söndag, januari 11, 2015

0 Minianalys - ExxonMobil

ExxonMobil är nästa multinationella olje- och gasjätte som jag tänkte göra en mindre analys på. Bolaget är det i särklass största oljebolaget på amerikanska börsen och har ett börsvärde på nästan 400 miljarder dollar, i princip dubbelt så högt värderat som tvåan Chevron. ExxonMobil bildades i dess nuvarande form 1999 då Exxon och Mobil slogs samman, men historien går långt mycket längre tillbaka än så, 125 år för att vara någorlunda korrekt. Huvudkontoret ligger i Irving, Texas.

ExxonMobils verksamhet är diversifierad inom energiområdet. Största delen av intäkterna från bolaget kommer från upstream-verksamheten där utvinning av olja och gas står för ungefär 75% av alla intäkter. ExxonMobil har också världens största raffinaderiverksamhet och har därmed en hel del downstream-intäkter. Men lejonparten består alltså av utvinning och bolaget är därför mycket beroende av det volatila oljepriset.

Sedan mitten av 2014 har aktiekursen fallit med drygt 11%, något som får anses väldigt starkt med tanke på halveringen av oljepriset. Jämförelsevis har Chevron tappat 19% och ConocoPhillips 25%, det vill säga betydligt mer. Vad som fått ExxonMobil att stå emot prisfallet bättre än sina konkurrenter vågar jag inte säga definitivt, men den starka balansräkningen och att det fria kassaflödet sett betydligt bättre ut än hos de övriga kanske är en delförklaring. Under finanskrisen såg det ungefär likadant ut, ExxonMobil klarade detta bättre än ovan nämnda konkurrenter.

ExxonMobil är en mycket stabil utdelare. Man får gå så långt bakåt som 32 år för att hitta ett tillfälle då utdelningen minskat. Ser man på dessa 32 år så har utdelningen i snitt ökat med 6,4% årligen. Kommer detta att hålla i sig även om krisen blir långvarig? Jag tror det, man har upplevt flertalet kriser under dessa 32 år och har inte behövt sänka utdelningen trots det och med den låga utdelningsandel som bolaget har så finns det gott om marginaler. Bolaget har delat ut till sina aktieägare årligen sedan 1911. Just nu ligger direktavkastningen på 3% vilket är historiskt högt.

Den historiska utdelningstillväxten ser ut som följande:
1 år3 år5 år10 år
10.00%12.20%10.70%9.40%

Utdelningstillväxten har uppenbarligen varit mycket stabil på senare år och jag tror att bolaget kan kvala in med en nätrullare för mina krav på 7% utdelningstillväxt.

Värderingsmässigt så handlas ExxonMobil just nu till p/e 11.5. Det är nästan precis på snittet de senaste fem åren. När Q4 rapporten kommer så blir det intressant att se om p/e stiger eller om kursen sjunker. Personligen tror jag att det blir både och.

Slutsats

ExxonMobil är en mycket stark kandidat vad gäller stabila och stora energibolag. Med tanke på bolagets fina historik (när det gäller aktien, inte när det gäller miljön) så är det ett bra bolag att äga när det blåser hårt runt knutarna. Skulle krisen bli långvarig så tror jag inte att bolaget är de första av de större bolagen som får problem, utan snarare tror jag att ExxonMobil kan klara sig igenom det värsta ganska bra. Vad som gör mig osäker på bolaget just nu är att det ligger för långt från mitt krav vad gäller direktavkastning. 3% är visserligen bra historiskt sett, men med tanke på den just nu 10%+ övervärderade dollarn så tror jag att jag avstår från inköp. Skulle Q4-rapporten skicka upp direktavkastningen över 3.5%, då finns det dock riska att jag omvärderar detta!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar