lördag, februari 07, 2015

0 Minianalys - Bank of Nova Scotia


Bank of Nova Scotia (Scotiabank) bildadess 1832 i Halifax,   Nova Scotia. Sedan starten för över 180 år sedan har banken vuxit till att bli den tredje största banken i Kanada, med verksamhet i över 55 länder. Banken har mer än 86.000 anställda och 21 miljoner kunder. Banken marknadsför sig själva som Kanadas mest internationella bank, något som vi får se om det speglar sig i verksamheten vad det innebär för riskerna kring alltför koncentrerad verksamhet inom Kanada som jag tidigare har skrivit om. 

Bolagets verksamhet

Banken har fyra huvudaffärsområden, där drygt hälften av alla intäkter kommer från Kanada. En stor del av den internationella verksamheten utgörs av USA (cirka 7%) men bolaget har även betydande verksamheter i Latinamerika och viss del i Asien.

Canadian Banking
I Kanada agerar Novascotia som en helkundsbank för företag. Banken har över 1000 kontor och 7.8 miljoner företagskunder. Verksamheten ökade under 2014 intäkterna med 5% och har under året haft en Return on Equity på 31%.

International Banking
Scotiabank kallar sig som bekant för den mest internationella banken i Kanada, och det är tydligt när man granskar just den delen av verksamheten. Marknaderna som man fokuserar främst på är Latinamerika, Karibien, Centralamerika samt Asien. Totalt har man här 14 miljoner kunder, vilket är en betydande andel av bankens totala antal kunder.

Tittar man närmare på vilka områden man satsat mest på så är det Latinamerika och Centralamerika som då står för 90% av intäkterna. Banken framhåller den här delen av verksamheten som en form av säkerhet mot eventuella oroligheter i Kanada-verksamheten. Men en så pass tung viktning mot Sydamerika kan i sig vara en risk, ta Venezuela och dess valuta som ett avskräckande exempel.

Resultatet för affärsområdet 2014 var blandat, valutaeffekter och engångshändelser har påverkat resultaten och det är svårt att se någon direkt riktning. Intäkterna minskade totalt med 4%, medan visnten steg med 1%. Det är alltså inga superresultat, men banken satsar på framtida intäkter och köper här marknadsandelar genom företagsförvärv.

Global Wealth and Insurance
Det tredje affärsområdet är också delvis internationellt. Man satsar här på att ge rådgivning kring pensioner, investeringar, försäkringslösningar och kapitalförvaltning åt framförallt mycket förmögna personer och institutioner. Det handlar då även om krediter, billån och liknande verksamhet. Intäkterna från verksamheten steg med 52% under 2014.

Global banking & Markets
I det fjärde affärsområdet erbjuder banken sina tjänster till större bolag, investerare och statliga institutioner.

Aktiens utveckling

Jag har här valt att jämför hur aktiekursen har hängt med konkurrenterna, både inom Kanada men även jämfört med några av våra svenska banker. Jag har då valt att titta på två tidsperioder, en som spänner från strax innan finanskrisen till idag, och en som vi ser utvecklingen tre år bakåt.

Kursutveckling från början av 2008. Graf från Avanza.
Under finanskrisen så ser vi att de kanadensiska aktierna alla tog ungefär lika mycket stryk. De fick se en dryg halvering av börsvärdet på mindre än ett halvår. Vad som är intressant att notera är hur Swedbank formligen krossades under samma period. Det är ett exempel på hur agnarna sållas från vetet. Det var som bekant ytterst nära en konkurs för Swedbank, något som undveks med hjärtat i halsgropen. Efter den akuta krisen så ser det ungefär likadant ut mellan alla inblandade banker fram tills idag. De kanadensiska bankerna har dock alla haft en något sämre utveckling än de svenska.

Kursutveckling sedan 2011. Graf från Avanza.
Tittar vi lite närmare på de senaste tre åren så är det tydligare att den Kanadensiska bankmarknaden inte har gått lika starkt som i Sverige. Kanada är råvarutungt och en amatörgissning är att den något dystra utvecklingen på de flesta råvaror (som Kanada har) har lagt en sordin även på bankverksamheten. Sedan oljepriset började sin krasch i mitten på 2014 så ser vi att de kanadensiska bankerna har gått kräftgång, och under de senare månaderna har kurserna rent av fallit, medan de svenska fortsätter stiga.

Vi kan även se att Scotiabank under de senare åren underpresterat även i jämförelse med sina Big Five-kompisar. Hur kan det komma sig funderade jag på.


Svaret kan möjligen finnas i antalet aktier som bolaget har  gett ut. Under de senaste fyra åren har antalet aktier ökat med 20%, vilket spär ut varje akties värde med lika mycket. Kanske kan man se en viss avmattning mellan 2013 och 2014. Jag har sökt information om varför bolaget har gett ut så mycket nya aktier utan att finna några svar.

Utdelningar

Fallande aktiekurser gör dock att utdelningsinvesterare som letar kvalitetsbolag får lite extra glimmer i ögonen, och det är därför jag själv har börjat kika just på banksektorn i Kanada. För även om kurserna uppenbarligen har halkat efter de svenska bankerna, så finner jag en lockelse i den otroligt starka utdelningshistorik som uppvisas här. 

Scotiabank har inte missat en enda utdelning sedan 1833! På deras hemsida kan man se historiken årligen sedan 1892 (Utdelningshistorik). Som vanligt så innebär detta inga som heslt garantier om framtida utveckling, men jag är beredd att chansa på att bolaget kommer göra allt i sin makt att bibehålla utdelningarna och även fortsätta öka dessa.

Idag är direktavkastningen 4.16%, vilket är i det högre spannet historiskt sett. Tittar man 15 år tillbaka så ligger den årliga utdelningsökningen på i snitt cirka 10%. Utdelningsökningen har under de senaste tre åren mattas av något, vilket troligen har med den lite vikande marknaden att göra. 

Kostnad / Intäkt

Ett populärt sätt att mäta en banks förmåga att tjäna pengar är att jämföra hur mycket kostnader banken har relativt intäkterna. Jag har nedan listat Big Five i jämförelse tillsammans med fyra svenska banker. Återigen slås jag av hur bra våra svenska banker står sig i en direkt jämförelse. Den positivt lagda kan ju se detta som en framtida möjlighet för de som idag ligger sämre till.

RankBankK/I
1SHB45.20%
2SEB45.40%
3Swedbank45.00%
4Nordea49.10%
5Bank of Nova Scotia53.90%
6Canadian Imperial Bank of Commerce58.40%
7Bank of Montreal61.60%
8Royal Bank Of Canada61.80%
9Toronto-Dominion Bank65.00%

Slutsats

Det var trevligt att bekanta sig med Bank of Nova Scotia. Såklart blir jag imponerad av utdelningarna, men jag tycker också att det är intressant med den lite bredare exponeringen utanför Kanada. Jag är dock inte helt överens om att riskerna är mindre med bolaget bara för att de har en mycket starkare internationell prägling än konkurrenterna. Jag skulle istället säga att det är lite andra risker man utsätter sig för. Framförallt så är Kanada i sig ett av de mest stabila länderna rent politiskt sett. Jag har svårt att uttala mig lika positivt om den politiska stabiliteten i Sydamerika. Risken att regeringen lägger sig i och förändrar marknaden måste ses som oändligt mycket större i Peru än i Kanada.

Det är nu andra gången som Novascotia placerar sig högst i den inbördes rankingen, tidigare på kapitaltäckningsgraden och nu även på K/I. Bolaget ligger på listan över tänkbara köp i februari.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar