tisdag, januari 06, 2015

0 Minianalys - ConocoPhilips

ConocoPhillips är ett amerikanskt integrerat energibolag med verksamhet i 27 länder. Bolaget bildades 1875 under namnet Continental Oil and Transportation Company och har under åren, likt andra gamla oljebolag, bytt namn och skepnader. Senast detta hände var 2002 då bolagen Conoco Inc. samt Phillips Petroleum Co. slogs ihop och bildade ConocoPhillips. 2012 separerades senare downstream-verksamheten från ConocoPhillips till det då nybildade bolaget Phillips 66. ConocoPhillips har sitt huvudkontor i Houston, Texas.

Bolaget värderas idag till cirka 80 miljarder dollar, cirka en tredjedel av Chevron men fortfarande ungefär lika stort som HM. Bolaget är ett av de tre största oljebolagen på amerikanska börsen, och åtnjuter diverse storbolagsfördelar i oroliga tider. Bolaget är lite mer nischat än Chevron och ExxonMobil och är det största bolaget inom prospektering och produktion.

Just att ConocoPhillips saknar downstream gör mig lite fundersam just i det rådande klimatet. När oljepriset faller så saknar ConocoPhillips den "mjuka kudde" som downstream-verksamheten kan erbjuda i såna situationer. När bensinpriset sjunker hos slutkonsumenten så är det främst hos producenten som marginalerna minskar, inte i slutledet. Däremot har ConocoPhillips en betydande andel raffinaderier och har där en hyfsat mjuk kudde.

Under finanskrisen föll aktiekursen rejält, från toppnoteringen i juni 2008 till bottennoteringen i mars 2009 så föll kursen med 62%, betydligt mer än vad Chevron och ExxonMobil gjorde. Efter krisen har dock bolaget haft en lite mer gynnsam utveckling än nämnda konkurrenter.

Kursutveckling sedan oljeprisfallet började 2014


Jämför man kursutvecklingen sedan oljepriset började falla 2014 så kan man se vissa likheter. ConocoPhillips har haft det tuffare och leder det inbördes prisfallet med en trygg ledning, med framförallt djupare dippar. Ska man dra någon slutsats alls av detta så skulle man kunna tro att risken är högre för att ConocoPhillips tar ett djupare dyk än de mer diversifierade konkurrenterna. Men det är såklart mycket annat som påverkar och slutsatsen ska mest ses som kuriosa.

Värderingsmässigt så ligger bolaget idag på p/e 8.7 vilket är något högre än snittet de senaste 10 åren. Samma varning får ges som i analysen av Chevron, p/e baseras här på förra årets vinster och de relativt höga oljepriser vi då såg.

Till dagens kurs så ger aktien en direktavkastning på 4.40%, dvs en bra bit högre än inträdeskravet för utdelningsportföljen. Utdelningen har sedan ihopslagningen av bolagen 2002 varit konstant stigande förutom under ett par år 2011-2012 då utdelningen inte höjdes. Payout ratio ligger oftast mycket lågt, oftast 25% är lägre, men låg senast på 40%. Jag förväntar dock att detta stiger markant under 2015, återigen på grund av det låga oljepriset.

Den historiska utdelningstillväxten ser ut som följande:
1 år3 år5 år10 år
4.90%7.90%9.40%12.50%

Man kan notera att utdelningstillväxten har mattats av, och att utdelningsnivån stod stilla under närmare två år slår mest på den korta tidshorisonten. Kommer utdelningstillväxten att nå mitt portföljkrav på 7%? Inte inom kort. Branschen står inför en mycket tuff period och utdelningarna kommer troligen att bibehållas vid nuvarande nivåer som bäst med stora hål i kassan som resultat. Ur ett utdelningsperspektiv så är jag inte övertygad, det fria kassaflödet ser inte bra ut och det kommer att bli värre. I ärlighetens namn så gäller detta även Chevron, men här kommer den mycket längre historiken in och "räddar" Chevron, något som jag inte riktigt tycker gäller för ConocoPhillips.

Slutsats
ConocoPhillips är ett intressant alternativ för diversifiering mot oljesektorn. Däremot så tycker jag att riskerna just nu överväger vinsterna, speciellt vid rådande prisläge. Om man köper kvalitetsbolag så är ingångspriset inte lika viktigt, men är ConocoPhillips ett kvalitetsbolag enligt mina egna kriterier? Kanske, men jag vill hellre vänta än ta reda på det med pengar i bolaget. Jag ser bolaget som mer intressant den dagen då oljepriset konfirmerat har vänt uppåt. Visst riskerar man då att missa ett bra läge, men man sover bättre under tiden. Bolaget får ligga kvar på övervakningslistan men det blir troligen inget köp av aktier i januari.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar