Investor & Treasury services5.00%14.10%

Return On Equity (ROE) är mycket god inom flera av segmenten.

Utdelningar

Bolaget delade ut första gången 1870 och har inte missat en enda utdelning sedan dess. Det innebär att man har genomlevt flera världskrig, recessioner och depressioner utan att för den delen dra in utdelningarna. Med den långa historiken så kan man anta att bolaget kommer att göra allt för att inte ställa in några utdelningar i framtiden. Bolaget höjer årligen sin utdelning, men har under flertalet tillfällen fryst höjningarna för att hantera sämre tider. Senast detta skedde var under finanskrisen då utdelningen stod stilla på samma nivå från 2008 till 2011.

Tabell från årsrapporten 2014

Tittar man lite noggrannare på de tio senaste åren så har utdelningarna haft en kumulativ tillväxt på över 10% årligen, trots åren efter finanskrisen där utdelningen låg på samma nivå under tre års tid.

Bolaget har som mål att dela ut 40-50% av den årliga vinsten och 2014 delades 47% av vinsten ut till aktieägarna. Utdelningsökningen 2014 landade på 12%. Direktavkastningen är just nu 4.2%

2014 års resultat

2014 var ett mycket bra år för bolaget. Net income steg med 8.4% medan revenue ökade med 11.4% från 30.7 miljarder CAD till 34.1 miljarder CAD. Det ligger någorlunda i linje med senaste fyra årens resultat. Vinsten per aktie steg under året med 9.2% till 6.00 CAD per aktie.

Hur ser riskerna inför framtiden ut?

Det är egentligen här som den mest intressanta, mens som vanligt så är framtiden svårare att uttala sig om än historiska resultat. Banksektorn i Kanada har under början av 2015 haft det riktigt tufft. I princip alla banker har reviderat ner sina prognoser inför året som helhet med ett riktvärde på vinsttillväxt på cirka 3%.

Framförallt är det det kraftiga prisfallet på olja som ställer till det. Risken är hög att flera oljebolag får problem med sina lån vilket kan leda till kreditförluster för bankerna. Som en sidoeffekt så drabbas även oljebolagens anställda då många har fått gå från sina jobb. Har man då höga huslån, vilket är fallet i Kanada, så ökar kreditriskerna ytterligare för bankerna. Utöver ovan nämnda problem så spår man ökade räntor framöver, vilket även leder till minskad konsumtion hos hushållen. 

Hur Royal Bank of Canada kan parera detta återstår att se. Flera av konkurrenterna har redan börjat dra ner på antalet anställda, kanske detta även sker hos RBC inom kort. Att RBC har så pass stor del av intäkterna just från Kanada oroar lite.

Slutsats

En kanadensisk bank är just nu en kombination av en defensiv placering (stabil utdelning, starka finanser) och lite av en krutdurk på grund av de de ökade riskerna inom finanssektorn just i Kanada. RBC har kanske lite för mycket av sin verksamhet i Kanada för att det ska kännas helt tryggt, men samtidigt så har man under så lång tid bevisat sig kunna hantera kriser mycket bra. 

Som en långsiktig investering så känns det helt rätt, speciellt om man kan köpa in sig på bra nivåer vad gäller direktavkastningen. Men man får nog vara beredd på att utdelningen kan komma att ligga stilla på samma nivåer ett tag, samt att de senaste 10 årens utdelningstillväxt kan komma att mattas av. Då bolaget är så pass starkt i Kanada redan så krävs det att den internationella delen tar ordentlig fart för att tillväxttakten inte ska sakta in. 

Med alla risker och fördelar beaktade så är bolaget definitivt på min kanske-lista för nästa köp.

1 kommentarer:

  1. Tack för tipset. Bankerna i Kanada känns som spännande alternativ då de verkar väldigt utdelnings stabila. Bättre historik än tom Handelsbanken som faktiskt någon gång ställt in utdelningen helt.

    SvaraRadera