tisdag, februari 17, 2015

0 Minianalys - Canadian Imperial Bank of Commerce

Nu har det blivit dags för den minsta av de fem största. Det är då Canadian Imperial Bank of Commerce som står på tur. CIBC skapades när Imperial Bank of Canada och The Canadian Bank of Commerce gick samman 1961. Båda bolagen har en lång historia, där sistnämnda grundades 1867.
Trots att banken är den minsta så sysselsätter man ändå 40.000 världen över, och har över 11 miljoner kunder. Banken har historiskt sett haft mycket goda finanser och 2012 så utnämnde Bloomberg CIBC som världens tredje starkaste bank.

Bolagets verksamhet

Affärsområdena börjar (föga förvånande) kännas bekanta när man läser om de Kanadensiska bankerna, de har alla mer eller mindre liknande verksamheter och fördelning av bolagets intäkter och kunder. Det man möjligen kan säga att CIBC sticker ut lite grann är att bolaget har en mycket tung förankring just i Kanada.

Retail & Business Banking

Den överlägset största delen av CIBCs intäkter, runt 65%, kommer från reguljär bankverksamhet inom Kanada. Förutom att erbjuda bankkonton, transaktionskonton och försäkringar så ingår även investeringsrådgivning. Enligt årsrapporten från 2014 så jobbade närmare 22.000 av företagets anställda här. 2014 ökade omsättningen inom området med 1.5% medan nettovinsten ökade med 4.4% till 2419 miljoner CAD.

Wealth Management

Liksom övriga storbanker handhar även CIBC investeringslösningar för institutioner och mycket förmögna privatinvesterare. 1.500 jobbar här, främst i Kanada och USA. Nettovinsten ökade 2014 med 22% (419 miljoner CAD), främst på grund av en högre omsättning.

Wholesale Banking

Banken erbjuder integrerade kredit- och kapitalmarknadsprodukter till företag, institutioner och internationella kunder världen över.

Aktiens utveckling

Efter finanskrisen stod aktiekursen i princip stilla på samma nivåer ända fram till 2012. Tuffare krav har ställts på bankerna och CIBC kämpade lite i motvind under den här perioden med frysta nivåer på utdelningarna. 2013 började kursen röra sig positivt och aktieägarna fick då se en total avkastning på 18.41%. 2014 fortsatte mycket starkt och inklusive utdelningar fick aktieägarna se 20.87%. 

På 10 år har dock utvecklingen varit mediokra 34%, utdelningar borträknade. Finanskrisen var hård även mot Kanadas starkaste banker. Men med utdelningarna inräknade och återinvesterade så har CIBC avkastat 111% under samma 10-årsperiod, något som verkligen visar styrkan med starka utdelningsbolag. 

Utdelningar

Även CIBC stoltserar med en väldigt lång utdelningshistorik. Sedan bolaget delade ut första gången 1868 så har det varit årlig utdelning till aktieägarna. Även om det inte är rekord bland Big Five så är 146 år utan att missa en enda utdelning mycket imponerande.

RankBankDirektavkastning
1Swedbank5.52%
2Nordea5.27%
3SEB4.70%
4Canadian Imperial Bank of Commerce4.65%
5SHB4.36%
6Bank of Nova Scotia4.21%
7Bank of Montreal4.08%
8Royal Bank Of Canada3.99%
9Toronto-Dominion Bank3.63%

CIBC placerar sig högt på listan vad gäller direktavkastningen, och stoltserar med saftiga 4.65% just nu. På 15 år så har direktavkastningen bara varit högre vid ett tillfälle, och det var vid finanskrisen som den steg ända upp till 10%. 

Utdelningshistorik sedan 2000. Graf från CIBC fact sheet.

Den ackumulerade utdelningstillväxten sedan 2000 ligger på 7.73%, vilket är något lägre än konkurrenternas nivåer. Som synes i ovanstående graf så låg utdelningen på samma nivå under nästan fyra år. Bolaget har starka finanser och delar ut en rimlig andel av vinsten vilket gör att man med stor sannolikhet kan fortsätta dela ut generöst till sina aktieägare. Men det finns vissa orosmoment på det korta perspektivet.

Utdelning och vinst per aktie. Graf från www.gurufocus.com

Man kan här se att banken vid fyra tillfällen sedan 2003 har haft en utdelning som överstigit årsvinsterna. Det är alltså nästan vart tredje år som vinsterna inte har räckt till utdelningen. Två av åren gick även banken med förlust. Jag är inte överdrivet orolig för detta i det långa loppet, men en eventuell huskris kombinerat med låga oljepriser lär peta ner vinsterna under nuvarande utdelningsnivå. Det är då tryggt att veta att det finns en stor kassa i bolagets balansräkning.

När vi ändå pratar om kassan i sammanhanget så är det värt att notera att Basel III kräver att man har minst 7% i kapitaltäckning, här har CIBC just nu 10.3%. Faller man under den minsta nivån så begränsas möjligheterna till utdelning. Då detta är nya regler så återstår det att se hur en eventuell kommande bankkris skulle slå just på utdelningarna. Tanken med reglerna är att bankerna ska stå starka i hård blåst, men det kan då komma att gå ut över aktieägarna.

Slutsats

Canadian Imperial Bank of Commerce är definitivt en trevlig kandidat för den som vill exponera sig mot den Kanadensiska bankmarknaden. Banken har möjligen haft en lite tråkig tillväxt på utdelningarna under senare år, men å andra sidan så är direktavkastningen betydligt högre i dagsläget. Skulle utdelningarna frysa ett eller ett par år så skulle 4.65% direktavkastning kännas helt ok trots allt. Jag tycker att banken förtjänar att vara en av slutkandidaterna för månadens inköp.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar